ایتالیا

وضعیت مهاجرت و مهاجرین در ایتالیا

در اوایل سال ،2006در ایتالیا، میزان مهاجرت کلی برای تقریبا چهار میلیون فرد کسانی که نشان دهنده  %7از کل جمعیت هستند، %19.4از آنها نامنظم هستند. بیشترآنها، یعنی  بیشتر از  %50  در کارخانه خدمات استخدام شده اند و  %14.5دارای مدرک هستند. حدود  %11 مهاجرین در ایتالیا صاحب خانه ای هستند که در آن ساکن هستند. این مقاله در رابطه با وضعیت مهاجرت و مهاجرین در ایتالیا می باشد.

مشاوره رایگان
مشاوره رایگان

مهاجرین در ایتالیا

اصطهباناتی-شرایط-مهاجرت-به-ایتالیا

اقلیت ها هم درحال توسعه هستند،در مجموع22%، و نشانگر 5%از دانش آموزان مدارس هستند. اقلیت های بدون همراه بالغ بر بیش از 7500 فرد هستند. انتظار می رود در طی دهه آینده افزایش بیشتری رخ دهد. و مهاجران به میزان کلی 7میلیون بخش برسند. به طور خاص، بخش های سنی مهاجران ممکن تغییر کند، درخلال افزایش بخش سنی 45سال، درحالی که بخش سنی 25-44 نمایانگر جمعیت فعال وتولیدکننده تر است، براساس آن کاهش می یابد.

این موارد اطلاعات اصلی است که از گزارش12 درباره مهاجرین در ایتالیا توسط فونداسیون ایسمو منتشر و ارائه شد.جلسه برای ارائه این گزارش، مشترکا با کابینه تجارت میلان سازمان دهی شد، و پائولو ریندر رئیس و وینچنزو سزاریو منشی کلی فنداسیون ایسمو، کارلو سانگالی رئیس کابینه تجارت میلان و رئیس اتحادیه تجارت (پیکره ای ملی که کابینه های تجارت را دور هم جمع می کند.) و جوسپه گوزتی رئیس فونداسیون کاریپلو در آن حضور داشتند.

شرایط مهاجرت

قانون تابعیت و اقامت و راه های اخذ اقامت یا اخذ شهروندی ایتالیا چگونه است؟ ایا کودک با تولد نوزاد در این کشور از اتباع کشور محسوب می شود و میتواند تابعیت و اقامت کسب کند؟ چه مدت ماندن در کشور موجب اخذ تابعیت و اقامت ایتالیا می شود؟ آیا با ازدواج هم می توان تابعیت و اقامت را به دست آورد؟

درآن موقع،جوایز 2007برای سرمایه گذاری بومی هم اهدا شد.تمام برندگان این سال،که سال اروپایی فرصت های برابر برای همه اعلام شد،زنها بودند.و برای مثال،لوز آدریانا پاودا وتیرز (سرمایه گذار خارجی) صاحب شرکت آدریانا پولیزی از میلان و لوئیزا زانتی (سرمایه گذار ایتالیایی) که شریک شرکت تعاونی اجتماعی آملینک در میلان را توسعه دادند. مهاجرت به ایتالیا از طریق ویزای سرمایه گذاری یکی از روش های مهاجرت به ایتالیا می باشد.

از آغاز این نسخه،همچنین برای اولین بارجایزه رسانه و مهاجرت اعطا شد.این جایزه به گروه انتشاراتی “سل24اره” اعطا شد.”برای اینکه به صورت دائم و مقتدرانه با منتهای تلاش با مشکلات مرتبط به پدیده مهاجرت مواجه شدند و جنبه های ابداعی آن را دریافت کردند.

  • تعداد مهاجرین در ایتالیا

درآغاز سال 2006، آنها چهارمیلیون فرد (3.772میلیون)،یعنی 7%از کل جمعیت بودند.این رقم، شامل مهاجران عادی و غیرعادی می شود.مهاجران عادی: در 1 ژانویه 2006 آنها کلا 3.012 میلیون فرد هستند(حدود 1.2 میلیون بیشتر از دوره سه ساله قبلی) 2.671 میلیون از آنها مستقر هستند،یعنی از ده نفر نه خارجی، 4.3% از میزان کلی مقیاس ملی (در 1جولای 2005 و مجموع آنها 4.1%بود).

