ویزای اوکراین

کشور اوکراین جهت اتباع خارجی و سفر و یا مهاجرتشان به این کشور، روش ها و شرایط مختلفی را در نظر گرفته است که هر شخص این امکان را داشته باشد که با توجه به شرایطی که دارد بتواند به این کشور وارد شود و اقامت اوکراین را بگیرد. موسسه حقوقی وکلای برگزیده اصطهباناتی با داشتن سابقه درخشان در کلیه امور مهاجرتی، آماده است تا در اخذ ویزای کشور اوکراین یاری دهنده شما باشد.

مشاوره رایگان
مشاوره رایگان

انواع ویزای اقامت در اوکراین

ویزای اوکراین در 3 نوع صادر می شود:

 • ویزای ترانزیت (نوع B): ویزای نوع B در مواردی صادر می شود که یک شخص بیگانه بدون داشتن شهروندی قصد ترانزیت از طریق اوکراین را داشته باشد و هر دوره ترانزیت از 5 روز تجاوز نمی کند. ویزاهای نوع B به عنوان ویزاهای ورودی تک، دو و چند بار ورود صادر می شوند که بسته به اسناد پشتیبان حداکثر 1 سال یا یک دوره دیگر معتبر هستند.
 • ویزاهای کوتاه مدت (نوع (C: ویزای نوع C در مواردی صادر می شود که یک شخص بیگانه و بدون تابعیت قصد دارد تا در هر 180 روز 90 روز در اوکراین بماند. ویزاهای نوع C به عنوان ویزاهای ورود دوگانه یا چندگانه صادر می شوند که به مدت 6 ماه یا یک دوره دیگر بسته به اسناد پشتیبان معتبر هستند، اما نمی توانند برای مدت بیش از 5 سال صادر شوند.
 • ویزاهای طولانی مدت (نوع:(Dویزای نوع D در مواردی صادر می شود که یک شخص بیگانه بدون شهروندی قصد دارد برای اقامت موقت بیش از 90 روز در اوکراین اقامت کند. ویزاهای نوع D به عنوان ویزاهای ورود چندگانه معتبر با اعتبار 90 روز صادر می شوند.

درخواست های ویزا باید به:

 • سفارتخانه ها یا کنسولگری های اوکراین در خارج از کشور تحویل داده شود. هر فرد خارجی یا شخص بدون تابعیت، که ویزای ورود به کشور اوکراین را نیاز دارد می تواند درخواست خود را به سفارت یا کنسولگری اوکراین ارائه دهند که این کار باید زودتر از 3 ماه قبل از تاریخ ورود برنامه ریزی شده به اوکراین انجام بگیرد.
 • بخش های ویزا MFA در نقاط بازرسی مرزی در فرودگاه های بین المللی Boryspil و Odesa در موارد خاص (ویزای اضطراری در هنگام ورود)
 • یکی از 56 مرکز درخواست ویزای اوکراین در خارج از کشور. VACS درخواست های ویزا را از بیگانگان و افراد بدون تابعیت که فقط در کشورهای محل VACS ساکن هستند دریافت می کند.
 • بصورت آنلاین از طریق وب سایت httpsevisa.mfa.gov.ua MFA (فقط درخواست های (e-Visa ویزاهای الکترونیکی برای دارندگان خارجی گذرنامه های 30 روزه یک بار ورود 52 کشور مشخص، تحت ویزاهای این 6 دسته صادر می شود. (طبق هدف سفر به اوکراین)
 • کاری
 • شخصی
 • درمان پزشکی
 • فرهنگی/ویژه/تحصیلی/ فعالیت های ورزشی
 • سفر کارمندان رسانه های خارجی
ویزای ازدواجی اوکراین

