مالیات اقامت کارمندی در لهستان

در هنگام تصمیم گیری و برنامه ریزی درباره سرمایه گذاری، کار و یا شروع تجارت در هر کشور، باید با دقت قوانین مالیاتی آن کشور را مورد بررسی قرار دهید. در مقاله ای که پیش رو دارید کارشناسان موسسه حقوقی وکلای برگزیده اصطهباناتی به شرح مواردی درباره قوانین مالیاتی و مالیات اقامت کارمندی در لهستان پرداخته اند.

مشاوره رایگان
مشاوره رایگان

شرایط پرداخت و مبلغ مالیات اقامت کارمندی لهستان

مالیات بر درآمد شخصی در لهستان تصاعدی است. به عبارت دیگر، هرچه درآمد بیشتر باشد، نرخ مالیات قابل پرداخت نیز بالاتر است. نرخ مالیات سال 2018 برای هر فرد 18% یا 32% بوده است. افراد می توانند تحت شرایط خاص مالیات بر درآمد ثابت 19 درصدی بیزینس های بدون مجوز را پرداخت کنند. در سال 2018 در لهستان مالیات شرکت ها 19% و شرکت های کوچک 15% بوده است.

مالیات بر درآمد شخصی لهستان

افراد با توجه به میزان درآمد خود از حقوق دریافتی یا خود اشتغالی باید مالیات پرداخت کنند. مالیات افرادی که اقامت دائم لهستان را دارند، بر اساس درآمد آنها در این کشور و خارج تعیین می شود. ساکنین خارجی که در لهستان کار می کند، تنها باید مالیات بر درآمد در لهستان را پرداخت کند. به فردی که اقامت گاه اصلی او لهستان باشد و یا بیش از 183 روز در یک سال مالی در این کشور زندگی کند، فرد مقیم لهستان گفته می شد.

کارفرما موظف است که ماهیانه مالیات بر درآمد کارمندان خود را از حقوق اصلی کم کند. افراد خود اشتغال باید مالیات بردرآمد را از پیش پرداخت کنند تا با بازپرداختهای سالانه مطابقت داشته باشد. پیش پرداخت براساس بازپرداخت سال گذشته تعیین می شود. در صورت اشتغال جدید، پیش پرداخت بر اساس برآوردهای انجام شده توسط صاحب شغل محاسبه می شود. همانطور که در زیر شرح داده شده است، برخی از پرداخت ها از درآمد مشمول مالیات کسر می شوند. 

مالیات بر درآمد شخصی لهستان

مالیات بر درآمد شخصی لهستان

نرخ مالیات بر درآمد شخصی در لهستان سال 2018:

  • پایه مالیات (دلار) 22459.25 درصد مالیات 18%
  • 22459.25 به بالا 32%
  • میزان مالیات با حداکثر درآمد 2100.76 دلار برابر با  378.14 دلار می باشد.

مبلغ 378.14 دلار از درآمد حاصل طبق فرمول زیر کسر می شود:

232.13 دلار * ( پایه مالیات: 2100.76 دلار) تقسیم بر 1312.98 دلار، برای پایه مالیاتی بین 2100.76 دلار و 3413.74 دلار

  • با حداکثر درآمد بین 3413.74 دلار و 22459.25 دلار میزان مالیات پرداختی باید  146.01 دلار باشد.

مبلغ 146.01 دلار از درآمد حاصل طبق فرمول زیر کسر می شود:

140.01 دلار * ( پایه مالیات: 22459.25 دلار) تقسیم بر 10890.35 دلار برای پایه مالیاتی بین 22459.25 دلار و 33349.60 دلار

زمان پرداخت مالیات اقامت کارمندی در لهستان

سال مالیاتی در لهستان مطابق با سال تقویمی است که به ۳۱ دسامبر ختم میشود. یک فرد- یک فردی که درآمدش فقط از حقوق دریافتی وی است، موظف به تشکیل پرونده بازده سالانه نمیباشد. کارفرمایی که مالیات بر درآمد را از کارمند کسر میکند، به صورت ماهیانه مالیات را به مامورین مالیات انتقال میدهد. اشخاصی که خویش کارفرما هستند، موظف به پرداخت پیش پرداخت های ۱۱ ماهه هستند. هر پیش پرداخت باید در روز بیستم هر ماه برای ماه قبل پرداخت شود.(در ماه دسامبر پیش پرداخت باید برای ماه نوامبر و دسامبر پرداخت شود.) زمان تکمیل بازده سالانه در سی ام آوریل میباشد.