مهاجران غیرعادی

در 1جولای 2006 تعداد آنها 760000 فرد است، حدود 19.4% از کل مهاجرین به ایتالیا، افزایش 3.3% در مقایسه با 2005 گزارش شده است (تا 1جولای 2005، آنها در مجموع 541000بخش بودند.)

اقلیت ها

علاوه برآن،افزایش مدام قابل توجهی در اقلیت ها است.گزارشی از 50000 اقلیت در میان ساکنین در سال 1991 شده است،به 284000بخش در سال2001 افزایش یافت.و در طی پنج سال اخیر،دوبرابر شد.

در پایان سال 2005 از سقف میزان 585000 بخش بالاتر رفت.یعنی حدود 21.9% از کل جمعیت خارجی. حمایت قوی به تولد داده شده است: گزارش 34000 تولد در سال 2003 به حدود 52000 در سال 2005 افزایش یافته است.که نمایانگر 9.4% تولد کلی که در ایتالیا گزارش شده است.و افزایشی 6.2% در مقایسه با سال 2004.نرخ رشد اقلیت ها بستگی به 60% بچه های تازه متولد دارد، در حالیکه 40% باقیمانده شامل کسانی می شود که برای فصول ملاقات خانواده به ایتالیا می آیند.

  • وضعیت کاری مهاجرین در ایتالیا

  • اصطهباناتی-شرایط-کاری-مهاجرین-در-ایتالیا

مهاجران به شغلی عادی دست می یابند. در پایان سال 2005، اینایل(موسسه ای ملی برای صدمات صنعتی)درباره 1.7 میلیون کارگر خارجی گزارش می دهد( چیزی بیش از 10% از تمام کارگران استخدامی).

در ارتباط با استخدامی های سال 2005، و دریافت ویزای کار در ایتالیا برخورد مهاجران بیشتر توسعه یافت،به 16%از کل رسید. اما اگرچه برخورد مهاجرین به ایتالیا درمورد نیروهای تازه بیشتر است، که به 19% می رسد( به علاوه 3% که نشان دهنده خارجی هایی است که از کشورهای جدید اتحادیه اروپا منشا می گیرند) ،و مجموع 172692 اشتغال کارگران کشورهای غیر اتحادیه اروپا، به علاوه 27802 اشتغال کارگران از کشورهای جدید عضو اتحادیه اروپا.

در عوض اطلاعاتی تقریبا متفاوت توس ایستات (موسسه آمار ملی) فراهم شده است،که تقریبا این پدیده را دست کم می گیرد.در یک چهارم دوم سال 2006، ایستات گزارش 1375000 فرد را گزارش می کند ،که 834000مرد و 541000زن که با نرخ رشد 84.2% درباره مردها و 51.2% درمورد زن ها برابر است.مهاجران استخدامی منظم براساس اطلاعات ایستات،بیشتر در شمال جمع شده اند(65%)، 25% در مرکز جمع شده اند، و فقط 10% در جنوب هستند.

بیشتر آنها(786000) در کارخانه خدمات کار می کنند. که شامل 57%مرد و 84% زن شاغل است.( خدمات شامل منطقه ای است که استخدام زنان غالب است،اگرچه عمدتا نشانگر شکل تفکیک حرفه ای است). 27% مهاجران در کارخانه های تولید کار می کنند( بیش از 80% آنها در شمال قرار دارند) .28% در کارخانه ساختمان سازی، و فقط درصد باقیمانده آنها در کشاورزی کار می کنند.

اکثریت مهاجران استخدامی (85%) با قردادهای کاری پایان باز استخدام شده اند. این اطلاع منجربه کم شدن عادی کارگران خارجی که در معرض بیشتر مشاغل پرخطر هستند  می شود.(وقفه سرتاسر فقط 1.6 درصد نقطه است)، اما پرس و جویی که توس ایستات انجام داد به احتمال زیاد شامل مولفه مهاجران ثابت تر می شد.درمیان زنان، استخدام موقت به نرخ 18% می رسد.