ویزای ازدواجی اوکراین

ویزای ازدواجی اوکراین

قوانین ناظر بر روابط خانوادگی با خارجی ها در قانون اساسی اوکراین مشخص شده است. بر اساس ماده 26 قانون اساسی اوکراین، خارجی هایی که به طور قانونی در اوکراین اقامت دارند از حقوق، آزادی و همچنین وظایف مشابه شهروندان اوکراینی برخوردار هستند. طبق ماده 18 قانون اوکراین در مورد وضعیت حقوقی افراد خارجی و بدون تابعیت، خارجی ها می توانند بر اساس قوانین اوکراین با شهروندان اوکراینی ازدواج کنند. خارجی ها در روابط خانوادگی و ازدواج از حقوق و وظایف مشابه شهروندان اوکراینی برخوردار هستند.

مدارک مورد نیاز برای ازدواج در اوکراین: 

 • مدارکی که در زیر ذکر شده است باید به دپارتمان VITAL STATISTICS AND CIVIL STATUS)) که به اختصار RAGS یا ZAGS شناخته میشود، ارسال شود. دوره معمول برای ثبت ازدواج (پروسه) در اوکراین یک ماه است، هر چند که ممکن است افراد خارجی با ارائه دلایل مورد قبول مجوزازدواج را قبل از دوره یک ماهه دریافت کنند. 
 • پاسپورت (باید به زبان اوکراینی ترجمه و همچنین تایید شود) 
 • گواهی تولد به همراه احراز هویت (اپوستیل یا تصدیق کنسولی که در کشور شما صادر شده است) همه باید به زبان اوکراینی ترجمه شده باشد و در اوکراین توسط دفتر اسناد رسمی تایید شده باشد.
 • مدارک وضعیت تاهل (که همچنین به عنوان STATUS AFFDAVIT، گواهی عدم ممانعت شناخته می شود) که ثابت می کند که شما از نظر قانونی می توانید ازدواج کنید. ارائه احراز هویت (آپوستیل یا تصدیق کنسولی) در اوکراین باید به زبان اوکراینی ترجمه و در دفتر اسناد رسمی تصدیق شود.
 • حکم طلاق یا گواهی طلاق یا حکم دادگاه در مورد ابطال ازدواج یا گواهی مرگ همسر (این موارد باید توسط افرادی که قبلا ازدواج کرده اند ارائه شود) 
 • ارائه احراز هویت (آپوستیل یا تصدیق کنسولی) در اوکراین باید به زبان اوکراینی ترجمه و در دفتر اسناد رسمی تایید شود.

بعد از ثبت ازدواج شما گواهی ازدواج استاندارد را به زبان اوکراینی که توسط وزارت اوکراین تایید شده است دریافت می کنید . گواهی ازدواج برای قانونی شدن ازدواج و ترجمه تایید شده برای اهداف مهاجرتی است .

گام بعدی برای دریافت مجوز اقامت، تغییر ویزا است. (به این معنی که اوکراین را برای دریافت ویزای جدید در کنسولگری اوکراین ترک کنید) 

خدمات مهاجرت استانی در اوکراین، درخواست مجوز اقامت را تنها با ویزای طولانی مدت که بر اساس گواهی ازدواج معتبر شناخته شده است را می پذیرد. ویزای نوع D) بلند مدت) به شما این امکان را می دهد که در مدت 45 روز دوره پردازش درخواست مجوز اقامت در خدمات مهاجرت (معمولا به عنوان OVIR شناخته می شود) وارد اوکراین شوند . مجوز اقامت موقت به شما وضعیت حقوقی کامل در اوکراین را می دهد و به شما این امکان را می دهد که آزادانه در داخل و خارج از اوکراین سفر کنید (تا زمانی که مجوز معتبر است) شما به درخواست برای خروج از اوکراین و همچنین تمدید مجدد در OVIR در طول دوره اعتبار مجوز نیاز ندارید .

