بهترین کشور ها برای تحصیل رایگان

در این مطلب میخوانید

تعداد دانشجویان بین المللی برای تحصیل در کشورهای دیگر در حال افزایش است و این دانشجویان به دنبال مقرون به صرفه ترین کشورها برای تحصیل می باشند. در حالی که بسیاری از دانشگاه‌ ها در سراسر جهان شهریه دریافت نمی ‌کنند، اما همچنان می ‌توانند مبالغ کمتری را به عنوان هزینه‌ های اداری دریافت کنند. این هزینه ها به تامین مالی خدمات مربوط به مدیریت و نظارت بر دانشجویان کمک می کند. به عنوان مثال، در کشور آلمان، چنین هزینه هایی معمولاً بیش از 250 یورو در هر ترم نیست. در این مقاله به قلم مشاوران موسسه اصطهباناتی به ارائه بهترین کشور برای تحصیل رایگان در سال 2023-2024 می پردازیم. با ما همراه باشید.

مشاوره رایگان
مشاوره رایگان

تحصیل رایگان در کدام کشورها امکان پذیر است؟

کشورهایی با هزینه های بسیار ارزان برای تحصیل دانشجویان بین المللی وجود دارند. در این کشورها هزینه های تحصیلی یا به صورت رایگان و یا در پایین ترین سطح می باشند. برخی از مهم ترین این کشورها عبارت اند از:

کشورهای با تحصیل رایگانهزینه شهریههزینه های زندگی با کرایه خانه (یورو)اخذ ویزای کار پس از تحصیلاخذ مجوز کار دانشجویی در حین تحصیلامکان اخذ مجوز کار
آلبانیشروع از 220 تا 4000 یورو در سالاز 466 تا 567N/A20 ساعت در هفتهN/A
آندوراشروع از 750 یورو در سالاز 1.011 تا 1.270N/Aبه صورت پاره وقتهمه دانشجویان بین المللی باید برای کار در آندورا مجوز کار دریافت کنند
اتریشبرای دانشجویان از اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا / سوئیس و کشورهای در حال توسعه: رایگان

دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا: شروع از 762 یورو در هر ترم

از 1.048 تا 1.304یک سال20 ساعت در هفتهنیازی به درخواست مجوز کار نیست
بلاروساز 1.000 تا 6.000 یورو در سالاز 507 تا 595یک سالکمتر از 30 ساعت در هفتهمجوز کار لازم نیست و دانشجو می تواند همتراز با دانشجویان بلاروس کار کند
بلژیکدانشجویان از والونیا-فدراسیون بروکسل یا اتحادیه اروپا: 835 یورو در سال

دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا: شروع از 2505 یورو در سال

از 963 تا 1.297یک سال20 ساعت در هفتهدانشجویان بین المللی معمولاً نیاز به مجوز کار دارند
بوسنی و هرزگوینشروع از 936 یورو در سالاز 452 تا 523N/Aپاره وقتدانشجویان از قبل به مجوز کار نیاز دارند
بلغارستاندانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا: شروع از 300 یورو در سال

دانشجویان از کشورهای

غیر اتحادیه اروپا: شروع از 1750 یورو در سال

از 542 تا 6559 ماه 20 ساعت در هفته در طول تحصیل و تعطیلات نیزدانشجویان باید پس از فارغ التحصیلی برای اخذ مجوز کار اقدام کنند
کرواسیشروع از 1000 یورو در سالاز 663 تا 824N/Aفقط پاره وقتنیاز به اخذ مجوز کار
قبرسبرای شهروندان قبرس و اتحادیه اروپا: رایگان

برای دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا: شروع از 6834 یورو در سال

از 1.029 تا 1.25960 روز20 ساعت در هفتهدانشجویان نیاز به مجوز دانشجویی از اداره مهاجرت دارند
جمهوری چکبرای تحصیل به زبان چک دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا و غیر اتحادیه اروپا: رایگان

برای تحصیل به زبان انگلیسی یا دیگر زبان ها: از حدود 6.250 یورو

تا 9 ماهحداکثر 30 روز در یک سال تقویمیN/Aدانشجو باید در یک برنامه مدرک معتبر توسط وزارت آموزش و پرورش ثبت نام کند تا واجد شرایط کار شود
دانمارکدانشجویان از کشورهای

اتحادیه اروپا / EAA و سوئیس: رایگان

دانشجویان از دیگر کشورها: شروع از 6.000 یورو

از 1.215 تا 1.4846 ماه 20 ساعت در هفته و تمام وقت در تعطیلات تابستانیدانشجو هنگام درخواست کار پس از فارغ التحصیلی به مجوز کار یا کارت اقامت نیاز دارد
استونیشروع از 1660 یورو در سالاز 823 تا 1.011دانشجوی غیر اتحادیه اروپا تا 9 ماهمحدودیتی در تعداد ساعات کاری دانشجویان وجود ندارداگر دانشجو می خواهد در کشور بماند، پس از فارغ التحصیلی به مجوز کار نیاز دارد
فنلاندتحصیل دانشجویان به زبان فنلاندی یا سوئدی: رایگان

دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا برای تحصیل به زبان انگلیسی: شروع از 4000 یورو

از 978 تا 1.2962 سالتا 30 ساعت در هفتهN/A
فرانسهبرای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا / EAA، آندورا و سوئیس: شروع از 170 یورو در سال

برای دانشجویان از کشورهای غیراتحادیه اروپا و تحصیل در مقطع کارشناسی: 2.270 یورو

برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد: 3.770 یورو

از 1.039 تا 1.249یک سالتا 964 ساعت در سالاگر تعداد ساعات کار بیش از 964 ساعت در سال باشد، کارفرما باید از طرف دانشجو برای مجوز کار موقت در سایت وزارت کشور اقدام کند
آلمانبرای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا / غیر اتحادیه اروپا: رایگاناز 1.040 تا 1.27718 ماهکار تمام وقت برای 120 روز یا نیمه وقت برای 240 نیم روزدانشجو می تواند بدون مجوز کار کار کند
یونانبرای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا (به جز برخی از برنامه های کارشناسی ارشد): رایگان

برای دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا: شروع از 1500 یورو در سال

از 761 تا 895اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا می توانند بدون مجوز کار در یونان بمانند و کار کنند. گواهی ثبت نام یا گواهی اقامت باید معتبر باشد 20 ساعت در هفته در طول ترم و 40 ساعت در هفته در تعطیلاتN/A
مجارستانبرای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا: شروع از 1200 یورو در سال

برای دانشجویان از کشورهای غیراتحادیه اروپا: بالاتر

از 612 تا 742تا 9 ماه تا 24 ساعت در هفته در طول ترمدانشجویان بین المللی غیر اتحادیه اروپا باید مجوز دریافت کنند.
ایسلندبرای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا و غیر اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا: رایگاناز 1.369 تا 1.970 حداکثر تا شش (6) ماهدانشجویان غیر EEA/EFTA می توانند تا 15 ساعت در هفته در طول سال تحصیلی کار کننددانشجویان باید برای مجوز کار اقدام کنند
ایتالیابرای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا: شروع از 900 یورو در سال

دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا می توانند انتظار شهریه بالاتری داشته باشند

از 894 تا 1.103به شرط تحصیل در دوره دکترا یا مقطع کارشناسی ارشد سطح 2 به مدت 12 ماه20 ساعت در هفتهN/A
لتونیدانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا: شروع از 1.200 یورو

دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا: شروع از 2500 یورو

از 693 تا 808یک سالحداکثر 20 ساعت در هفته در طول ترم و 40 ساعت در هفته در تعطیلات ترمدانشجویان مجبور نیستند با ویزای دانشجویی برای مجوز کار اقدام کنند
لیختن اشتایندانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا، اتباع سوئیس: 960 یورو در هر ترم

دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا: شروع از 1260 یورو در هر ترم

از 1.509 تا 1.900یک سالدانشجویانی که با اجازه اقامت کوتاه مدت در لیختن اشتاین زندگی می کنند، اجازه دارند تا 35% در طول ترم و 100% در طول تعطیلات ترم کار کنند.دانشجویان به مجوز کار از Ausländer-und Passamt نیاز دارند
لیتوانیدانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا و غیر اتحادیه اروپا: شروع از 1.300 یورواز 735 تا 908یک سالتا 40 ساعت در هفتهدانشجویان برای اینکه بتوانند اجازه اقامت موقت داشته باشند نیاز دارند
لوکزامبورگبرای دانشجویان از کشورهای اتباع اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اروپا و سوئیس: 1200 یورو در سال

برای تحصیل به زبان فرانسوی، آلمانی یا لوگزامبورگی: رایگان

برای تحصیل به زبان انگلیسی: شروع از 1.200 یورو

از 1.414 تا 2.0369 ماه 346 ساعت در طول سال تحصیلیN/A
مالتشهروندان مالتی، اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اروپا، و سوئیس: رایگان

دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا: شروع از 1080 یورو

از 948 تا 1.2706 ماهحداکثر 20 ساعت در هفتههمه دانشجویان بین المللی نیاز به مجوز کار در مالتا دارند
مولداویدانشجویان بین المللی به جز شهروندان رومانی و اوکراین: شروع از 1000 یورو در سالاز 499 تا 587N/A20 ساعت در هفتهN/A
مونته نگرواز 1.500 تا 3.000 یورو در سالاز 616 تا 725N/Aپاره وقتN/A
هلنددانشجویان از کشورهای EU/EAA، سوئیس یا سورینام: 2314 یورو

دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا/EAA: شروع از 6000 یورو

از 1.156 تا 1.646یک سالحداکثر 16 ساعت در هفته و تمام وقت در ماه های تابستاندانشجو نیاز به مجوز کار دارند
مقدونیه شمالیشروع از 2.341 یورواز 414 تا 585N/Aحداکثر 20 ساعت در هفتهN/A
نروژبرای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا و سوئیس: رایگان

برای دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا: 13000 دلار

از 1.578 تا 1.211یک سالحداکثر 20 ساعت در هفتهN/A
لهستانبرای دانشجویان از کشورهای

لهستان، اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا و سوئیس (مدرک تحصیلی لهستانی: رایگان

برای دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا: شروع از 2000 یورو در سال

از 660 تا 8879 ماه20 ساعت در هفته در طول تحصیل و 40 ساعت در هفته در تعطیلاتدانشجو نیازی به مجوز کار ندارد
پرتغالبرای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا: شروع از 550 یورو در سالاز 752 تا 1.026یک سال 20 ساعت در هفته در طول تحصیل و تمام وقت در تعطیلاتN/A
رومانیبرای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا: 1000 یورو در سال

برای دانشجویان از کشورهای

غیر اتحادیه اروپا: 2000 یورو در سال

از 528 تا 6419 ماه20 ساعت در هفتهدانشجویان نیازی به مجوز کار ندارند. دانشجویانی که مجوز کار دارند می توانند ساعات بیشتری را در کشور کار کنند
اسلونیبرای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا، شهروندان BiH، مونته نگرو، کوزوو، جمهوری مقدونیه و صربستان: رایگان

برای دانشجویان از کشورهای

غیر اتحادیه اروپا: شروع از 2000 یورو در سال

از 807 تا 985یک سالکار موقت و پاره وقت تحت “کار دانشجویی”دانشجویان به یک قرارداد با آژانس کاریابی خدمات دانشجویی نیاز دارند
اسپانیابرای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا: شروع از 1.200 یورو در سال برای دانشجویان از کشورهای

غیر اتحادیه اروپا: شهریه بالاتر

از 805 تا 1.09812 ماه20 ساعت در هفته و تمام وقت در تعطیلات ترم نیاز به مجوز کار دارند
سوئدبرای دانشجویان از کشورهایاتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا، سایر کشورهای شمال اروپا، و سوئیس: رایگان

برای دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا: شروع از 7.500 یورو در سال

از 924 تا 1.217یک سال اجازه دارند هر چند ساعت که می خواهند کار کنند، تا زمانی که 40 ساعت در هفته را صرف مسئولیت های تحصیلی کنند.N/A
سوئیسبرای دانشجویان از کشورهایاتحادیه اروپا و غیر اتحادیه اروپا: شروع از 400 یورو در سالاز 1.872 تا 2.4166 ماه 15 ساعت در هفته در طول ترم، تمام وقت در تعطیلات تابستانی باید پس از فارغ التحصیلی برای مجوز کار اقدام کنند

خدمات موسسه اصطهباناتی در مورد تحصیل رایگان در کشورهای جهان

هر سال بسیاری از متقاضیان ایرانی برای تحصیل در دانشگاه های مختلف کشورهای اروپایی درخواست می دهند. یکی از مهم ترین نگرانی های همه این متقاضیان دارا بودن تمکن مالی برای تامین هزینه های تحصیلی و زندگی در این کشورها است.

توصیه ما مشاوران موسسه مهاجرتی اصطهباناتی به همه این متقاضیان این است که با وکلا و مشاوران آگاه ما مشاوره کنند.

مشاوران موسسه ما با آگاهی از شرایط تحصیل رایگان و کم هزینه در این کشورهای اروپایی، اطلاع از بهترین کشور برای تحصیل رایگان و همچنین اطلاع از هزینه های اجاره خانه، هزینه های تحصیلی و هزینه های کلی زندگی می توانند راهنمایی های سودمندی به متقاضیان ارائه دهند. همین حالا با مشاوران موسسه ما تماس بگیرید و با اطلاع از هزینه های زندگی و تحصیلی در کشورهای اروپایی خود را برای مهاجرت به این کشورهای برتر اروپایی آماده کنید.

تحصیل ارزان در کشور آلمان

آلمان یکی از مقاصد برتر تحصیلی برای دانشجویان بین المللی است که عمدتاً به دلیل سیستم آموزشی عالی، تحصیل رایگان و فرصت های شغلی شناخته شده است. دانشجویان بین المللی در آلمان تنها نیاز به پرداخت هزینه اداری حدود 250 یورو در هر ترم دارند، زیرا شهریه های تحصیلی از سال 2014 لغو شد. در حال حاضر، 440.564 دانشجوی بین المللی تحصیلات عالی خود را در آلمان دنبال می کنند. شهریه تحصیلی دانشگاه های آلمان برای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا و غیر اتحادیه اروپا به صورت رایگان است. دانشجویان بین المللی در آلمان می توانند در طول تحصیل خود به مدت 120 روز به صورت تمام وقت یا به مدت 240 نیم روز به صورت نیمه وقت کار کنند. پس از فارغ التحصیلی، آن ها می توانند برای اقامت 18 ماهه در این کشور برای جستجوی شغل در منطقه تحصیلی خود درخواست دهند. میانگین هزینه های زندگی دانشجویی در آلمان از 1040 تا 1277 یورو در ماه متغیر است، اما دانشجویان به راحتی می توانند با دارا بودن حدود 934 یورو در ماه زندگی راحتی داشته باشند.

لیست دانشگاه های آلمان برای تحصیل رایگان در سال 2023

در حال حاضر، دانشگاه های آلمان در حدود 400.000 دانشجوی بین المللی را جذب کرده اند. دانشگاه‌ های رایگان و بدون پرداخت شهریه در آلمان وجود دارد که دانشجویان می ‌توانند مدرک تحصیلی با کیفیت با پذیرش در سراسر جهان را دریافت کنند. مزیت مهم تحصیل در آلمان این دلیل است که بیشتر دانشگاه های شهریه پایینی دارند و همین امر باعث می شود که هزینه آن برای دانشجویان مقرون به صرفه باشد. برای تحصیل رایگان در آلمان دارا بودن مدرک زبان آلمانی یا تسلط به این زبان کفایت می کند. 5 دانشگاه برتر در لیست دانشگاه های رایگان آلمان در سال 2023-2024 عبارت اند از:

دانشگاه های رایگان آلماننوع دانشگاهسال تاسیس/ در شهرتعداد دانشجویانتعداد کالج هاتوضیحات
دانشگاه لودویگ ماکسی میلیانس مونیخ

Ludwig Maximilians University of Munich

دولتی1472/ مونیخ50.000 دانشجوبیش از 18 کالجتدریس به آلمانی/ انگلیسی

دومین موسسه آموزشی آلمان

دانشگاه هایدلبرگ

Heidelberg University

موسسه تحقیقاتی دولتی1836/ منطقه جنوب غربیاز بیش از 173 کشور جهان12 کالج و بیش از 100 رشته تحصیلیتدریس به آلمانی/انگلیسی

قدیمی ترین دانشگاه آلمان

برنده جوایز نوبل

دانشگاه توبینگن

University of Tubingen

دانشگاه تحقیقاتی1477/ توبینگنبیش از 7 کالج تحصیلیمرکز جهانی برای تحقیقات در حوزه های الهیات، پزشکی، فلسفه و حقوق
TU Dresdenدانشگاه تحقیقاتی1828بیش از 35.000 دانشجو14 کالج تحصیلیمالج های معماری، حقوق، پزشکی، علوم محیطی، بازرگانی، پزشکی و غیره

جزء 150 تا 200 موسسه برتر در جهان

دانشگاه اشتوتگارت

University of Stuttgart

موسسه تحقیقاتی1829/ جنوب آلمانبیش از 300.000 دانشجوتمرکز بر حوزه های مهندسی و فناوری

بورسیه های دانشگاه های آلمان در سال 2023-2024

دانشگاه های آلمان علاوه بر عدم دریافت شهریه و امکان تحصیل رایگان بورسیه های تحصیلی عالی را نیز به دانشجویان اعطا می کنند. برخی از مهم ترین بورسیه های آلمان عبارت اند از:

بورسیه DAAD دولت آلمان 2023-2024

این بورسیه به دانشجویان مشغول تحصیل در برنامه های کارشناسی ارشد، MBA، LLM، دکترا اعطا می شود. بورسیه تحصیلات تکمیلی مرتبط با توسعه DAAD بورسیه های تحصیلی دو ساله در مقطع کارشناسی ارشد و مقطع دکترا را ارائه می دهد. بورسیه تحصیلی DAAD 2023/24 یک برنامه بورسیه کامل در آلمان است که هزینه های تحصیلی، کمک هزینه ماهانه، بیمه درمانی و حوادث، کمک هزینه سفر، کمک هزینه اقامت برای اعضای خانواده و کمک هزینه ماهانه اجاره را پوشش می دهد.

بورسیه DAAD دولت آلمان 2023-2024

بورسیه DAAD دولت آلمان 2023-2024

بورسیه های بنیاد هاینریش بل در آلمان Heinrich Böll Foundation Scholarships

بنیاد Heinrich Böll تقریباً 1200 بورسیه در سال به دانشجویان و فارغ التحصیلان و دانشجویان دکترا از همه رشته ها و ملیت ها اعطا می کند. این دانشجویان باید در دانشگاه های دولتی به رسمیت شناخته شده در آلمان تحصیل کنند. دانشجویان برای دریافت این بورسیه باید دارای سوابق تحصیلی برجسته و مشارکت سیاسی و اجتماعی باشند و در عین حال به ارزش ‌هایی مانند بوم ‌شناسی، پایداری، دموکراسی، حقوق بشر، خودمختاری و همچنین عدالت علاقه نشان دهند.

برنامه بورسیه ملی DeutschlandStipendium

این بورسیه به دانشجویان برجسته از تمام نقاط جهان کمک مالی می کند. این بورسیه در تمام دانشگاه های آلمان بدون در نظر گرفتن ملیت، درآمد شخصی یا شغل والدین دانشجو اعطا می شود. بورسیه تحصیلی از طریق یک همکاری دولتی و خصوصی امکان پذیر است که در آن مشاغل، بنیادها یا افراد با مبلغ 150 یورو در ماه از دانشجویان حمایت می کنند در حالی که دولت فدرال 150 یورو دیگر به این مبلغ اضافه می کند.

بورسیه تحصیلی Konrad-Adenauer-Stiftung

دانشجویان با دستاوردهای تحصیلی بالاتر از حد متوسط با علاقه شدید به سیاست واجد شرایط درخواست بورسیه تحصیلی Konrad-Adenauer-Stiftung هستند. این بورسیه تحصیلی مختص دانشجویانی است که در دوره های کارشناسی ارشد، دکترا یا برنامه تحقیقاتی تحصیل می کنند. اولویت با دانشجویان دکترا از کشورهای در حال توسعه یا کشورهایی است که در حال گذراندن تحولات سیاسی هستند.

تحصیل رایگان در کشور نروژ

کشور نروژ به خاطر آموزش با کیفیت بالا، شهرت تحقیقاتی و دانشگاه های بدون شهریه شهرت جهانی دارد. هزینه زندگی در نروژ از 1211 تا 1578 یورو در ماه متغیر است که برای استاندارد تحصیلی در سطح بالا، جامعه ای بردبار و محیطی امن هزینه عادلانه ای است. شهریه تحصیلی برای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اروپا و سوئیس به صورت رایگان است. میزان شهریه برای دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا در حدود 13000 یورو می باشد. دانشجویان بین المللی در نروژ می توانند تا 20 ساعت در هفته در طول تحصیل خود کار کنند. آن ها همچنین می توانند تا یک سال پس از فارغ التحصیلی برای جستجوی کار در این کشور بمانند.

تحصیل رایگان در کشورهای شمال اروپا

کشورهای شمال اروپا شامل دانمارک، ایسلند، نروژ، فنلاند و سوئد می باشند. این کشورها در زمره بهترین کشورها برای مهاجرت تحصیلی رایگان و کم هزینه هستند. استاندارد بالای آموزش و سبک تدریس نوآورانه دانمارک آن را به مکانی عالی برای تحصیل دانشجویان بین المللی تبدیل کرده است. متوسط هزینه زندگی در هر ماه از حدود 1215 یورو شروع می شود و اگر دانشجویان مراقب الگوی مصرف خود باشند، می توانند کمتر هزینه کنند. شهریه تحصیلی برای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا، EAAو سوئیس به صورت رایگان است. دانشجویان بین المللی از دیگر کشورهای جهان برای شهریه تحصیلی دانشگاه های دانمارک باید از حدود 6000 یورو به بالا پرداخت کنند. میانگین هزینه های زندگی دانشجویی در دانمارک از حدود 1215 تا 1484 یورو در ماه است. دانشجویان بین المللی در دانمارک می توانند 20 ساعت در هفته و تمام وقت در تعطیلات تابستانی کار کنند. اگر دانشجویان پس از تحصیل مایل به کار در دانمارک هستند، می توانند برای اقامت 6 ماهه در این کشور برای جستجوی کار درخواست دهند.

ایسلند که به دلیل هزینه تحصیلی رایگان یا ارزان شناخته شده است، مزایای بسیاری را برای تحصیل دانشجویان بین المللی دارد. ایسلند با توجه به تجربیات زندگی دانشجویی، رشته ها و برنامه های تحصیلی رایگان و دانشگاه های معتبر جهانی، خود را در بین کشورهای کم هزینه برای تحصیل از نظر هزینه های تحصیلی قرار داده است. با این حال، هزینه های زندگی در این کشور کمی بالا است و از حدود 1369 تا 1976 یورو در ماه متغیر است. شهریه تحصیلی برای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اروپا و همچنین دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا در دانشگاه های ایسلند به طور رایگان است. دانشجویان بین المللی در ایسلند می توانند تا 15 ساعت در هفته در حین تحصیل کار کنند. پس از فارغ التحصیلی، دانشجویان بین المللی می توانند برای جستجوی کار برای 6 ماه دیگر در این کشور اقامت کنند.

کشورهای نروژ و فنلاند نیز شرایط تحصیل رایگان و کم هزینه را برای دانشجویان بین المللی فراهم کرده اند. سیستم آموزشی سوئد به دلیل آموزش غیر متعارف خود، با تمرکز بر کار گروهی و عملی به منظور پیشبرد آرزوهای تحصیلی و شغلی دانش آموزان و دانشجویان شناخته شده است. هزینه زندگی دانشجویی در سوئد از حدود 924 تا 1217 یورو در ماه متغیر است و هزینه تحصیل از 7500 یورو در سال برای دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا شروع می شود. شهریه تحصیلی برای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اروپا، دیگر کشورهای شمال اروپا و سوئیس به صورت رایگان می باشد. دانشجویان بین المللی در سوئد می توانند در حین تحصیل خود تا زمانی که 40 ساعت در هفته را صرف مسئولیت های تحصیلی کنند، هر چند ساعتی که بخواهند کار کنند. آن ها همچنین می توانند اجازه اقامت خود را برای یک سال پس از فارغ التحصیلی برای جستجوی کار تمدید کنند.

تحصیل ارزان در کشور فنلاند

فنلاند به دلیل برخورداری از جنگل های سرسبز، کوه ها و آب های شفاف و همچنین استانداردهای بالای آموزش شناخته شده است. دانشجویان بین المللی می توانند از تحصیل بدون شهریه و تدریس در سطح جهانی دانشگاه های فنلاند بهره مند شوند.

هزینه های زندگی از 978 یورو تا 1296 یورو در ماه متغیر است، به این معنی که یک دانشجو به راحتی می تواند با بودجه 900 یورو در ماه نیز زندگی کند. شهریه برای تحصیل دانشجویان بین المللی به زبان فنلاندی یا سوئدی به صورت رایگان است.

شهریه برای تحصیل دانشجویان بین المللی به زبان انگلیسی از کشورهای غیر اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا از حدود 4000 شروع می شود. میانگین هزینه های زندگی دانشجویی در فنلاند برای دانشجویان بین المللی در حد معقول و مقرون به صرفه می باشد. دانشجویان بین المللی می توانند تا 30 ساعت در هفته در حین تحصیل خود کار کنند. علاوه بر این، آن ها همچنین می توانند برای جستجوی شغل تا 2 سال پس از فارغ التحصیلی در این کشور اقامت کنند.

تحصیل در کشور فرانسه با هزینه کم

کشور فرانسه از زیباترین کشورهای جهان دارای برخی از بهترین دانشگاه های جهان و فرهنگی غنی است. دانشجویان بین المللی در فرانسه از شهریه مقرون به صرفه و هزینه زندگی مناسب تا متوسط برخوردارند. فرانسه با حدود 370.000 دانشجوی بین المللی در همه موسسه های آموزش عالی خود، یکی از مهم ترین مقاصد برتر تحصیل برای دانشجویان بین المللی در جهان است. شهریه تحصیلی دانشگاه های فرانسه برای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا، آندورا و سوئیس از حدود 170 یورو در سال شروع می شود. شهریه تحصیلی برای دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا در مقطع کارشناسی در حدود 2770 یورو و در مقطع کارشناسی ارشد در حدود 3770 یورو می باشد. میانگین هزینه های زندگی دانشجویی در فرانسه از حدود 1039 تا 1249 یورو در ماه است. دانشجویان در فرانسه می توانند تا 964 ساعت در سال در حین تحصیل خود کار کنند و تا یک سال پس از فارغ التحصیلی در این کشور بمانند و به دنبال کار باشند.

