قیمت ها در روسیه

قیمت ها در روسیه

این قیمت ها در روسیه بر اساس اطلاعات عمومی ارائه شده است. این داده های کاملا قابل اعتماد می باشند. این داده ها بر اساس 2074 قیمت وارد شده توسط 312 فرد مختلف محاسبه شده است. آخرین قیمت در تاریخ 20 آگوست 2017 محاسبه شده است.

قیمت در روسیههزینه ها در روسیهقیمت ها روسیه

هزینه و قیمت ها در روسیه

یک دانشجو برای هزینه قیمت ها در روسیه نیاز به 300 تا 400 دلار آمریکا در ماه بصورت میانگین و یا 3000 تا 4000 دلار آمریکا در هر سال تحصیلی خواهد داشت. (سپتامبر تا ژوئن)

بهتر است که با 300 تا 400 دلار آمریکای اضافه برای هزینه هایی از قبیل بیمه پزشکی، هزینه های زندگی در آپارتمان و یا خوابگاه (خرید ظروف، تختخواب، شوینده ها و …) و خرید کتاب شرع به زند&