دانشگاه سنت پترزبورگ

دانشگاه سنت پترزبورگ

دانشگاه سنت پترزبورگ در سال 1724 توسط پیتر کبیر تاسیس شد، و به اولین موسسه ی آموزش عالی در روسیه تبدیل شد. SPbU یک دانشگاه روسی پیشرو با آموزش و پژوهش عالی رتبه در میان دانشگاه های برتر جهان است. ما آغوشمان برای همکاری و لذت از روابط قوی با تحقیقاتی بین المللی و جامعه ی دانشگاهی باز است.

 

تحصیل در دانشگاه سنت پترزبورگ

 دانشمندان SPbU  که تقریبا در تمام زمینه های علمی، کار می کنند، تخصص و مشاوره در همکا