تحصیل در کشور فرانسه با هزینه کم

مدت زمان کار دانشجویی در کشور فرانسه

دانشگاه های فرانسه برای تحصیل کم هزینه در سال 2023

فرانسه به دلیل سیستم آموزشی عالی خود شناخته شده است و چندین دانشگاه برتر را در خود جای داده است که آموزش با کیفیت بالا ارائه می دهند. برخی از دانشگاه های بدون شهریه در فرانسه وجود دارند. این دانشگاه ها طیف وسیعی از دوره ها را در رشته های مختلف از جمله علوم، مهندسی، هنر، علوم اجتماعی و علوم انسانی ارائه می دهند. گرچه این دانشگاه ها شهریه دریافت نمی کنند، اما دانشجویان ملزم به پرداخت هزینه های اداری و سایر هزینه ها مانند مسکن، غذا و بیمه درمانی هستند. در جدول زیر 12 دانشگاه برتر بدون شهریه در فرانسه در سال 2023 ارائه شده است:

 • Université Paris-Saclay
 • دانشگاه استراسبورگ Université de Strasbourg
 • دانشگاه گرنوبل آلپ Université Grenoble Alpes
 • دانشگاه بوردو Université de Bordeaux
 • Paris Sciences et Lettres (PSL)
 • École Normale Supérieure (ENS)
 • Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
 • دانشگاه پاریس دیدرو Université Paris Diderot
 • دانشگاه پاریس نانتر Université Paris Nanterre
 • دانشگاه پاریس دکارت Université Paris Descartes
 • Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
 • دانشگاه لورن Université de Lorraine
 • دانشگاه ژان مونه Jean Monnet University

تحصیل کم هزینه در اتریش و بلژیک

کیفیت بالای زندگی و غنای فرهنگی اتریش از جمله عوامل جذب دانشجویان بین المللی برای تحصیل در این کشور است.

اتریش به عنوان یک کشور بدون شهریه برای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا و یک کشور نسبتاً مقرون به صرفه برای بقیه جمعیت دانشجویی، خود را در میان کشورهای کم هزینه برای تحصیل برای دانشجویان بین المللی قرار می دهد. هزینه های زندگی ماهانه با احتساب اجاره بهای محل اقامت دانشجویی از 1048 یورو شروع می شود. دانشجویان می توانند با روش های کم هزینه تر کردن هزینه های زندگی در این کشور زیبا به راحتی زندگی و تحصیل کنند. هزینه های تحصیل برای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اروپا، سوئیس و کشورهای در حال توسعه در بلژیک رایگان و برای دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا در هر ترم تحصیلی در حدود 762 یورو می باشد. علاوه بر این دانشجویان می توانند در طول تحصیل خود تا 20 ساعت در هفته بدون نیاز به درخواست مجوز کار در این کشور به کار و اشتغال بپردازند.

تاریخ غنی، فرهنگ پر جنب و جوش و آموزش در سطح جهانی از جمله مهمترین مواردی است که کشور بلژیک را تعریف می کند. شهریه نسبتا پایین دانشگاه ها این کشور را به مقصدی عالی برای دانشجویان بین المللی که عاشق شکلات، وافل و فرصت های آموزشی برجسته هستند، تبدیل کرده است. هزینه های تحصیلی برای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا در حدود 835 یورو و برای دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا در حدود 2505 یورو در سال است. دانشجویان بین المللی در بلژیک می توانند برای یک سال اقامت پس از فارغ التحصیلی برای جستجوی شغل و همچنین کار تا 20 ساعت در هفته در حین تحصیل درخواست دهند.

تحصیل کم هزینه در بلاروس و بوسنی هرزگوین

آموزش عالی در بلاروس به دلیل کیفیت برنامه تحصیلی دانشگاه های این کشور در سراسر جهان شناخته شده است.

دانشجویان بین المللی با تحصیل در بلاروس می توانند لذت از محیطی دلپذیر و همچنین فرهنگ و تاریخ غنی را تجربه کنند.

هزینه های زندگی دانشجویی در این کشور از 507 تا 595 یورو در ماه متغیر است، در حالی که هزینه تحصیل نیز نسبتاً مقرون به صرفه است و شهریه تحصیلی از حدود 1000 تا 6000 یورو در سال می باشد. دانشجویان بین المللی در بلاروس اجازه دارند کمتر از 30 ساعت در هفته کار کنند.

بوسنی و هرزگوین دارای دانشگاه های استثنایی با طیف متنوعی از برنامه های تحصیلی رایگان است. پایتخت آن، سارایوو، بزرگ ‌ترین شهر این کشور است و دانشگاه سارایوو، بزرگترین و قدیمی‌ ترین دانشگاه کشور در این شهر قرار دارد. هزینه های زندگی برای دانشجویان بین المللی در بوسنی و هرزگوین می تواند از 452 تا 523 یورو در ماه متغیر باشد. شهریه های تحصیلی از حدود 936 یورو در سال شروع می شوند. دانشجویان بین المللی در بوسنی و هرزگوین می توانند در طول تحصیل به کار نیمه وقت بپردازند.

تحصیل کم هزینه در بلغارستان و کرواسی

کشور بلغارستان علاوه بر شهریه های پایین دانشگاه، از هزینه های زندگی در سطح پایین و مقرون به صرفه نیز برخوردار است.

دانشجویان بین المللی در بلغارستان خود را در محاصره زیبایی های طبیعی و فضای دانشجویی عالی می بینند. بلغارستان نزدیک به 14000 دانشجوی بین المللی در همه دانشگاه های خود دارد. هزینه های تحصیلی برای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا از حدود 300 یورو در سال و برای دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا از حدود 1750 یورو در سال می باشد.

میانگین هزینه زندگی در این کشور از حدود 542 تا 655 یورو در ماه است. بلغارستان به دانشجویان اجازه می دهد در طول تحصیل و تعطیلات خود 20 ساعت در هفته کار کنند. همچنین در صورتی که دانشجویان پس از پایان تحصیلات خود قصد اقامت در این کشور را داشته باشند، می توانند برای اخذ ویزای کار 9 ماهه پس از فارغ التحصیلی اقدام کنند.

کرواسی که یکی از مقرون به صرفه ترین کشورها برای تحصیل دانشجویان بین المللی است، دارای دانشگاه های در سطح جهانی، زیبایی های طبیعی و ساحلی زیبا است. تحصیل در کرواسی از نظر تبادل فرهنگی، فرصت های اکتشاف و مقرون به صرفه بودن هزینه های تحصیلی و زندگی یک تجربه فوق العاده خواهد بود. با وجود هزینه های زندگی از 663 تا 824 یورو در ماه، دانشجویان بین المللی تعادل کامل بین آموزش با کیفیت و زندگی مقرون به صرفه خواهند داشت. هزینه های تحصیلی از حدود 1000 یورو در سال شروع می شود و علاوه بر این، دانشجویان بین المللی در کرواسی می توانند در طول تحصیل خود به صورت پاره وقت کار کنند.

تحصیل رایگان و کم هزینه در قبرس و مجارستان

جمهوری قبرس که به عنوان سومین جزیره بزرگ دریای مدیترانه شناخته می شود، به خاطر اساطیر و زیبایی های طبیعی خود مشهور است. هر چند آب و هوای نیمه گرمسیری آن می تواند دلیل کافی برای تحصیل در این کشور باشد. دانشجویان بین المللی می توانند از شهریه نسبتا مقرون به صرفه و تا حدودی رایگان آن بهره مند شوند و از زیبایی طبیعی و کیفیت آموزش دانشگاه های قبرس لذت ببرند. شهریه دانشگاه های این کشور برای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا رایگان و برای دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا از حدود 6834 یورو در سال متغیر است. میانگین هزینه زندگی در این کشور برای دانشجویان از حدود 1029 تا 1259 یورو در ماه می باشد. دانشجویان می توانند در طول تحصیل تا 20 ساعت در هفته کار کنند. آن ها همچنین می توانند پس از فارغ التحصیلی به مدت 60 روز در این کشور بمانند تا کار پیدا کنند.

غذاهای متمایز و فرهنگ غنی از جمله مواردی است که کشور مجارستان را تعریف می کند. دانشجویان بین المللی مجارستان را به دلیل برتری علمی و شهریه نسبتا پایین دانشگاه های آن ترجیح می دهند. هزینه های زندگی مقرون به صرفه نیز یک مزیت بزرگ است که از 612 تا 742 یورو در ماه متغیر است. شهریه دانشگاه های مجارستان برای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا از حدود 1200 یورو در سال می باشد که برای دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا بالاتر است. دانشجویان بین المللی می توانند تا 24 ساعت در هفته در حین تحصیل کار کنند. فارغ التحصیلان بین المللی می توانند برای جستجوی شغل تا 9 ماه پس از فارغ التحصیلی در مجارستان بمانند.

تحصیل مقرون به صرفه در جمهوری چک و یونان

جمهوری چک به خاطر قلعه ‌های زیبا، معماری منحصربه فرد و شهرک ‌های آبگرم معروف است. همچنین یک مقصد محبوب برای تحصیل دانشجویان بین المللی است که دارای تمکن مالی پایین برای تحصیل می باشند. هزینه های ماهانه زندگی دانشجویی در جمهوری چک از حدود 1071 یورو در ماه شروع می شود که تا حد زیادی به سبک زندگی و عادات غذایی دانشجو بستگی دارد. شهریه های تحصیلی برای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا و هم غیر اتحادیه اروپا به زبان چک به صورت رایگان می باشد. برای تحصیل به زبان انگلیسی یا زبان های دیگر دانشجویان باید در حدود 6250 یورو برای شهریه تحصیلی پرداخت کنند.

میانگین هزینه زندگی دانشجویی در این کشور از حدود 823 تا 1071 یورو در ماه متغیر است. دانشجویان با اخذ مجوز کار دانشجویی می توانند تا 30 روز در یک سال تقویمی کار کنند و برای یک اقامت 9 ماهه پس از تحصیل برای جستجوی کار درخواست دهند.

کشور یونان دارای دانشگاه های برجسته، امکان تحصیل رایگان و هزینه های زندگی مقرون به صرفه است. یونان یک مقصد توریستی محبوب و همچنین یک کشور مناسب برای یک زندگی دانشجویی پر جنب و جوش و متنوع است. میانگین هزینه های زندگی دانشجویان بین المللی در این کشور بین 761 تا 895 یورو در ماه است که نسبتاً ارزان تر از بسیاری از مقاصد تحصیلی دیگر است. شهریه تحصیلی برای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا به صورت رایگان است. البته برای برخی از برنامه های کارشناسی ارشد باید شهریه پرداخت شود. شهریه برای دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا در حدود 1500 یورو در سال می باشد. دانشجویان می توانند 20 ساعت در هفته در طول ترم و 40 ساعت در هفته در تعطیلات در یونان کار کنند.

شهریه دانشگاه های کشور یونان

شهریه دانشگاه های کشور یونان

تحصیل ارزان در کشورهای استونی و لیتوانی

استونی که به عنوان یکی از برترین جوامع دیجیتالی جهان در نظر گرفته می شود، یکی از بهترین کشورها برای مهاجرت تحصیلی رایگان و مهاجرت کارآفرینان و استارت آپ های نوآورانه است. صرف نظر از شهرت آن به عنوان کشوری مدرن و نوآور، استونی مقرون به صرفه ترین هزینه های تحصیل برای دانشجویان بین المللی را دارد. علاوه بر این هیچ محدودیتی در تعداد ساعات کار و اشتغال دانشجویی در حین تحصیل وجود ندارد. پس از فارغ التحصیلی، دانشجویان غیر اتحادیه اروپا می توانند برای ویزای کار پس از تحصیل درخواست دهند و تا 9 ماه در این کشور بمانند تا به دنبال کار باشند. میزان شهریه تحصیلی دانشگاه های استونی از حدود 1660 یورو در سال و میانگین هزینه زندگی دانشجویی از حدود 823 یورو تا 1011 یورو در ماه می باشد.

لیتوانی اگرچه کشور کوچکی است، اما مقصدی عالی برای تحصیل است. هزینه های تحصیلی رایگان و مقرون به صرفه و حتی هزینه های زندگی مقرون به صرفه تر، لیتوانی را به مقصد مورد علاقه دانشجویان بین المللی تبدیل کرده است. شهریه تحصیلی دانشگاه های لیتوانی برای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا و غیر اتحادیه اروپا از حدود 1300 یورو شروع می شود. میانگین هزینه های زندگی دانشجویی در لیتوانی در حدود 735 تا 908 یورو در ماه است. دانشجویان در طول تحصیل می توانند تا 40 ساعت در هفته کار کنند. پس از فارغ التحصیلی، دانشجویان می توانند برای یک سال اقامت در لیتوانی برای جستجوی کار درخواست دهند.

تحصیل با هزینه کم در کشورهای ایتالیا و اسپانیا

ایتالیا به دلیل جذابیت های گردشگری، هنر، علم و غذا معروف است. ایتالیا همچنین یک مقصد تحصیلی فوق العاده است!

دانشجویان بین المللی در دانشگاه های عالی و جهانی ایتالیا از هزینه های تحصیلی کم و هزینه های زندگی مقرون به صرفه بهره مند می شوند. هزینه های زندگی دانشجویی در ایتالیا از میانگین 894 یورو در ماه می باشد. شهریه تحصیلی برای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا از حدود 900 یورو در سال شروع می شود. میزان شهریه برای دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا در سطح بالاتری است. دانشجویان بین المللی می توانند در طول تحصیل 20 ساعت در هفته کار کنند. فرصت اقامت و جستجوی کار در ایتالیا برای دانشجویانی که مدرک دکترا را به پایان رسانده اند یا دانشجویانی که به مدت 12 ماه در برنامه کارشناسی ارشد سطح 2 در ایتالیا تحصیل کرده اند، فراهم است.