ویزای بلند مدت اوکراین

ویزای بلند مدت (با حرف D نشان داده می شود) برای شهروندان خارجی یا افراد بدون تابعیت است که می خواهند بیشتر از 90 روز در اوکراین با هدف پردازش مدارکی که حق اقامت یا ماندن در اوکراین را به آنها می دهد، اقامت کنند. ویزای بلند مدت می تواند توسط هیات دیپلماتیک یا کنسولگری اوکراین به عنوان ویزای چندگانه ورود برای 90 روز صادر شود.

درخواست برای ویزای بلند مدت باید با یکی از مدارک زیر همراه باشد: 

 • نسخه رسمی مجوز استخدام افراد خارجی و بدون تابعیت به عنوان نیروی کار: افراد خارجی و بدون تابعیت که استخدام آنها مطابق با قانون است مشمول مجوز برای استخدام افراد خارجی و بدون تابعیت به عنوان نیروی کار نمی شوند. در عوض باید توافقنامه کاری (قرارداد) ارائه کنند. افرادی که دارای وضعیت خارجی اوکراینی هستند باید توافق نامه کاری (قرارداد) و کارت شناسایی خارجی اوکراینی ارائه کنند.
 • کپی تصمیم در مورد مجوز مهاجرت که توسط خدمات مهاجرت استانی صادر شده است. 
 • اثبات اینکه متقاضی عضو خانواده فرد خارجی یا بدون تابعیتی است که وضعیت پناهندگی در اوکراین به آنها اعطا شده است یا شخصی است که کمک های مالی اوکراین به او اعطا شده است. 
 • دعوتنامه برای تحصیل (کارآموزی) که توسط موسسه آموزش عالی ارسال شده است و طبق پروسه مشخص شده توسط وزارت علوم و آموزش اوکراین ثبت نام شده است.
 • دعوتنامه از موسسه دولتی، شرکت دولتی یا سازمان هایی که دریافت کننده کمک های فنی بین المللی هستند.
 • دعوتنامه از سازمان مذهبی که با سازمان دولتی اوکراین قراردادی (آیین نامه) برای همکاری با سازمان های مذهبی برای اقامت طولانی مدت با هدف سخنرانی در مورد مجموعه ای از عقاید، انجام تشریفات مذهبی یا فعالیت هایی مرتبط با دین منعقد کرده است .
 • دعوتنامه از شعبه، بخش، نمایندگی یا دیگر واحد های ساختاری سازمان های مدنی (سازمان های غیر دولتی) کشور خارجی که طبق پروسه مشخص شده ثبت شده است. 
 • دعوتنامه از شعبه، بخش یا نمایندگی یک متصدی کسب و کار خارجی که طبق پروسه مشخص شده ثبت شده است. 
 • دعوتنامه از شعبه، بخش یا نمایندگی بانک خارجی که طبق پروسه مشخص شده ثبت شده است. 
 • درخواست رسانه جمعی خارجی برای صدور ویزا برای خبرنگار خارجی یا نماینده رسانه جمعی خارجی که برای اقامت طولانی مدت با هدف انجام وظایف مرتبط با شغل خود وارد اوکراین می شود.
 • درخواست مسئولان دارای صلاحیت کشورهای خارجی یا سازمان های بین المللی برای صدور ویزا برای کارکنان با مسئولیت های دیپلماتیک و پست های کنسولی. سازمان های بین المللی و نمایندگان آنها که برای اقامت طولانی مدت با هدف انجام وظایف مرتبط با شغل خود به همراه اعضای خانواده به اوکراین می آیند.
 • دعوتنامه از سازمان دولتی که مسئول اجرای امور فرهنگی، آموزشی، علمی، ورزشی یا برنامه های داوطلبانه برای افراد خارجی یا بدون تابعیتی است که به اوکراین آمده اند یا دعوتنامه از سازمان یا موسسه ای که داوطلبان را برای فعالیت هایشان جذب می کنند. اطلاعات در مورد این مکان ها در وب سایت رسمی وزارت سیاست های اجتماعی اوکراین در دسترس است . 
 • مدارکی که تصدیق می کند شخص با یک شهروند اوکراینی ازدواج کرده است. (اگر ازدواج بین شهروند اوکراینی با فرد خارجی یا بدون تابعیت در خارج از اوکراین مطابق با قوانین کشور خارجی منعقد شده باشد، سندیت این ازدواج بر اساس قوانین اوکراین (قانون INTERNATINAL PRIVATE باید مشخص شود) مدارک صادر شده توسط مسئولان دارای صلاحیت کشور خارجی باید تصدیق شود، مگر اینکه بر اساس قانون یا معاهده بین المللی اوکراین منعقد شده باشد و به همراه ترجمه اوکراینی ارائه شده باشد و طبق پروسه مشخص شده تصدیق شده باشد. اگر ترجمه اوکراینی امکان پذیر نیست ترجمه انگلیسی ارائه شود. 
 • اثبات اینکه یکی از اعضای خانواده افراد خارجی یا بدون تابعیت است که دارای مجوز اقامت موقت در اوکراین هستند (مدارک صادر شده توسط مسئولان دارای صلاحیت کشور خارجی باید تصدیق شود، مگر اینکه بر اساس قانون یا معاهده بین المللی اوکراین منعقد شده باشد و به همراه ترجمه اوکراینی ارائه شده باشد و طبق پروسه مشخص شده تصدیق شده باشد. اگر ترجمه اوکراینی امکان پذیر نیست ترجمه انگلیسی ارائه شود) 
 • کپی مجوز مربوط به اقامت در اوکراین و اثبات شایستگی مالی فرد خارجی یا بدون تابعیت برای حمایت از اعضای خانواده در اوکراین
 • دیگر اسناد در صورت انعقاد معاهدات بین المللی اوکراین 
ویزای توریستی اوکراین

ویزای توریستی اوکراین

ویزای توریستی اوکراین

ویزای توریستی اوکراین را می توان از سفارت یا کنسولگری دریافت کرد. داوطلبان برای تکمیل مراحل درخواست باید خودشان به صورت حضوری به آنجا بروند. طول مدت ویزای توریستی برای اوکراین بسته به نیاز مسافر می تواند متفاوت باشد.

شهروندان کشورهای واجد شرایط هم اکنون می توانند جهت صرفه جویی در وقت و جلوگیری از دردسر رفتن به سفارت یا کنسولگری اوکراین برای درخواست ویزای الکترونیکی اوکراینی اقدام کنند.

ویزای توریستی آنلاین اوکراین

ویزای توریستی آنلاین اوکراین را با تکمیل فرم درخواست آنلاین می توانید دریافت کنید. گردشگران کشورهای واجد شرایط می توانند با تکمیل فرم درخواست آنلاین ساده در عرض چند دقیقه به سرعت ویزای گردشگری و سیاحت را برای اوکراین دریافت کنند. متقاضیان برای تکمیل مراحل درخواست باید اطلاعات اولیه ای از قبیل نام، آدرس، تاریخ تولد و برنامه سفر و مشخصات گذرنامه را وارد کنند.

متقاضیان در ادامه تکمیل مراحل درخواست و برای پرداخت هزینه ویزای اوکراین می توانند با استفاده از کارت اعتباری یا دبیت کارت هزینه را پرداخت کنند. ویزای الکترونیکی مصوب از طریق ایمیل به متقاضی ارسال می شود. ویزای توریستی آنلاین اوکراین، زحمت مراجعه به سفارت یا کنسولگری برای گرفتن ویزا برای اوکراین را کاهش می دهد.

ویزای دانشجویی اوکراین

دانشجویان کشورهایی که نیاز به ویزای دانشجویی اوکراین دارند یا توافق نامه ای را برای مدت بدون ویزا تا 90 روز (سفر خصوصی و مسافرتی یا توریستی) امضا کرده اند، باید برای ویزای اقامت طولانی (نوع (D در اوکراین درخواست دهند که به شما امکان می دهد مدت طولانی بیش از ۹۰ روز در اوکراین بمانید.

برای اخذ ویزای اقامت طولانی (نوع (D دانشجوی آینده باید تعدادی از اسناد را به کنسولگری یا سفارت اوکراین در کشور مربوطه ارائه دهد. همانطور که در وب سایت سفارت ذکر شده است، صرف نظر از اینکه اسناد خود را به کجا ارسال می کنید، همیشه از شما درخواست می شود که نسخه اصلی (دعوت نامه برای تحصیل) را نیز درج کنید. تأکید می شود که مدارک مربوط به تحصیلات قبلی شما باید قبل از ارسال به کنسولگری به طور رسمی تأیید شود. این کار می تواند به یکی از دو صورت زیر انجام شود:

 1. توسط وزارت آموزش و پرورش و علوم، وزارت امور خارجه و سفارت اوکراین در کشور شما قانونی شود. 
 2. توسط تمبر آپوستیل تایید شده و در سفارت اوکراین در کشور شما قانونی شود. این مدارک باید به طور رسمی در اوکراین برای یک دانشگاه اوکراینی به رسمیت شناخته شود تا بتوانید قبل از فارغ التحصیلی، گواهی دیپلم خود را صادر کنید.

کلیه دعوت نامه های تحصیلی که توسط دانشگاه ها صادر می شوند قبل از صدور به متقاضیان، در وزارت آموزش وعلوم اوکراین به صورت اجباری ثبت می شوند.

برای دانشجویان آینده و فعلی:

 • کمک به راهنمایی شغلی و اطلاعات در مورد فرصت ها و شرایط تحصیل در اوکراین
 • مشاوره در مورد سیستم آموزشی و مقررات تحصیلی در اوکراین
 • دعوت نامه
 • پشتیبانی اطلاعات
 •  ترتیب ورود به اوکراین
 • حمل و نقل و استقبال از فرودگاهی
 • خدمات مشاوره برای دانشجویان در هنگام اقامت در اوکراین
 • هزینه پذیرش ۲۰۰ دلار است.

ویزای سرمایه گذاری اوکراین

اگر خانه ای را خریداری کنم که ارزش آن بیش از ۱۰۰۰۰۰ باشد می توانم مجوز اقامت دائم بگیرم؟ این مبلغ را با خود در کیف اسنادم بیاورم؟ جواب: متاسفانه جواب منفی است. آوردن پول با خودتان برای برآورده کردن الزامات کافی نیست. این پول باید در اقتصاد اوکراین سرمایه گذاری شود .

اساساً این بدان معنی است که وزارت توسعه اقتصادی و تجارت اوکراین باید تأیید کند که سرمایه گذاری فوق الذکر انجام شده است. پول باید از طریق بانکی باشد که دارای گردش باشد و معامله مبلغ مورد نیاز را با یک رسید SWIFT و مرجع تراکنش پولی تأیید شده و با امضا و مهر مدیریت بانک تایید شود. این پول می بایست به جای حساب شخصی در حساب شرکتی که دارای ثبت قانونی است معامله شود، و سرمایه آن را با مبلغ فوق الذکر دوباره پر کنید. علاوه بر این، سرمایه شرکت می تواند برای خرید املاک و مستغلات یا سرمایه گذاری در پروژه دیگری با توجه به ترجیح شما استفاده شود .

چگونه می توانید امنیت مبالغ معامله شده به حساب شرکت را تضمین کنید؟

جواب: اولین کاری که می توانیم برای تضمین امنیت وجوه انجام دهیم ثبت نام یک شرکت است. شرکتی با مسئولیت محدود یا شرکتی با هر نوع فعالیت اقتصادی دیگر که تنها بنیانگذار آن شخصی خواهد بود که سرمایه گذاری می کند. هر شهروند اوکراینی یا شخص خارجی با حق اشتغال ممکن است به عنوان مدیر (مدیر عامل) شرکت منصوب شود، و این تا زمانی است که این انتصاب توسط سرمایه گذار تصویب شود. علاوه بر آن می توان توافق نامه ای را با یک بانک انجام داد که در آن با اعطای حق معامله، ایمنی تراکنش وجوه را تضمین کند، به عنوان مثال: امضای هر دو مدیر را تأیید می كنند.

چه مدت پول باید در حساب شركت باقی بماند؟

جواب: طبیعتاً تا زمانی که بانک تایید معامله را صادر کند (دو یا سه روز) و اینكه معامله كامل انجام شود. پس از انجام این کار سرمایه گذاران آزاد هستند و می توانند وجوه خود را آنگونه که می خواهند مدیریت کنند. با این وجود باید در نظر داشته باشید که علاوه بر سرمایه گذاری فوق الذکر باید یک مرجع عدم سوابق کیفری (بررسی عدم سوء پیشینه) را نیز از کشور اقامت دائمتان و همچنین سوابق پزشکی و قرارداد اجاره مسکن به همراه تعدادی از اسناد دیگر ارائه دهید که ما خوشحال می شویم برای شما تهیه کنیم.

ویزای کاری اوکراین

ویزای کاری اوکراین

ویزای کاری اوکراین

این راه کاملاً قانونی است و معتبرترین و سریع ترین راه برای مهاجرت به اوکراین می باشد. آنها زمینه های مجوز اقامت موقت یک شهروند خارجی را با کار کردن در کمپانی های اوکراینی فراهم می کنند. مجوز اقامت اجازه می دهد تا در قلمرو اوکراین سکونت داشته باشید و در طول اعتبار مجوز کار اولیه، چندین ورودی و مراحل ساده گذر از مرزها را به شما اعطا می کنند. به علاوه، اعضای خانواده شهروند خارجی نیز می توانند مجوز اقامت موقت را دریافت کنند.

مراحل و ساختار رایگان:

پیش پرداخت:

 • مجوز کار به نام شما توسط مرکز اشتغال دولتی اوکراین با هزینه 300 دلار صادر شده است.

پس از اینکه مدارکتان تأیید شد:

 •  به محض دریافت کپی های اسناد خود با هزینه 200 دلار

پس از اینکه به اوکراین رسیدید:

 • دریافت مجوز اقامت موقت بر اساس اشتغال با هزینه 200 دلار
 • قیمت بسته: 700 دلار

راه های استخدام شدن در کمپانی های اوکراین:

درخواست مجوز کار توسط شرکت اوکراینی که قصد استخدام یک شهروند خارجی را دارد، ثبت شده است. کارفرما باید بتواند ثابت کند که به دلیل صلاحیت، سطح حرفه ای و تجربه اتباع خارجی نمی تواند موقعیت کاری را تحت پوشش شهروند اوکراینی قرار دهد. قرارداد کار باید به عنوان بخشی از مراحل درخواست مجوز کار امضا شود.

ثبت شرکت با یک شهروند خارجی به عنوان سهامدار اصلی:

در حقیقت داشتن یک شرکت ثبت شده در اوکراین اجازه دریافت مجوز کار یا جواز اقامت را نمی دهد، اما به عنوان یک سهامدار اصلی و شهروند خارجی دارای حق ممتازی برای تصدی به عنوان مدیر شرکت یا مدیریت کارمندان هستید. بر اساس این بند از مجو، کار توسط مرکز اشتغال دولتی به شما داده می شود.

اشتغال در شرکت تابعه یا دفتر نمایندگی:

شرکت تابعه یا دفتر نمایندگی اوکراین که توسط شرکت های خارجی یا اتباع خارجی کنترل می شود به طور کلی از حقوقی مشابه اشخاص حقوقی و بدون مشارکت اتباع خارجی برخوردار است. چنین شرکتی با محدودیت های جزئی که منافع ملی آن را توجیه می کند، ممکن است وارد توافق نامه هایی شود که در آنها تعهدات قانونی و مالکیت خود را به دست آورد و همچنین از نیروی کار خارجی در قلمرو اوکراین استفاده کند.

درخواست مجوز کار توسط کمیسیون ویژه ایجاد شده در مرکز اشتغال محلی بررسی می شود. این کمیسیون شامل نمایندگان وزارت امور داخلی، خدمات اطلاعاتی دولت، نیروهای کنترل مرزهای دولتی، اداره امور مالیاتی کشور و غیره است. تصمیم در مورد صدور مجوز کار معمولاً در طی 20 روز از تاریخ ارسال مدارک صادر می شود. مراحل تمدید مجوز کار باید سه ماه قبل از تاریخ انقضا و حداکثر یک ماه قبل از روز انقضا مجوز کار شروع شود. مجوز کار صحیح صادر شده زمینه ای برای ثبت محل زندگی موقت کارمندان و دریافت مجوز اقامت موقت را فراهم می کند.

اگر دلیل مشخصی برای دریافت مجوز کار ندارید، کارشناسان و مشاوران ما در موسسه حقوقی وکلای برگزیده اصطهباتاتی شما را با انواع راه های ممکن آشنا خواهند کرد. دریافت مجوز کار و اقامت در اوکراین با همکاری وکلای مجرب ما به سرعت انجام می شود. اسناد شما به درستی سازماندهی شده و به موقع به سرویس مهاجرت اوکراین ارسال می شود.

ویزای کوتاه مدت اوکراین

ویزای کوتاه مدت اوکراین (با حرف C مشخص شده است) برای شهروندان خارجی و اتباع خارجی در صورتی صادر می شود که مدت زمان اقامت این افراد در اوکراین در دوره 180 روزه داده شده و از تاریخ اولین ورود به این کشور 90 روز بیشتر نگذشته باشد. این ویزای کوتاه مدت اجازه ورود یک نفره، دونفره یا چندنفره برای شش ماه یا یک دوره زمانی است که مدت این دوره در اسناد و مدارک مورد نیاز برای تهیه این ویزا مشخص شده است که نباید از پنج سال بیشتر شود.

فرم درخواست ویزای کوتاه مدت بایستی به همراه یکی از مدارک زیر ارائه شود:

