تابعیت و اقامت در باهاماس

تابعیت و اقامت در باهاماس

قانون تابعیت و اقامت در باهاماس بر مبنای قانون اساسی مصوب 10 ژولای 1973 استوار گردیده است.

شایان ذکر است کلیه اشخاصی که قبل از تصویب قانون تابعیت مصوب دهم جولای 1973 ساکن باهاماس بوده تابعیت این کشور را خواهند داشت.

قانون تابعیت و اقامت و راه های اخذ اقامت یا اخذ شهروندی باهاماس چگونه است ؟ ایا کودک با تولد در این کشور از اتباع کشور محسوب می شود و میتواند تابعیت و اقامت باهاماس کسب کند ؟ چه مدت ماندن در کشور موجب اخذ تابعیت و اقامت باهاماس می شود؟ آیا با ازدواج هم می توان تابعیت و اقامت را به دست آورد؟

در این مقاله شما با مباحثی نظیر راه های مهاجرت نظیر شرایط مهاجرت از طریق تولد