شرایط تحصیل مهاجرین در ایتالیا

اصطهباناتی-تحصیل-در-ایتالیا

صلاحیت تحصیلی

تقریبا 40% مهاجران شرایط تحصیل در ایتالیا را با مدرک دیپلم دارند، 36% در مدارس اجباری شرکت کرد اند،14.5% دارای مدرک دانشگاهی هستند، و باقی آنها مخصوصا کسانی با مدرک مقطع ابتدایی یا بی سواد هستند میزان 28% هستند.

سرمایه گذران

براساس اطلاعاتی که توسط اطلاعات تجارت فراهم شده است، در پایان سال 2006 سرمایه گذاران خارجی به مجموع 4.2% رسیده اند،به این معنی که، بیشتر از 334000 فرد، در حالیکه شش سال قبل در مجموع کمتر از 160000 نفر بودند(2.1% از مجموع) . آنها مخصوصا در شمال متمرکز شده اند، که بیانگر 6 از ده مورد هستند، و مخصوصا در لومباردی به اوج 21% رسیده اند.

زنان

در میان آنها،برتری مشخصی از زنان مهاجر اروپای شرقی است،که به خصوص از رومانی منشا می گیرند، در مشاغلی که قبلا حق ویژه جوامع”تاریخی” کمی بودند.برای مثال، در کار خانه، زنان رومانیایی به شرایط کمی مستخدمان فیلیپینی رسیده اند.زنان اروپای شرقی همچنین از اول به عنوان سرایدار خانه هستند. زنان چینی در عوض سردسته بلامنازع سرمایه گذاری زنان هستند، نشانگر کمتر از 60%زنان صنعتگر خارجی هستند،و بیشتر از یک سوم زنان فعالیت های تجاری را اداره می کنند.

بیکاری به طور خاص بر مهاجران غیرقانونی(19.7%)و غیررسمی (24.9%) اثر می کند،بلکه همچنین اشتراکی از مهاجران عادی است: 8.6% از آنها دارای جواز اقامت هستند،4.5% از آنها دارای کارت اقامت هستند، و 4.2% مهاجران مقیم هستند.

  • وضعیت مدرسه

در کلاسهای درس،حضور بچه های مهاجرین در ایتالیا “معمولی” شده است. در سال تحصیلی 2005/2006  424683 دانش آموز خارجی در مدارس دولتی و خصوصی ثبت نام کردند، که نمایانگر 4.8% کل دانش آموزان هستند، در حالیکه در سال 2000، مجموع آنها 2% بود.

آنها الان 8و نیم برابر بیشتر از سال تحصیلی 1995/1996 هستند.خارجی ها به خصوص در کودکستان تمرکز دارند، جایی که به سهم 5% ، و در مدرسه ابتدایی 6% می رسند.

اگرچه، در چند سال اخیر، حضور آنها در مدارس راهنمایی نیز افزایش یافته است،به سهم 4.8% در سال تحصیلی 2005/2006 رسیده است( نرخی یکسان با معدل کلی ملی). و برای اولین بار، درصد خارجی هایی که در مدارس بالاتر ثبت نام کرده اند، از سهم کسانی که در کودکستان ثبت نام کرده اند،بیشتر شده است: خارج از همه دانش آموزان خارجی،آنها به ترتیب نشانگر 19.4% و19.2% هستند.

در سال تحصیلی 2005/2006 بیشتر دانش آموزان خارجی (43.7%) از کشورهای غیر اتحادیه اروپا منشا می گیرند.در مقایسه با سال قبل رشد آنها حدودا مجموع 30000 واحدهای اضافی هستند.دانش آموزان رومانیایی (+9000) و آلبانی(+11000) به طور دائم درحال افزایش است.

مدارس خصوصی

تعداد بچه های خارجی در کودکستان های خصوصی نیز در حال افزایش است: 4.6% در مقابل 5.3% از آنهایی که در مدارس دولتی حضور دارند، در حالیکه در سال تحصیلی 2004/2005 آنها به ترتیب مجموع 4.4 %و 4.7% بودند.

تاخیر تحصیلی مرتبط با سن است. این مساله پدیده ای گسترده میان دانش آموزان خارجی است و تفاوت در رابطه با دانش آموزان ایتالیایی رشد می یابد همچنانکه سطح تحصیلی افزایش می یابد.درحالیکه در مدارس ابتدایی تاخیر تحصیلی در میان دانش آموزان ایتالیایی وجود ندارد، در عوض شامل 10% دانش آموزان خارجی می شود.

در پایان مقطع راهنمایی، تاخیر خارجی ها به 60.5% دانش آموزان خارجی افزایش می یابد، در حالیکه میان ایتالیایی ها در 8.8% متوقف می شود.در پایان مقاطع تحصیلی بالاتر، این تاخیر کمی کاهش می یابد، اغلب به خاطر ترک تحصیلی و رشد صرف نظر کردن در این مقطع تحصیلی.

نتایج موفق

تفاوت بین رشد دانش آموزان ایتالیایی و خارجی به سرعت رشد سطح تحصیلی افزایش می یابد.در مدرسه ابتدایی، مجموع دانش آموزان موفق خارجی 96.7% است در حالیکه مجموع دانش آموزان ایتالیایی 99.9% است.در مدرسه راهنمایی، میزان شکست مهاجرین در ایتالیا تا 11% است و در مقاطع بالاتر به طور چشم گیرتری افزایش می یابند، که شامل بیشتر از یک چهارم دانش آموزان امتحان شده است.

دیپلم

علیرغم سهم زیاد تاخیر تحصیلی و شکست در مدارس بالاتر، تعداد پسران و دختران خارجی که مدرک دیپلم دارند به طور مستمر افزایش می یابد: در سال تحصیلی 2005/2006 آنها مجموع 6005 واحد هستند، و اکثرا از کشورهای غیر اتحادیه اروپا هستند، (1198آلبانی ها،541 رومانی ها).

نوع مدرسه: حدود 40% دانش آموزان ایتالیایی در دبیرستان حاضر می شوند(لیسئو)، در حالیکه در این مدارس فقط 18.6 % مهاجران حضور دارند، کسانی که در عوض در مدارس حرفه ای(40.6%)و فنی(37.9%) حضور دارند.

  • وضعیت اقلیت های خارجی غیر همراه

اقلیت خارجی غیرهمراه ،اقلیت خارجی است که دارای شهروندی ایتالیا یا شهروندی کشور دیگری عضو اتحادیه اروپا نیست.کسی که هیچ نوع دادخواست پناهندگی را ارائه نداده است.و با تکیه بر خود در ایتالیا زندگی می کند بدون هیچ کمک و نمایندگی که توسط والدین یا دیگر بزرگسالان بکار رود.اقلیت های خارجی غیر همراه،که توسط سی ام اس (کمیته اقلیت های خارجی) گزارش شد،مجموع 6663 واحد در سال 2002، 6550 در سال 2003، 7040 در سال 2004، 7583 در سال 2005 بود.

با توجه به سال 2005، بیشتر آنها اهل رومانی(2616)مراکش(1408) وآلبانی (1064) بودند.این اقلیت ها بیشتر 17 ساله های مذکر(81.54%) و بیشتر در لومباردی (1.479) لاتزیو(1.292)و سیسیل(942) جمع شده اند.

53% از آنها دارای هیچ نوع اجازه اقامت نیستند،14% دارای کارت پرستاری از بچه،و تنها 33% باقیمانده دارای اجازه اقامت رسمی هستند.

مهاجرت به ایتالیا از طریق ازدواج نیز یکی از روش های مهاجرتی به ایتالیا می باشد.

  • وضعیت و شرایط مسکن

اصطهباناتی-مسکن-برای-مهاجران-در-ایتالیا

تعداد رو به افزایشی از خارجی ها صاحب خانه هستند. در اواسط سال 2005، مهاجران غیر اروپایی که صاحب خانه ای هستند که در آن زندگی می کنند مجموع 10.9% است،

و خرید 116000 خانه را به نتیجه رسانده اند.در میان مهاجران، 18% در این فکر هستند که در آینده نزدیک خانه ای خریداری کنند.بانک ها و آژانس های املاک، به آرامی مطمئن تر شده اند و “بسته های” ساخته برای اندازه گیری خاصی را برای ملیت های متفاوت با دورنمای خریداران ابداع کرده اند.

مورد تورو ترموپیلی

شمال میلان، در منطقه ای که بین پادوا و مونزا قرار دارد، 30% ساکنین در اواسط سال 2005 خارجی هستند.این منطقه، شبیه بلویل در پاریس است ،یک منطقه قدیمی کارگری دوره ای است. که به علت جریان های دوباره صنعتی سازی که در دهه های گذشته اتفاق افتاد، که از یک طرف هم اکنون همزیستی صلاحیت دوباره شهری ،  و از طرف دیگر محوشدن و تفکیک ،همچنین رشد ناگهانی جمعیت مهاجران بر طبق مدل زندگی با هم “شبیه موزاییک” را تجربه می کند.

حضور زیاد مهاجران به صاحبان خانه های محلی این اجازه را می دهد تا ترجیحا ساختمان ها و آپارتمان ها را راحت تر بفروشند و ساکنین شهرهای ایتالیا که فروریختگی را در نظر می گیرند. این پدیده منجر به افزایش جریان دوگانه در بازار معاملات املاک شد: کنار بلوک های نابود شده خیابان ها و خانه های مرمت شده و واجد شرایط دوباره است.

  • دین و مذهب

در آغاز سال 2005 بیشتر مهاجران ادعای مسیحیت می کنند، مجموع 1683000واحد، یعنی، 50.1% از مهاجران غیر اتحادیه اروپا،و 944000 از آنها کاتولیک هستند.میزان تقریبی مسلمان ها 1233000 واحد هستند، یعنی 36.7% از مجموع مهاجران.دیگر اعتراف های دینی به ترتیب زیر است: 119000بودایی(3.5%) 42000هندو(1.3%) درحالیکه 37000 فرد دیگر متعلق به جوامع مذهبی که هر فرد تشکیل می دهد کمتر از 1% جمعیت مهاجران است، و6.1% منکرخدا هستند.

مهاجرانی که متعلق به دین اسلام و کاتولیک هستند بیشتر در میلان ( به ترتیب 124000 و 126200نفر)،رم (به ترتیب93900 و 120400)، و برگامو( به ترتیب 45100و 23600  )تمرکز دارند.

بزرگترین جوامع بودا در میلان (14100) رم(2500) و فلورانس(5000) ساخته شده است. بزرگترین جوامع هندو در برگامو(3000) مانتوا(2500) برسسیا(2400) و ویچنزا(2000) ساخته شده است.

  • وضعیت قانون و مقررات

طرح روند مهاجرت

وقایع مرتب با طرح روند مهاجرت بی کفایتی مقررات مرتبط با پروسه پذیرش کارگران خارجی را ثابت کرده است.در آینده، این مساله هوشمندانه است تا طرح کلی نه فقط یک مسیر بلکه کانال های ورودی متفاوتی را داشته باشد .برای احتمالات پذیرش جاری مرتبط قابل استفاده بودن کارفرما که برای استخدام کارگر خارجی آماده شده است، باید نسخه تجدیدنظر و ترمیمی پذیرش به هدف جستجوی شغل در طی حمایت از اسپانسر اضافه شود ،که اخیرا توسط قانون یکی شدن فراهم شده است.

اما متعاقبا در سال 2002 لغو شد. این دو کانال که به طور خاص برای کاهش کیفی کارگران مورد خطاب قرار گرفتند، ممکن توسط کانالی سوم متصل شوند به نشانی کسانی که قبل از آمدن به ایتالیا دارای صلاحیت های لازم برای دسترسی آسان به بازار کار ایتالیا یا جامعه ایتالیا را داشته یا به صورتی دارا باشند. مانند اتفاقی که در کشورهای دیگر می افتد،  این کانال سوم،برای اختصاص بخشی از ایرادهای پذیرش برمبنای رده بندی براساس “امتیازات” فراهم می کند، تا دانش خوب از زبان ایتالیایی و تحصیل پایه خوب و غیره را پاداش دهد.

قوانین شهروندی

عاقلانه است که این قوانین را دوباره تعریف کرد.اعطای شهروندی باید به عنوان نقطه ورود جریان تثبیت مهاجران و بهره وری کامل از حقوق درنظر گرفته شود.این جریان ممکن شامل دوره دوساله “تثبیت” برای بزرگسالان شود، که باید به دوره پنج ساله استمرار عادی برای صدور کارت اقامت اضافه شود.

بنابراین دوره کلی 7 ساله برای یک مهاجر تا گرفتن حق شهروندی ایتالیا باید درنظر گرفته شود. در عوض برای اقلیت ها، برای اینکه”جریان تلفیق”شان بهتر قابل شناسایی باشد،این امر مفید است تا به عنوان نیازی ضروری برای گرفتن شهروندی،حضور عادی در مدرسه مطابق با قوانین مدارس اجباری را ثابت کند ، که به عنوان مانعی برخلاف ترک مدرسه عمل می کند.

  • وضعیت و شرایط جرم و جنایت و جنایتکاری در ایتالیا

در 13جولای سال 2006، خارجی های زندانی نشانگر 33% از کل جمعیت زندان بودند (20088 از کل جمعیت 60170 واحد).پنج ملیت دارای بیشترین نشان مراکشی ها ،آلبانی ها،تونسی ها، رومانی ها،و الجزایری ها هستند.

تاثیرات بخشش

در آگوست سال 2006 با توجه به عفو،16568 فرد آزاد شدند، و در اواسط نوامبراین رقم به 17455 نفر افزایش یافت.موقعیت در زندان های ایتالیا، در 30 سپتامبر2006 تغییر کرد:جمعیت کلی زندانی ها به 38326 نفر کاهش یافت،که 12369 (32%) از آنها خارجی بودند.برای اولین بار از سالها قبل،تعداد زندانی ها دوباره کمتر از ظرفیت کلی زندان ها است،(42223 مکان).

خارجی ها می توانند از بخشش به تناسب مرتبط با زندان های ایتالیا بهره مند شوند. در حقیقت، درصد زندانیان خارجی از کل تقریبا دست نخورده باقی مانده است.در پایان سپتامبر2006 ، پنج ملیت عمده درون زندان ها، مراکشی ها،آلبانیایی ها،رومانیایی ها، تونسی ها،و اهل یوگسلاوی سابق هستند.

  • توسعه های آینده

نرخ رشد مهاجران که در ایتالیا گزارش شد نیازمند مطالعه از روی دقت و با توجه است. درطی بیست و پنج سال پیش مولفه خارجی ده برابر توسعه یافته است، بر طبق گزارش سال 1981 از 400000 واحد گذشته است ،براساس آخرین ارزیابی ها حدود 4 میلیون شده است.

افزایش بیشتری در خلال دهه بعدی انتظار می رود.در سال 2016 مهاجرانی که در ایتالیا زندگی می کنند از محدوده حداقل 5.5 میلیون فرد تا حداکثر حدود 7 میلیون هستند.

این افزایش همچنین به تولد متصل است، که در سالهای آینده ممکن دوبرابر ،یا حتی سه برابر شود: این به این معنا است که در سال 2016 اقلیت ها ممکن به محدوده حداقل 1395000 واحد به حداکثر 1720000 برسند.

در نتیجه، سن جمعیت مهاجر بر طبق آن تغییر می کند: درصد بالای 45 فرد از میزان 14.3% جاری به 23-25% می گذرند، که بستگی به پارامترهای فرضی دارد، درحالیکه وزن نسبی جمعیت تولیدی و فعالتر (بخش 22-24 سال) به 10% کاهش می یابد.

توزیع جنسی هم ممکن تغییر کند: امروزه به ازای 100 مونث 112 مذکر وجود دارد، اما در طی ده سال، این نسبت ممکن به اندازه 107-108 مذکر به 100 مونث کاهش یابد.

صحبت آخر:

جهت کسب اطلاعات بیشتر قوانین جدید مهاجرت و شرایط اخذ اقامت، به وب سایت اخذ تابعیت و اقامت ایتالیا مراجعه نمایید و در رابطه با امور مربوط به پذیرش، اخذ ویزا و اقامت آگاه شوید.

یا جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شرایط اخذ تابعیت و نحوه مهاجرت از روش های دیگر مثل ثبت شرکت و سرمایه گذاری، مهاجرت تحصیلی و اقامت بعد از تحصیل می توانید با مشاورین موسسه های مهاجرتی یا سفارت ایتالیا تماس حاصل فرمایید و توسط مشاوره کارشناسان حقوق بین الملل و وکیل مهاجرت با این مسائل آشنا شوید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *