افزایش بی سابقه اعطای ویزای تحصیلی کانادا

افزایش بی سابقه اعطای ویزای تحصیلی کانادا

کشور کانادا در سال های اخیر از پرتقاضاترین مقاصد مهاجرتی نه تنها برای متقاضیان ایرانی بلکه برای بسیاری از متقاضیان از کشورهای آسیایی و حتی اروپایی بوده است. در حال حاضر این کشور با روند رو به رشد صدور ویزاهای دانشجویی و چالش های آن همراه است. این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد: افزایش بی سابقه اعطای ویزای تحصیلی کانادا – استراتژی دولت کانادا چیست؟

مشاوره رایگان
مشاوره رایگان

استراتژی ویزای دانشجویی کانادا آغاز شد، تقریباً از هر 48 نفر 1 نفر ویزای تحصیل دارند

کانادا شاهد افزایش صدور مجوزهای تحصیلی است که بخش مهمی از استراتژی رشد جمعیت این کشور می باشد. داده ‌های اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRRC)  نشان می ‌دهد که مجوزهای تحصیلی که ویزای دانشجویی نامیده می ‌شود، در سه ماهه دوم سال 2023 افزایش یافته است. این افزایش ویزای تحصیلی فقط به افزایش جمعیت مربوط نمی ‌شود، بلکه بخشی از یک برنامه برای کمک به حفظ نفوذ جهانی رو به زوال آن است. با این حال، هنگامی که با یکی از بزرگترین حباب های مسکن در جهان ترکیب شود، ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.

کانادا 35 درصد بیشتر مجوزهای دانشجویی بین المللی صادر کرد

جمعیت کانادا به دلیل افزایش زیاد دانشجویان بین ‌المللی رشد زیادی داشته است. مجوزهای تحصیلی در سه ماهه دوم 2023 با 64 درصد افزایش به 149.700 رسید که 35 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت. رشد فصلی معمولاً توجه زیادی را به خود جلب نمی کند، زیرا مجوزهای دانشجویی فصلی هستند. اما دو برابر شدن نرخ صدور ویزای تحصیلی از سال 2019، که به طور میانگین بین 24 تا 33 درصد بوده است، این جهش را قابل توجه و بررسی می کند.

رشد سالانه صدور ویزای تحصیلی برای 3 ماه از سال بسیار زیاد، اما مطابق با داده های چند سال گذشته بود. این ترکیب مداوم اعداد رشد را برجسته می کند. طی 5 سال گذشته، مجوزهای تحصیل برای 3 ماهه دوم تقریباً دو برابر (+188٪) شده است.

کانادا مجوزهای دانشجویی بسیار بیشتری صادر می کند

مجوزهای تحصیلی در 3 ماهه دوم هر سال در کانادا صادر می شود. در جدول زیر از منبع Source: IRCC; Better Dwelling میزان ویزای دانشجویی کانادا صادر شده برای دانشجویان بین المللی در هر سال ارائه شده است:

سال تحصیلی
تعداد ویزای تحصیلی صادر شده کانادا
2015
34.445 ویزا
2016
55.680 ویزا
2017
52.420 ویزا
2018
83.785 ویزا
2019
83.180 ویزا
2020
63.510 ویزا
2021
84.900 ویزا
2022
110.840 ویزا
2023
149.675 ویزا

کانادا در مسیر صدور 665.000 ویزای تحصیلی در سال جاری است

رشد سریع صدور ویزای دانشجویی کانادا این کشور را در مسیر شکست اهداف قبلی قرار داده است. صدور سالانه ویزای تحصیل در کشور کانادا تا به امروز 21.1 درصد رشد داشته است و به 240.900 ویزای دانشجویی جدید در 3 ماهه دوم رسیده است. با این نرخ رشد، کانادا در نظر دارد تا پایان سال به صدور 665.000 ویزای تحصیلی برسد. این تعداد حدود 115.000 بیشتر از سال گذشته است و برای یک کشور نسبتاً کوچک افزایش تعداد زیاد جمعیت را به همراه دارد.

تقریباً از هر 48 نفر در کانادا یک نفر دانشجوی بین المللی است

دانشجویان بین المللی در حال حاضر سهم قابل توجهی از جمعیت کشور کانادا را تشکیل می دهند. صدور مجوز و ویزای تحصیلی معتبر در سال 2022 در حدود 30 درصد رشد کرد و به 807.300 نفر رسید. دولت کانادا به طور رسمی اعلام کرده است که با افزایش تعداد ویزاهای دانشجویی به 900.000 نفر در سال جاری و با نرخ رشد فعلی، به احتمال زیاد این تعداد در فاصله 1 میلیونی قرار دارند. بسیاری از اعداد بزرگ را به سختی می توان در ذهن مجسم کرد، بنابراین اجازه دهید برخی از آن ها را بیشتر بررسی کنیم.