نحوه پرداخت مالیات اقامت کارمندی در لهستان

مالیات دهندگان مقیم لهستان، مشمول مالیات بر درآمد جهانی خود هستند. افراد غیر مقیم فقط به ازای درآمد حاصل از کارهایی که در خاک لهستان انجام می دهند، مشمول مالیات می شوند. در صورتی که مالیات دهندگان در سال مالی، در محدوده زمانی مشخص شده متحمل زیان مالی شوند، طبق قانون، مالیات بر درآمد آنها کاهش می یابد. پرداخت کنندگان مالیات بر درآمد مذکور در قانون PIT موظفند از پیش در طی سال، حسابهای مالیاتی را محاسبه و جمع آوری کنند و آنها را تا بیست و چهارم ماه بعد از ماه مالیاتی به حساب بانکی اداره امور مالیاتی مربوطه منتقل کنند.

 پرداخت کنندگان مالیات موظفند اظهارنامه مالیاتی سالانه را تا 30 آوریل سال بعد ثبت نمایند. این تعهد برای مالیات دهندگان که اظهارنامه سالانه آن ها توسط مالیات گیرندگان انجام می شود صدق نمی کند. ارسال اظهارنامه مالیاتی باید با پرداخت تفاوت بین مالیات بر درآمدی که در اظهارنامه مالیاتی محاسبه شده است و میزان مالیاتی که از قبل پرداخت شده است، همراه باشد.  مالیات بر درآمد ناشی از اظهارنامه مالیاتی، نوعی از مالیاتی است که به یک سال مشخص تعلق می گیرد. مگر اینکه اداره امور مالیاتی تصمیمی مبنی بر تغییر میزان مالیات صادر کند.

افرادی که ارثی به آنها رسیده است یا هدیه ای دریافت می کنند موظفند مالیات این دارایی ها را پرداخت نمایند. شهروندان لهستانی و افرادی که در لهستان اقامت دارند نیز در صورتی که ملکی که به دست آورده اند در خارج از کشور واقع شده باشد، در قبال این ملک مسئول پرداخت مالیات هستند. هدایا و املاک به ارث رسیده در لهستان در صورتی که هیچ یک از طرفین شهروند لهستانی نباشند یا اقامت لهستان را نداشته باشند معاف از پرداخت مالیات هستند. نرخ ها بسته به نوع مالیات دهنده و ارزش دارایی دریافتی متغیر است و از 3٪ تا 20٪ متغیر خواهد بود.

معافیت از مالیات بر درآمدهای خارجی مربوط به مهاجران تنها در صورتی امکان پذیر است که اظهارنامه مالیاتی خود را در زمان مناسب پر کنند.این معافیت در صورت عدم موفقیت در پر کردن اظهارنامه مالیاتی، به صورت خودکار انجام نمی گیرد و ممکن است حتی فرصت را از دست بدهید. به عنوان مهاجری که در خارج از کشور زندگی می کند پس پایان سال تقویمی به صورت خودکار به شما زمانی اضافه داده می شود که اظهارنامه مالیاتی خود را تا 15 ماه ژوئن تکمیل نمایید. شما باید تمام مالیاتی را که ممکن است تا 15 آوریل در نظر گرفته شود را بپردازید تا از مجازات و افزایش مالیات جلوگیری شود. این امکان وجود دارد که مهلتی برای تکمیل اظهارنامه خود تا 15 اکتبر (در صورت درخواست) دریافت کنید.

