دانشگاه سومی اوکراین

دانشگاه سومی اوکراین

دانشگاه سومی اوکراین واقع در منطقه سومی یک منطقه تاریخی اوکراین است. با توجه به رتبه بندی Webometrics، دانشگاه Sumy رتبه سوم در بین موسسات عالی اوکراین را اخذ کرده است. خارجی هایی که قصد تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی را دارند باید طرح تحقیقی خود در حوزه ی علمی انتخابی و یا فهرست اختراعات و م&#