تا پایان سال 2023 تعداد ویزای دانشجویی صادر شده در کانادا به مرز یک میلیون ویزا خواهد رسید.

تقریباً از هر 48 نفر در کانادا، 1 نفر ویزای دانشجویی دارد

در جدول زیر تعداد کل دانشجویان منحصر به فردی که در پایان سال ویزای تحصیل در کانادا داشتند، از منبع Source: IRCC; Better Dwelling برای دانشجویان بین المللی در هر سال ارائه شده است:

سال تحصیلی
تعداد دانشجویانی که در پایان سال ویزای دانشجویی کانادا داشتند
2000
12.266.5 دانشجو
2001
14.595.0 دانشجو
2002
158.125 دانشجو
2003
164.480 دانشجو
2004
168.590 دانشجو
2005
170.440 دانشجو
2006
172.340 دانشجو
2007
179.110 دانشجو
2008
184.140 دانشجو
2009
204.005 دانشجو
2010
225.295 دانشجو
2011
248.470 دانشجو
2012
274.700 دانشجو
2013
301.545 دانشجو
2014
330.105 دانشجو
2015
352.325 دانشجو
2016
410.560 دانشجو
2017
490.760 دانشجو
2018
566.950 دانشجو
2019
637.855 دانشجو
2020
527.365 دانشجو
2021
610.250 دانشجو
2022
807.260 دانشجو

چند نفر ویزای دانشجویی کانادا دارند؟

در پایان سال 2022، از هر 48 نفر در کانادا، 1 نفر دانشجوی بین المللی بود. بر طبق آمار سرانه در حال حاضر این نسبت تقریباً 4 برابر بیشتر از نسبت ویزای تحصیلی در ایالات متحده است. البته اگر در نظر داشته باشید که کانادا برای برخی از برنامه های آموزشی از دانشجویان ویزا و مجوز تحصیلی دریافت نمی کند، در حالی که آمریکا برای همه برنامه ها و دوره های آموزشی ویزا و مجوز تحصیلی از دانشجویان درخواست می کند.

نکات جالب دیگر این که بسیاری از دانشگاه ها و کالج های کانادا در اطراف برخی از مناطق اقتصادی مهم این کشور متمرکز شده اند. این بدان معناست که تمرکز دانشجویان بین المللی در برخی مناطق بسیار بیشتر است. علاوه بر این گرچه آمریکا به دنبال رشد سریع صدور ویزای دانشجویی است، اما نرخ رشد صدور ویزای دانشجویی کانادا 3 برابر بیشتر است.

کانادا از رشد صدور ویزای تحصیلی به عنوان یک ابزار دیپلماتیک استفاده می کند

همانطور که نمودار زیر نشان می دهد، کانادا همواره رشد صدور مجوز دانشجویی را در سطح بالا حفظ کرده است. از زمان رکود بزرگ، رشد صدور ویزای تحصیلی سالانه دو رقمی طبیعی بوده است. چند رویداد جهانی لرزه هایی لحظه ای ایجاد کردند و موجب کاهش این نرخ شدند و آن را به اوایل دهه 2000 برگردانند. به طور کلی، کانادا همیشه مقصدی برای تحصیل دانشجویان بین المللی بوده است، اما هرگز شاهد رشد صدور ویزاها و مجوزهای دانشجویی تا این حد نبوده است. در جدول زیر از منبع Source: IRCC; Better Dwelling رشد صدور ویزای دانشجویی در کانادا در هر سال ارائه شده است:

سال تحصیلی
نرخ رشد صدور ویزای دانشجویی کانادا
2001
19%
2002
8.3%
2003
4%
2004
2.5%
2005
1.1%
2006
1.1%
2007
3.9%
2008
2.8%
2009
10.8%
2010
10.4%
2011
10.3%
2012
10.6%
2013
9.8%
2014
9.5%
2015
6.7%
2016
16.5%
2017
19.5%
2018
15.5%
2019
12.5%
2020
-17.3%
2021
17%
2022
30.8%

در سال 2018 بیشترین دانشجویان بین المللی در کانادا از کشور چین بودند.

