قوانین جدید کانادا برای ویزای تحصیلی: جلوگیری از تقلب

قوانین جدید کانادا برای ویزای تحصیلی: جلوگیری از تقلب

حوادث اخیر در مورد دانشجویان هندی در ماه ژوئن 2023 (تیر 1402) موجب شده است تا قوانین اخذ ویزای دانشجویی کانادا تغییر کند. بر این اساس دولت کانادا دانشگاه ها را ملزم به تایید نامه های پذیرش تحصیلی به منظور اخذ ویزای دانشجویی کرده است. در این مقاله به بررسی قوانین جدید کانادا برای دریافت ویزای دانشجویی و جلوگیری از تقلب در روند دریافت این ویزا می پردازیم.

کانادا قانون جد