دانشگاه تورین ایتالیا

دانشگاه تورین ایتالیا

University of Turin

موقعیت: ایتالیا - تورین
نوع: دولتی
تعداد دانشجویان: 63101 نفر
تعداد دانشجویان بین المللی: 3605 نفر
سایت دانشگاه
رنکینگ QS
364
رتبه در کشور
19
هزینه ویزا
76 یورو
نرخ پذیرش