زمانی که کشور کانادا از دانشجویان بین المللی به عنوان ابزار دیپلماتیک استفاده کرد، رشد صدور ویزای تحصیلی این کشور افزایش یافت. در سال 2016، افزایش ناگهانی صدور ویزای دانشجویی کانادا بخشی از استراتژی کانادا برای ایجاد روابط نزدیکتر با چین بود. چین بزرگترین منبع دارندگان ویزا و مجوز تحصیل بود، تا زمانی که تعداد این دانشجویان چینی در کانادا در سال 2018 به اوج خود رسید و سپس وارد دوره کاهش شد. دلیل کاهش صدور ویزای دانشجویی کانادا برای دانشجویان چینی مشخص نشد، اما در سال 2018 شکاف میان کشور کانادا و چین در مورد بازداشت منگ وانژو، مدیر مالی هوآوی افزایش یافت. کنترل ‌های سخت‌ گیرانه دولت چین و افزایش مالیات‌ های شهروندان غیرمقیم بر خریداران خانه در کانادا کمک نکرد. منبع دانشجویان بین المللی در کانادا به سرعت در حال تغییر است. در جدول زیر از منبع Source: IRCC; Better Dwelling تعداد دانشجویان بین المللی از 3 کشور اصلی در کانادا در هر سال ارائه شده است:

سه کشور اصلی دارای بیشترین ویزای تحصیلی در کانادا

سال تحصیلی
تعداد ویزای دانشجویی کانادا دانشجویان چینی
تعداد ویزای دانشجویی کانادا دانشجویان هندی
تعداد ویزای دانشجویی کانادا دانشجویان فیلیپینی
2000
12.205
2.210
375
2001
21.990
3.005
460
2002
31.250
4.520
425
2003
37.410
6.210
585
2004
39.920
6.705
510
2005
39.990
7.155
540
2006
39.950
7.455
525
2007
41.090
7.910
710
2008
43.090
8.270
870
2009
50.430
11.660
1.140
2010
57.310
20.245
1.120
2011
68.300
27.290
1.330
2012
80.875
32.150
1.630
2013
94.140
34.620
1.995
2014
107.810
38.420
1.810
2015
117.835
48.755
1.980
2016
131.050
76.070
3.325
2017
139.520
123.110
3.925
2018
141.720
171.505
5.025
2019
140.550
218.540
7.730
2020
116.215
179.510
7.225
2021
104.550
216.500
15.295
2022
100.010
319.000
32.425

 

با وجود تنش های موجود، رشد صدور ویزای دانشجویی کانادا بیشتر شد. این بخشی از سیاست آموزشی بین المللی 148 میلیون دلاری (2019-2024) بود؛ طرحی که برای کمک به جلوگیری از نفوذ جهانی رو به کاهش کشور کانادا طراحی شده بود. این استراتژی بر صادرات تحصیلات آکادمیک و رشد جمعیت دانشجویان بین المللی تمرکز دارد. در جدول بالا به کاهش صدور ویزای دانشجویی برای دانشجویان چینی و افزایش آن برای دانشجویان هندی و فیلیپینی توجه کنید. این سیاست نه تنها کاهش صدور ویزای دانشجویی را جبران کرد، بلکه به نظر می رسد یک استراتژی منطقه ای باشد. نماینده جیمز گوردون، وزیر تنوع تجارت بین ‌الملل بر پایه موفقیت: استراتژی آموزش بین ‌المللی (2019-2024) چنین می گوید:

“اگر آن ها مهاجرت به کانادا را انتخاب کنند، به موفقیت اقتصادی کانادا کمک می کنند. دانشجویانی که بازگشت به کشورشان را انتخاب می کنند، سفیران مادام العمر کانادا و نماد ارزش های کانادا می شوند.”

برای دانشجویان بین المللی که به دنبال مهاجرت و اقامت در کانادا هستند، استراتژی چندان بدی از نقطه نظر نفوذ جهانی وجود ندارد. علاوه بر این، خانواده یک دانشجوی بین المللی دارای ویزا و مجوز تحصیل احتمالاً دیدگاه مطلوبی نسبت به کشوری دارد که فرزندش به آنجا مهاجرت می کند.

