دانشگاه صنعتی اوکلند

دانشگاه صنعتی اوکلند

جنبش دانشجویی اوکلند از بیش از 40 باشگاه وابسته، کنسرت و رویدادهای کمدی پشتیبانی می کند. چندین بورس تحصیلی و جوایز در دانشگاه صنعتی اوکلند برای دانشجویان بین المللی وجود دارد. الزامات پذیرش دوره کارشناسی ارشد به مدارک تž