آزمون imat

آزمون imat

آزمون بین المللی پذیرش پزشکی (IMAT)، آزمون تطبیقی ​​است که به عنوان بخشی از روند پذیرش برخی از دانشگاه های ایتالیا مورد استفاده قرار می گیرد. آزمون imat یک آزمون 100 دقیقه ای برای پذیرش موضوعی است که توسط ارزیابی کمبریج طراحی شده است

شرایط آزمون imat

دوره های پزشکی و جراحی جهت تحصیل در ایتالیا به زبان انگلیس تدریس می شوند، با مکان هایی که برای دانشجویان داخلی و بین المللی باز می شود. در ایتالیا خدمات پذیرش تست در ارتباط با وزارت آموزش و تحقیقات و آموزش عالی ایتالیا (MIUR) برای توسعه و ارائه نسخه انگلیسی آزمون ایتالیایی کار می کند. آزمون نیازی به مطالعات اضافی ندارد، زیرا آزمون مهارت و دانش است.