رشد صدور ویزای دانشجویی کانادا بخشی از سیاست آموزشی بین المللی 148 میلیون دلاری (2019-2024) است.برنامه صدور ویزای دانشجویی کانادا ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد، زیرا دانشجویان بین المللی احساس می کنند بیشتر مورد بهره برداری قرار می گیرند

به نظر می رسد این نقطه ای است که کانادا به آن نزدیک می شود. دانشجویان بین المللی در مورد شرایط اقامتگاه های دانشجویی هشدار می دهند. اینفلوئنسرهای مهاجرت  کانادایی که سال‌ ها در مورد مزایای مهاجرت به کانادا برای دانشجویان بین المللی حرف زده اند، اکنون به دانشجویان می ‌گویند اگر «آماده انجام دو کار همزمان هستید» به کانادا مهاجرت کنید. مثال ‌های بی ‌شماری از این نمونه وجود دارد، اما متوجه این نکته ظریف شدید!

دانشجویان بین المللی متوجه شده اند که آن ها فقط بخشی از یک برنامه استثماری هستند. آن ‌ها به کانادایی فروخته شدند که دیگر وجود ندارد و در عصر رسانه ‌های اجتماعی، آن ها نه فقط این حقیقت را به دوستان خود، بلکه برای دنیا نیز فاش می ‌کنند. این عالی است، زیرا به دیگر دانشجویان بین المللی کمک می کند تا از این مشکل اجتناب کنند، اما این کار می تواند کانادا را به مسیری برگشت ناپذیر هدایت کند. هنگامی که شهرت دوستداران مهاجرت به کانادا که در طول چندین دهه ایجاد شده بود، از بین رفت، راه طولانی برای اثبات اینکه این دوستداران مهاجرت تنها تعداد انگشت شماری از سیاست گذاران بوده اند و نه مردم یک کشور، وجود خواهد داشت.

بیشتر شکایت های مهاجران از زندگی در کانادا معطوف به بالا بودن هزینه های زندگی است و در راس همه این هزینه ها خانه و محل اقامت قرار دارد. این یک موضوع قابل پیش بینی بود، رشد جمعیت بسیار سریعتر از توانایی تولید مسکن و محل اقامت برای این جمعیت پیش رفت. سیاست گذاران می گویند که ما فقط باید مسکن بیشتری را در زمان سریع تری بسازیم. معلوم نیست که دروغ می گویند یا از روند افزایش قیمت مسکن در این کشور بی اطلاع هستند که همین امر موجب پیشی گرفتن از دیگر نقاط جهان برای خرید مصالح برای ساخت مسکن می شود و در نتیجه قیمت خانه را حتی بالاتر می برد. شاید شهر اتاوا برای حل کمبود مسکن و افزایش رو به رشد قیمت آن به وکلای کمتر و افراد متخصص بیشتری در علم ریاضیات نیاز دارد؟

کانادا اخیراً اعلام کرده است که برای دانشجویان بین المللی سقفی در نظر خواهد گرفت. با این حال، ممکن است در این مرحله اقتصاد را نجات دهد. پیش بینی می شود که بزرگترین گروه دانشجویان بین المللی در آینده ای نه چندان نزدیک شاهد رشد اقتصادی بسیار بالاتر کانادا باشند. فروش بیش از حد خانه و مسکن در کوتاه مدت کار سختی نیست، اما هر چه خانه های دانشجویی در مدت زمان طولانی تری تولید شود، روند کار سخت تر می شود. مخصوصاً اوضاع برای دانشجویان بومی کانادا که دارای “مزیت” در مقایسه با دانشجویان بین المللی هستند، بسیار سخت می شود.

جمع بندی

کانادا با افزایش صدور ویزای دانشجویی برای دانشجویان بین المللی مشکلاتی را برای دولت و مردم این کشور به وجود آورده است. صدور ویزای دانشجویی کانادا تا کنون 21.1 درصد رشد داشته است و فقط در 3 ماهه دوم سال 2023 به 240.900 ویزای دانشجویی  رسیده است که تا پایان سال 2023 به حدود 665.000 ویزای دانشجویی می رسد. تعداد  115.000 ویزای دانشجویی بیشتر از سال 2022 برای یک کشور نسبتاً کوچک نه تنها افزایش تعداد زیاد جمعیت بلکه افزایش قیمت مسکن و اجاره بهای آن را به همراه دارد. با همه این توضیحات و خبر خوبِ افزایش تعداد ویزاهای تحصیلی کشور کانادا اگر قصد دریافت ویزای دانشجویی کانادا را دارید، می توانید با مشاوران موسسه مهاجرتی اصطهباناتی مشاوره کنید. این موسسه دارای پرونده های موفق بسیاری در زمینه ویزای تحصیلی کانادا و استرالیا است.

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *