خروج از نروژ در دوران کرونا

خروج از نروژ در دوران کرونا

سال گذشته در شهر ووهان چین بیماری پدید آمد که در ابتدا افراد محدودی را به خود درگیر نمود. اما پس از مدتی این بیماری همه گیر شد و شیوع و گستردگی آن به کلیه کشور های دنیا سرایت کرد. بیماری کرونا ویروس جدید که با نام کووید ۱۹ شناخته می شود، علاوه بر درگیری های انسانی مشکلات بسیار زیادی را هم برای کشور ها پدید آورده است. مشکلات ناشی از بیماری کرونا خصوصا در بخش های اقتصادی بیش از سایر بخش ها دیده می شود. نروژ هم مانند سایر کشور ها تحت تاثیر بیماری همه گیر کرونا قرار گرفته است. با این وجود دولت نروژ محدودیت هایی را برای ورود و خروج به این کشور اعمال کرده است. خروج از نروژ در دوران کرونا نیز قوانین خاصی دارد.

خروج از نروژ در دوران کرون