اشکال دیگری از اظهارنامه مالیاتی وجود دارد که در صورت داشتن حساب های بانکی یا مالی خارجی، شرکت سرمایه گذاری خارجی، یا مالکیت 10 درصد یا بیشتر از شرکت های خارجی یا مشارکت خارجی، باید ثبت شوند. اگر این فرم ها را وارد نکنید یا دیر تکمیلشان کنید، IRS می تواند جریمه هایی برابر با 10000 دلار یا بیشتر به ازای هر فرم اعمال کند. این مجازاتها بدون توجه به اینکه بدهی مالیاتی بر درآمد دارید یا خیر اعمال می شود.

نحوه پرداخت مالیات اقامت کارمندی در لهستان

نحوه پرداخت مالیات اقامت کارمندی در لهستان

مالیات کارمندی برای افراد مقیم و غیر مقیم در لهستان

در صورتی که فردی مقیم تحت یک قرارداد کاری با یک شرکت لهستانی در محدوده لهستان کار کند، کارفرما (بازرس مالیاتی) مالیات را با نرخ مالیات مترقی 18 درصد و 32 درصد از درآمد مشمول مالیات کسر می کند. این نرخ ها در صورتی اعمال می شود که در آمد کارمندان از آستانه مالیات بر درآمد مربوطه فراتر رود. مالیات کسر شده باید توسط کارفرما حداکثر تا بیستم ماه بعد به دفتر امور مالیاتی پرداخت شود. افراد مقیم موظفند با در نظر گرفتن توافقات مالیاتی مضاعف مناسب، درآمد جهانی خود را در اظهارنامه سالیانه مالیات وارد نمایند.

 در مواردی که افراد به عنوان کارمندان یک شرکت خارجی (غیر لهستانی) در لهستان کار می کنند، کارفرمای خارجی تعهد مالیاتی در این زمینه ندارد و خود کارمندان باید پیش پرداخت مالیات را حداکثر تا بیستم ماه بعد واریز نمایند. در مورد مالیات مشترک مالیات دهندگان متاهل مفاد مفصل ویژه ای وجود دارد.

افراد غیر مقیم

در شرایطی که افراد غیر مقیم تحت یک قرارداد کاری با یک شرکت لهستانی کار می کنند و این کار را در خاک لهستان انجام می دهند، کارفرما (بازرس مالیاتی) مالیات را با نرخ مالیات مترقی 18 درصد و 32 درصد از درآمد مشمول مالیات کسر می کند. این نرخ ها در صورتی اعمال می شود که پاداش کارمندان از آستانه مالیات بر درآمد مربوطه فراتر رود. مالیات واریزی شده توسط کارفرما حداکثر تا بیستم ماه بعد به دفتر امور مالیاتی پرداخت می شود. افراد غیر مقیم فقط با درآمدشان از منابع لهستان مشمول مالیات می شوند (این شامل درآمد کارهایی است که در لهستان انجام می شود، هر کجا که پرداخت شود).

در مواردی که افراد به عنوان کارمندان یک شرکت خارجی (غیر لهستانی) در لهستان کار می کنند، کارفرمای خارجی تعهدی مالیاتی از خود ندارد و خود کارمندان باید پیش پرداخت مالیات را حداکثر تا بیستم ماه بعد پرداخت کنند. در مورد درآمد حاصل از فعالیتهای شخصی مفاد مفصلی وجود دارد (مانند درآمدهای قرارداد شخصی، خدماتی که طبق قراردادهای مدیریتی دریافت می شود، خدماتی که توسط وجود دارد.) در مورد افراد غیر مقیم، چنین درآمدی مشمول مالیات نهایی با نرخ 20 درصد است که تا 20 ماه بعد پرداخت می شود.

با توجه به اینکه طی سال های گذشته میزان تقاضا جهت مهاجرت به لهستان از نوع کاری به میزان چشمگیری افزایش یافته است، دغدغه متقاضیان در جهت آگاهی از جدیدترین قوانین کاری و مالیاتی این کشور نیز بیشتر شده است. شما می توانید جهت رفع این دغدغه ها و همچنین اطلاع از جزئیات این امر با مشاوران با تجربه موسسه حقوقی وکلای برگزیده اصطهباناتی در شهرهای شیراز، تهران، مشهد و اصفهان تماس حاصل فرمایید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *