شرایط زندگی در مکزیک

شرایط زندگی در مکزیک

در این مقاله مشاورین موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی (توسعه گران مهر) نکات مهم پیرامون شرایط زندگی در مکزیک را بیان می کنند. سی درصد نیروی کار مکزیک باید در هر هفته برای زنده ماندن 50 ساعت یا بیشتر کار کند و این دلیل آن است که برای بسیاری از افراد کار کردن در جای دیگر و فرستادن پول به خانه مناسب تر است.

شرایط زندگی در مکزیک چگونه است

مرکز تحقیقات پیو گزارش داد که تعداد مهاجران غیر قانونی که وارد آمریکا شده اند در حدود 11 میلیون نفر بوده است و 55 درصد مهاجران از مکزیک می آیند. در چند ماه اخیر چندین رسانه خبری گزارش کرده اند که بسیاری از دیپورت ها و موارد مهاجرت غیرقانونی در سراسر ایالا