اسپانیا با داشتن 208.366 دانشجوی بین المللی در موسسه های آموزش عالی خود در بین مقاصد تحصیلی رایگان و برتر قرار دارد. هزینه های تحصیل و زندگی در اسپانیا در مقایسه با بسیاری از کشورهای انگلیسی زبان نسبتاً کمتر است و به طور متوسط از حدود 805 تا 1098 یورو در ماه می باشد. شهریه تحصیلی برای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا از حدود 1200 یورو در سال شروع می شود. میزان شهریه برای دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا در سطح بالاتری است. دانشجویان بین المللی در اسپانیا می توانند 20 ساعت در هفته در طول سال تحصیلی و تمام وقت در تعطیلات ترم کار کنند. همچنین دانشجویان می توانند تا 12 ماه در این کشور بمانند تا پس از فارغ التحصیلی به دنبال کار بگردند.

تحصیل کم هزینه در کشور لهستان و پرتغال

لهستان یکی از مقرون به صرفه ترین کشورهای اروپایی برای تحصیل دانشجویان بین المللی است. این کشور دارای تاریخ غنی، فضای دانشجویی فعال و فرهنگ زیبا می باشد. تحصیل بدون شهریه در لهستان برای دانشجویان لهستانی، شهروندان اتحادیه اروپا EEA و سوئیس در دسترس است. شهریه تحصیلی برای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اروپا و سوئیس به زبان لهستانی به صورت رایگان می باشد. شهریه تحصیلی برای دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا از حدود 2000 یورو در سال شروع می شود. میانگین هزینه زندگی دانشجویی در این کشور از حدود 660 تا 887 یورو در ماه است.

دانشجویان بین المللی می توانند 20 ساعت در هفته در طول تحصیل و 40 ساعت در هفته در تعطیلات کار کنند. آن ها همچنین می توانند تا 9 ماه پس از فارغ التحصیلی در این کشور بمانند و به دنبال کار باشند.

پرتغال کشوری با خورشید درخشان در بیشتر روزهای سال، غذاهای خوشمزه و سبک زندگی مفرح یکی از بهترین کشورها برای مهاجرت تحصیلی رایگان و کم هزینه است. پرتغال یکی از مقرون به صرفه ترین کشورهای اروپای غربی برای دانشجویان بین المللی است، زیرا این دانشجویان می توانند با حداقل هزینه 752 تا 1026 یورو در ماه در این کشور زندگی کنند. پرتغال یک مقصد محبوب برای دانشجویان بین المللی است و سالانه بیش از 50.000 دانشجو در این کشور تحصیلات عالی خود را دنبال می کنند. شهریه تحصیلی برای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا از حدود 550 یورو در سال شروع می شود. میانگین هزینه های زندگی دانشجویی در کشور پرتغال از حدود 752 تا 1026 یورو در ماه است. دانشجویان بین المللی در پرتغال می توانند 20 ساعت در هفته در طول تحصیل و تمام وقت در طول تعطیلات کار کنند. دانشجویان می توانند پس از فارغ التحصیلی تا یک سال در این کشور بمانند تا به دنبال کار بگردند.

تحصیل کم هزینه در کشور رومانی و اسلوونی

رومانی دارای دانشگاه های عالی، غذاهای منحصربه فرد، آداب و رسوم و فضای اجتماعی مفرح است. هزینه های زندگی دانشجویی از 528 تا 641 یورو متغیر است که رومانی را در بین ارزانترین کشورها از نظر هزینه های زندگی قرار می دهد.

شهریه تحصیلی برای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا در حدود 1000 یورو در سال و برای دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا در حدود 2000 یورو در سال است. دانشجویان بین المللی در رومانی نیز می توانند 20 ساعت در هفته در طول تحصیل خود کار کنند.

اسلوونی به دلیل سیستم آموزشی عالی خود، در میان بهترین ها در کشورهای اتحادیه اروپا شناخته شده است. اسلوونی با هزینه های زندگی مناسب از 807 یورو تا 985 یورو در ماه، خود را در میان ارزان ترین کشورها برای دانشجویان بین المللی قرار داده است. شهریه تحصیلی برای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا، BiH، مونته نگرو، کوزوو، جمهوری مقدونیه و صربستان به صورت رایگان است. شهریه تحصیلی برای دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا از حدود 2000 یورو در سال شروع می شود. دانشجویان همچنین می توانند در طول تحصیل خود از طریق کار دانشجویی در اسلوونی، شغل موقت یا پاره وقت پیدا کنند.

تحصیل کم هزینه در کشور سوئیس

سوئیس یکی از بهترین کشورها برای مهاجرت تحصیلی رایگان و کم هزینه است که به دلیل طیف گسترده برنامه های تحصیلی، استانداردهای بالای آموزشی و دانشگاه های جهانی شناخته شده است. هزینه های زندگی از 1872 تا 2416 یورو در ماه در کشور سوئیس متغیر است که به شدت به سبک زندگی و الگوی مصرف دانشجو بستگی دارد. شهریه تحصیلی برای دانشجویان از کشورهای اتحادیه اروپا و غیر اتحادیه اروپا از حدود 400 یورو در سال شروع می شود. دانشجویان بین المللی در سوئیس می توانند تا 15 ساعت در هفته در طول ترم و تمام وقت در تعطیلات تابستانی کار کنند. آن ها همچنین می توانند برای جستجوی کار برای 6 ماه پس از فارغ التحصیلی در کشور اقامت کنند.

تحصیل ارزان در کشورهای روسیه و اوکراین

کشورهای روسیه و اوکراین از لحاظ سیستم آموزشی و همچنین مدارک تحصیلی دارای اعتبار و ارزش جهانی می باشند.

دانشجویان بین المللی با دارا بودن شرایط لازم می توانند در دانشگاه های روسیه و اوکراین با هزینه کم و به رایگان تحصیل کنند. دانشجویان اجازه دارند که در دانشگاه های روسیه و واکراین با اخذ مجوز کار دانشجویی به کار و اشتغال بپردازند. هزینه های زندگی دانشجویی در روسیه از حدود 462 تا 2.868 دلار در ماه متغیر است. دانشجویان با دریافت بورسیه های تحصیلی روسیه می توانند شرایط تحصیل کم هزینه و رایگان را فراهم کنند. کشور اوکراین نیز در مقایسه با کشورهای اروپایی دارای هزینه های تحصیلی و زندگی در سطح پایینی می باشد. امکان کار در حین تحصیل و فرصت جستجوی کار پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه های اوکراین وجود دارد.

تحصیل ارزان در تایوان

دانشجویان بین المللی با تحصیل در دانشگاه های تایوان یا چین تایپه می توانند از مزایای تحصیل ارزان و کم هزینه برخوردار شوند. به طور کلی دانشجویان بین المللی برای تحصیل رایگان و کم هزینه باید واجد شرایط بورسیه های تحصیلی باشند. از مهم ترین شرایط برای دریافت بورسیه های تحصیلی تایوان می توان به دارا بودن مقاله های تحقیقی و پژوهشی و دارا بودن شایستگی های تحصیلی اشاره کرد. هزینه های تحصیلی در تایوان در مقایسه با کشورهای ژاپن و استرالیا کمتر و در هر ترم در حدود 50.000 تا 60.000 دلار تایوان است. دارا بودن مدرک زبان انگلیسی و همچنین ریزنمره های تحصیلی بالا از مهم ترین مدارک لازم برای تحصیل در دانشگاه های تایوان است.

تحصیل ارزان در ترکیه

ترکیه یکی از بهترین کشورها برای مهاجرت تحصیلی رایگان و کم هزینه برای دانشجویان بین المللی است. پایین بودن هزینه های تحصیلی و مقرون به صرفه بودن هزینه های زندگی دانشجویی در ترکیه و همچنین امکان تحصیل ارزان و کم هزینه از مهم ترین دلایل انتخاب این کشور برای تحصیل می باشد. دانشجویان بین المللی می توانند در دانشگاه های فنی خاورمیانه، دانشگاه سابانچی، دانشگاه فنی استانبول و دانشگاه اژه با بالاترین کیفیت آموزشی تحصیل کنند و البته هزینه های تحصیلی کمی را در مقایسه با دانشگاه های دیگر کشورها پرداخت کنند.

تحصیل رایگان کارشناسی

تحصیل رایگان در مقطع کارشناسی در بیشتر کشورهای برتر اروپایی مانند آلمان و فرانسه امکان پذیر است. تنها شرط تحصیل رایگان و کم هزینه در دانشگاه های این کشورها تسلط به زبان رسمی این کشورها است. این کشورها از نظر مالی برای تحصیلات بین المللی در مقطع کارشناسی هزینه ای دریافت نمی کنند. بسیاری از این کشورها دارای دانشگاه هایی هستند که در سطح بین المللی به عنوان ارائه آموزش با کیفیت بالا شناخته شده اند:

 • مدرسه MetFilm برلین، در برلین آلمان
 • دانشگاه لوون University of Leuven، در لوون بلژیک
 • دانشگاه گدانسک University of Gdansk، در گدانسک لهستان
 • INSA Lyon، در لیون فرانسه
 • Accademia del Lusso، در میلان ایتالیا
 • دانشگاه IE، در سگویا اسپانیا
تحصیل رایگان کارشناسی

تحصیل رایگان در مقطع کارشناسی در کشورهای برتر اروپایی

تحصیل رایگان کارشناسی ارشد

فنلاند، نروژ و آلمان از محبوب ترین مقاصد اروپایی برای دانشجویان بین المللی هستند. اما چه چیزی دانشجویان را به این کشورها می کشاند؟ سیاست ‌های تحصیل رایگان، استانداردها و دانشگاه های با کیفیت بالا و اهمیتی که دانشگاه‌ها برای تحقیق و آموزش عملی قائل هستند. بهترین دانشگاه های بدون شهریه در فنلاند، آلمان و نروژ شرایط تحصیل رایگان را برای دانشجویان بین المللی فراهم می کنند.

بهترین کشورها برای تحصیل رایگان کارشناسی ارشد

بهترین کشورها برای تحصیل رایگان کارشناسی ارشد

تحصیل رایگان دکترا

در برخی از کشورها تحصیل در مقطع دکترا رایگان و در سطح جهان پیشرو است. از جمله این کشورها می توان به آلمان، فرانسه، فنلاند، سوئد، ایتالیا و نروژ اشاره کرد. علاوه بر این کشور اسپانیا نیز از برترین مقاصد تحصیل رایگان در مقطع دکترا است. علاوه بر هزینه های تحصیلی رایگان هزینه های زندگی دانشجویی نیز در کشور اسپانیا بسیار مقرون به صرفه می باشد.

تحصیل رایگان پزشکی

امکان تحصیل رایگان پزشکی در دانشگاه های کشورهای آلمان، جمهوری چک و ایتالیا برای دانشجویان بین المللی وجود دارد.

دانشگاه های پزشکی آلمان صرف نظر از ملیت دانشجو شرایط تحصیل رایگان پزشکی را فراهم می کنند. دانشگاه های ایتالیا نیز شرایط تحصیل رایگان دوره پزشکی به زبان انگلیسی را امکان پذیر کرده است. جمهوری چک نیز همانند این دو کشور اروپایی شرایط تحصیل دوره پزشکی بدون دریافت شهریه را فقط با دارا بودن مدرک زبان چک و یا تسلط به این زبان برای دانشجویان بین المللی فراهم کرده است.

سخن آخر

در این مقاله در مورد بهترین کشور برای تحصیل رایگان در سال 2023-2024 اطلاعات جالبی ارائه شد. علاوه بر این شرایط تحصیل ارزان در کشورهای اروپایی آلمان، فرانسه، بلژیک، نروژ، دانمارک، اتریش، فنلاند، استونی، لیتوانی، روسیه، اوکراین، تایوان و ترکیه توضیح داده شد. برای آگاهی از شرایط تحصیل رایگان و یا بهترین کشور برای مهاجرت و همچنین هزینه های زندگی در کشورهای اروپایی می توانید با مشاوران موسسه اصطهباناتی مشاوره کنید. مشاوران موسسه ما با ارائه خدمات مشاوره ای رایگان شما را در مسیر مهاجرت به کشورهای اروپایی تنها نمی گذارند.

سوالات متداول در مورد بهترین کشور برای تحصیل رایگان در سال 2023-2024

1- آیا تحصیل در دانشگاه های آلمان رایگان است؟

بله. دانشجویان بین المللی در آلمان تنها نیاز به پرداخت هزینه اداری حدود 250 یورو در هر ترم دارند، زیرا شهریه های تحصیلی از سال 2014 لغو شد.

2- تحصیل رایگان در مقطع کارشناسی ارشد در کدام کشورها امکان پذیر است؟

فنلاند، نروژ و آلمان از محبوب ترین مقاصد اروپایی برای دانشجویان بین المللی هستند.

3- تحصیل رایگان دکترا در کدام کشورها در دسترس است؟

در برخی از کشورها مانند آلمان، فرانسه، فنلاند، سوئد، ایتالیا و نروژ تحصیل در مقطع دکترا هم رایگان و هم در سطح جهان پیشرو است.

4- شهریه دانشگاه فرانسه برای تحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد چقدر است؟

شهریه تحصیلی برای دانشجویان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا در مقطع کارشناسی در حدود 2770 یورو و در مقطع کارشناسی ارشد در حدود 3770 یورو می باشد.

5- میانگین هزینه های زندگی دانشجویی در فرانسه چقدر است؟

میانگین هزینه های زندگی دانشجویی در فرانسه از حدود 1039 تا 1249 یورو در ماه است.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *