دانشگاه A.I Evdokimov مسکو روسیه

کیفیت آموزش دانشگاه های روسیه بسیار بالاست. هزینه تحصیلات در دانشگاه های مسکو رو