 • دعوتنامه از یک شخص حقوقی ثبت شده دراوکراین که دارای عنوان چاپی بالای کاغذ نامه رسمی باشد و حاوی شماره ثبت شده در اداره ثبت قانونی کشو، افراد کارآفرین و شرکت های شهروندی باشد. شماره ثبت، تاریخ و امضا،نام کامل فرد دعوت کننده، مشخصات کامل و نام و نام خانوادگی و تاریخ و محل تولد وی، ملیت، جزیئات پاسپورت، محل اقامت، هدف از دیدار، مدت دیدار و اقامت در اوکراین، شماره مجوز ورود و محل اقامت در اوکراین و تعهدات قانونی فردی در مورد هزینه های احتمالی مربوط به اقامت فرد دعوت شده یا خروج از اوکراین باید ارائه شود.
 • نامه امضا شده رسمی از دعوت یک فرد حقیقی شهروند اوکراین و اتباع خارجی که به طور موقت یا دائم در اوکراین اقامت دارد. این دعوت شامل نام کامل فرد حقیقی، جزیئات پاسپورت وی، مجوز اقامت دائم یا موقت (برای اتباع خارجی)، آدرس و نام فرد دعوت کننده، اطلاعات در مورد وی و تاریخ و محل تولد، ملیت، محل اقامت، هدف دیدار، مدت زمان مشخص شده دیدار از اوکراین، شماره مجوز ورود و محل اقامت در اوکراین و تعهدات قانونی فردی به منظور هزینه های احتمالی مربوط به اقامت فرد دعوت کننده یا خروج از اوکراین. این دعوت بایستی به نسخه های پاسپورت فرد میزبان و مجوز اقامت موقت یا دائم در اوکراین (برای اتباع خارجی) ضمیمه شود.
 • نامه از هیئت دولت و موسسه دولتی یا سازمان دولتی
 • قرارداد ترانزیت حمل بار یا مسافر با ماشین و مجوز پرواز بین المللی
 • کارت شناسایی اتباع خارجی شهروند اوکراین.همسر اتباع خارجی شهروند اوکراین و فرزندانش بایستی مدارک نسبت خانوادگی را ارائه دهند.
 • مدارکی که اثبات می کند هدف از این مسافرت جهانگردی و سیاحت است.
 • گواهی تصدیق کننده فعالیت سرمایه گذاری خارجی برطبق قانون مصوب سازمان سرمایه گذاری خارجی در خاک کشور اوکراین
 • اثبات اینکه فرد خارجی یا اتباع خارجی اموال غیرمنقول در خاک اوکراین دارد.
 • دعوتنامه از سازمان مذهبی مبنی بر موافقت با اآژانس دولتی که مجوز قانونی از سازمان مربوطه را برای اقامت کوتاه مدت با هدف موعظه و نطق در مورد مجموعه ای از باورها و عقاید در رابطه با تشریفات مذهبی یا دیگر فعالیت های مربوط.
 • درخواست از یک رسانه جمعی در مورد صدور ویزا برای یک مسئول خارجی یا نماینده یک رسانه جمعی خارجی که خواستار ورود به اوکراین برای اقامت کوتاه مدت به منظور و هدف اجرای مسئولیت های مربوط به شغل می باشد.
 • درخواست از هیئت دولت کشور خارجی و سازمان های بین المللی
 • دستور از کمیسیون مرکزی انتخابات در مورد ثبت ناظران سازمان های کشورهای خارجی و بین المللی به منظور نظارت بر انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری و انتخابات محلی و رفراندم های ملی.
 • اثبات این که فرد خارجی یا اتباع خارجی همسر یا پدر و مادر یا فرزند شهروند اوکراین است.
ویزای نوع B اوکراین

ویزای نوع B اوکراین

ویزای نوع B اوکراین

ویزای ترانزیت اوکراین (ویزای نوع (B برای شهروندان خارجی و افراد بی تابعیت به منظور عبور از اوکراین به مقصد سوم و همچنین برای حمل بار و حمل وسایل نقلیه عمومی صادر می شود. ویزاهای ترانزیت با یک، دو یا چند حق ورود برای مدت زمان مشخص شده صادر می گردند. باید گفت که حداکثر زمان اقامت با این ویزا یک سال است، مگر اینکه در توافق نامه های بین المللی اوکراین قید شده باشد. هر ترانزیت از اوکراین نباید از پنج روز تجاوز کند.

برای درخواست ویزای ترانزیت باید یکی از مدارک زیر را ارائه دهید:

 • مدارکی که تایید کند ماهیت سفر ترانزیت است. (از جمله ویزا به کشور سوم (در صورت نیاز) بلیط و غیره)
 • مدارکی که تایید کند ماهیت بار و ماهیت وسیله نقلیه عمومی ترانزیت است.
 • مجوز خدمات حمل و نقل بین المللی صادر شده توسط مقامات قانونی در کشور میزبان.

در این مقاله سعی بر آن شد تا انواع ویزاهای کشور اوکراین و راه های اخذ آن ها شرح داده شود. اوکراین با اقتصاد رو به رشد، موقعیت جغرافیایی خوب و محیطی امن و آرام، به مکانی مطلوب جهت مهاجرت تبدیل شده است. اگر شما نیز قصد مهاجرت به اوکراین را دارید با شعب رسمی موسسه حقوقی وکلای برگزیده اصطهباناتی در شهرهای شیراز، تهران، مشهد و اصفهان در ارتباط باشید تا بهترین و مطمئن ترین راه ممکن را به شما پیشنهاد دهند.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *