شرایط مهاجرت به نیوزلند در دوران کرونا

شرایط مهاجرت به نیوزلند در دوران کرونا

شیوع ویروس کرونا برای هر کشور مشکلات بسیاری را مهیا کرده است. هر کشور بر مبنای شرایط خود مقرراتی را برای جلوگیری از این همه گیری انتشار داده است. یکی از اصلی ترین تاثیراتی که همه گیری این بیماری بر شرایط ک