شغل های پردرآمد در بلغارستان

کشور بلغارستان با داشتن نرخ بیکاری 5/2 درصد، طی سالهای اخیر به یکی از مقاصد خوب جهت مهاجرت کاری تبدیل شده است. اگر قصد مهاجرت و کار در این کشور را دارید، بهتر است ابتدا با مشاغل پر درآمد در بلغارستان آشنا شوید، که کارشناسان ما در موسسه حقوقی وکلای برگزیده اصطهباناتی در این مقاله به ذکر برخی از این مشاغل پرداخته اند.

مشاوره رایگان
مشاوره رایگان

پردرآمد ترین مشاغل در بلغارستان

براساس داده های کنفدراسیون اتحادیه های کارگری مستقل در بلغارستان، در سه ماهه اول سال 2019، هزینه زندگی در بلغارستان برای یک خانواده چهار نفری بلغاری بالغ بر 1,249 یورو یا 312 یورو برای سرانه بود که 16 یورو بیشتر از مدت مشابه در سال 2018 می باشد.این حقوق همچنان به عنوان متوسط درآمد 580 یورو در هر خانوار به عنوان منبع اصلی درآمد در بلغارستان است. قدرت خرید 6,4 درصد افزایش یافته است.شکاف بین کمترین و بالاترین حقوق در حال افزایش می باشد و اکنون بیشترین دستمزدها 5,9 درصد بالاتر از حداقل حقوق است. در نتیجه نابرابری های اجتماعی افزایش می یابد و طبقه متوسط از بین می رود.

طبق پیشنهاد (CITUB)، حقوق سالانه باید بین 12 تا 15 درصد افزایش یابد و در سال 2020، متوسط حقوق در بلغارستان بایدبه 971 یورو و حداقل آن به 460 یورو برسد.

  • مدیریت اجرایی و تغییر 42,000 دلار
  • کنترل و استراتژی مالی 33,000 دلار
  • فروش و توسعه تجارت 31,000 دلار
  • خدمات مالی 28,000 دلار
  • مشاوره ، حسابداری و خدمات حرفه ای 26,000 دلار
  • منابع انسانی 15,000 دلار

کارهای مدیریت از پردرآمدترین شغل ها در کشور بلغارستان

شخصی که در بلغارستان در زمینه مدیریت مشغول به کار است، به طور معمول در هر ماه حدود 6,530 (BGN)، معادل 3,681 دلار امریکا در آمد دارد. نرخ پایین ترین ستمزد 3,250 (BGN) و نرخ بالاترین دستمزد 10,700 (BGN) می باشد. این حقوق ماهیانه شامل هزینه مسکن، حمل و نقل و سایر خدمات است. دریافتی ها بین مشاغل مختلف تفاوت چشمگیری دارد. اگر به حقوق یک شغل خاص علاقه دارید، برای حقوق مربوط به عناوین شغلی خاص مطالب زیر را مطالعه کنید.

حداکثر، حداقل و محدوده حقوق

دامنه حقوق

دستمزدهای اجرایی و مدیریتی در بلغارستان بین 3,250 (BGN) در ماه (حداقل حقوق) تا 10,700 (BGN) در ماه (حداکثر حقوق) می باشد.

متوسط حقوق

متوسط درآمد حقوق و دستمزد ماهانه 6,790 (BGN) است، به این معنی که نیمی (50 درصد) از افرادی که در بخش اجرایی و مدیریت مشغول به کار هستند کمتر از 6,790 (BGN) در آمد کسب می کنند، در حال که نیمی دیگر بیش از این میزان در آمد دارند.

کارهای مدیریت از پردرآمدترین شغل های بلغارستان

کارهای مدیریت از پردرآمدترین شغل های بلغارستان

درصدها

که تقریبا به میانگین مربوط می شوند، دو ارزش دارند:

صد ک های 25 و 75.

25 درصد از افرادی که در بخش مدیریت کار می کنند، کمتر از 4,520 (BGN) در آمد کسب می کنند، در حالیکه 75 درصد از آنها بیش از این میزان دریافت می کنند. همچنین از این نمودار 75 درصد افرادی که در بخش مدیریت کار می کنند، کمتر از 9,420 (BGN) در آمد دارند، در حالی که 25 درصد بیشتر از 9,420 (BGN) در آمد کسب می کنند.

حسابداری از مشاغل پردرآمد بلغارستان

فردی که در زمینه امور حسابداری و امور مالی در بلغارستان کار می کند، معمولاً در هر ماه 4,660 (BGN) درآمد دارد. حقوق مربوط به این شغل از 2,130 (BGN) معادل 1,200 دلار (پایین ترین)، تا 9,880 (BGN) معادل 5,567 دلار (بالاترین) متغیر است.
این میانگین حقوق ماهیانه شامل هزینه مسکن، حمل و نقل و سایر مزایا است و میزان آن بین شغل های مختلف حسابداری و امور مالی تفاوت چشمگیری دارد.

محدوده حقوق

حقوق حسابداری و امور مالی در بلغارستان از 2,130 (BGN) معادل 1200 دلار (حداقل حقوق)، تا 9,880 (BGN) معادل 5567 دلار در ماه (حداکثر حقوق) است.

حقوق متوسط

حقوق متوسط 4,700 (BGN) معادل 2,626.12 دلار در هر ماه است. به این معنی که نیمی (50٪) از افرادی که در زمینه حسابداری و امور مالی کار می کنند، کمتر از 4،700 (BGN) معادل 2,626.12 دلار درآمد کسب می کنند، در حالی که نیمی دیگر درآمدی بیشتر از این میزان دارند. این مبلغ متوسط دستمزد را نشان می دهد.

درصد

از لحاظ نزدیکی با میانه دو ارزش وجود دارد: صدک های 25 و 75. با خواندن نمودار توزیع حقوق و دستمزد، 25٪ افرادی که در زمینه حسابداری و امور مالی کار می کنند کمتر از 3080 (BGN) معادل 1,735.37 دلار درآمد کسب می کنند، در حالی که 75٪ از آنها بیشتر از این مبلغ درآمد خواهند داشت. همچنین با توجه به این نمودار، 75٪ از کسانی که در شغل های حسابداری و امور مالی مشغول به کار هستند، کمتر از 7,440 (BGN) معادل 04,191.93 دلار درآمد کسب می کنند و 25٪ باقیمانده بیشتر از این میزان دریافت می کنند.

فیزیوتراپی از مشاغل پردرآمد بلغارستان

فردی که در زمینه پزشکی یا علوم پزشکی در بلغارستان مشغول به کار است، معمولاً در حدود 11,200 (BGN) معادل 6,312.15 دلار در ماه درآمد دارد. این حقوق از 5,030 (BGN) معادل 2,834.83 دلار(کمترین)، تا 18,900 (BGN) معادل 10,652 دلار (بالاترین) متغیر است. این میانگین حقوق ماهیانه شامل مسکن، حمل و نقل و سایر مزایا است. حقوق بین مشاغل مختلف پزشکی و علوم پزشکی متفاوت است.

محدوده حقوق

حقوق پزشکان در بلغارستان بین 5030 (BGN) معادل 2,834.83 دلار (حداقل حقوق)، تا 18,900 (BGN) معادل 10,652 دلار در ماه (حداکثر حقوق) است.

حقوق متوسط

حقوق متوسط 11300 (BGN) معادل 6,312.15 دلار در هر ماه است. بدین معنی که نیمی (50٪) از افرادی که در زمینه علوم پزشکی مشغول به کار هستند، کمتر از 11300 (BGN) معادل 6,312.15 دلار درآمد کسب می کنند، در حالی که نیمی دیگر بیش از این میزان را به دست می آورند.

فیزیوتراپی از مشاغل پردرآمد بلغارستان

فیزیوتراپی از مشاغل پردرآمد بلغارستان

درصد

از لحاظ نزدیکی به میانه دو ارزش وجود دارد: صدک های 25 و 75. 25٪ از افرادی که در علوم پزشکی مشغول به کار هستند، کمتر از 7,330 (BGN) درآمد کسب می کنند، در حالی که 75٪ از آنها بیش از این مقدار درآمد دارند. همچنین با توجه به این نمودار، 75٪ افرادی که در این شاخه مشغول به کار هستند، کمتر از 15,400 (BGN) معادل 8,678.67 دلار درآمد کسب می کنند، در حالی که 25٪ از آن ها بیشتر از 15,400 (BGN) معادل 8,678.67 دلار درآمد کسب می کنند.

روانشناسی از مشاغل پردرآمد بلغارستان

شخصی که به عنوان استاد روانشناسی در بلغارستان مشغول به کار می شود، به طور معمول حدود 7,360 (BGN) در ماه درآمد دارد. حقوق این کار از 3,240 (BGN) معادل 1,826.99 دلار (پایین ترین)، تا 11,100 (BGN) معادل 6,258.38 دلار (بالاترین) متغیر است.این میانگین حقوق ماهیانه شامل هزینه مسکن، حمل و نقل و سایر امکانات می باشد. حقوق استاد روانشناسی ممکن است بر اساس تجربه، مهارت ها، جنسیت یا موقعیت مکانی بسیار متفاوت باشد.

حقوق متوسط

حقوق متوسط 7,440 (BGN) معادل 4,195 دلار در هر ماه است. بدین معنی که نیمی (50٪) از افرادی که به عنوان استاد روانشناسی مشغول به کار هستند، کمتر از 7,440 (BGN) معادل 4,195 دلار درآمد کسب می کنند و نیمی دیگر بیش از این میزان درآمد دارند.

درصد

از لحاظ نزدیکی با میانه دو ارزش وجود دارد: صدک های 25 و 75. با خواندن نمودار توزیع حقوق و دستمزد، 25٪ از افرادی که به عنوان استاد روانشناسی کار می کنند، کمتر از 4810 (BGN) معادل 2,712 دلار درآمد کسب کرده و 75٪ از آنها بیش از این مبلغ را دریافت می کنند. همچنین با توجه به این نمودار، 75٪ افرادی که در این شغل مشغول به کار هستند، کمتر از 9,470 (BGN) معادل 5,339.37 دلار درآمد دارند و 25٪ باقیمانده بیشتر از این مبلغ درآمد کسب می نمایند.

امکان کار در بلغارستان جهت افرادی که در حرفه خود تخصص دارند، به طور چشمگیری رو به افزایش است. شما نیز اگر در حرفه خود تخصص دارید، این امکان را خواهید داشت که به این کشور مهاجرت کنید و در آنجا مشغول به کار شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از روند انجام مراحل آن با شعب رسمی موسسه حقوقی وکلای برگزیده اصطهباناتی در شهرهای شیراز، تهران، مشهد و اصفهان در ارتباط باشید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *