نمونه سوالات امتحان تست داف

Testdaf  یکی از آزمون های زبان آلمانی از سال 2001 برای ارزیابی مهارت متقاضیان می باشد. این مقاله شامل نمونه سوالات امتحان تست داف می باشد که توسط موسسه حقوقی وکلای برگزیده اصطهباناتی تنظیم شده است. با مطالعه مقاله زیر می توانید بیشتز با نمونه امتحان تست داف آشنا شوید.

مشاوره رایگان
مشاوره رایگان

نمونه امتحان تست داف

TestDaF (Deutsch als Fremdsprache) به معنی آزمون آلمانی به عنوان یک زبان خارجی می باشد که یک نمونه امتحان زبان پیشرفته است. بنابراین انتظار می رود که هنگام گذراندن آن برای مدت زمان زیادی زبان آلمانی را مطالعه کرده باشید. نمونه آزمون تست داف معادل B2-C1 در اصطلاحات تعریف شده توسط شورای اروپا در چارچوب مرجع مشترک زبانهای اروپا ( CEFR ) می باشد. در زیر به نمونه سوالات آزمون تست داف می پردازیم.

پیش زمینه نمونه سوالات امتحان تست داف

نمونه سوالات امتحان تست داف مهارت زبان آلمانی را برای یک زمینه دانشگاهی در سطح متوسط ​​تا پیشرفته ارزیابی می کند. متقاضیان باید نشان دهند که می توانند متون نوشتاری و گفتاری متناسب با زندگی روزمره و تحصیل در موسسات آموزش عالی را درک و تولید کنند. آنها باید مشخصات خود را در ابتدا در یک دانشگاه آلمان با مدیریت امور اداری سازماندهی کنند و بتوانند با استفاده از دانش آلمانی فرم ها و مدارک پذیرش را پر کنند و با بیان مطالبات در سخنرانی ها و سمینارهای آموزشی شرکت کنند.

بنابراین مطالب و اهداف نمونه امتحان تست داف همه به مباحث دانشگاهی، علمی و مرتبط با مطالعه مربوط می شوند.

انواع سطح تست داف

شما می توانید تست DaF را در سه سطح قبول شوید:

 • (TestDaF-Niveaustufe) TDN 3
 • (TestDaF-Niveaustufe) TDN 4
 • (TestDaF-Niveaustufe) TDN 5

این گواهینامه چهار نتیجه جداگانه در چهار مهارت اصلی زبانی را نشان می دهد که با توجه به محدودیت های انجام شده می تواند سطح مشخصی را نشان دهد و به وضوح نقاط قوت و ضعف را در هر مهارت ارائه می دهد. قبولی در هر سطح از نمونه امتحان تست داف به معنی قبولی نمونه آزمون تست داف است؛ زیرا نمونه سوالات امتحان تست داف تأیید می کند که شما در سطح  (TDN 3)  معادل B2 یا (TDN 4 & 5) معادل C2،C1  آلمانی می دانید .

انواع سطح تست داف

انواع سطح تست داف

نمونه سوالات امتحان تست داف توانایی شما در برقراری ارتباط به زبان آلمانی و درک آن را اندازه گیری می کند.

نمونه سوالات آزمون testdaf برای چه کسانی طراحی شده است؟

نمونه سوالات امتحان تست داف دانشجویان را برای درک آنچه می شنوند، خواندن و نوشتن مقاله های استدلالی و توانایی صحبت در هر دو حالت رسمی و غیررسمی آماده می کند. در طول آزمون، ممکن است از شما خواسته شود به سوالات مربوط به سخنرانی های روزمره یا دانشگاهی پاسخ دهید. بنابراین، هنگام تحصیل در دوره های تست داف، برای زندگی واقعی در آلمان به عنوان یک دانشجو آماده خواهید شد و با کسب مدرک تست داف شما در برقراری ارتباط با آلمانی ها برای انجام کار های روزمره مشکلی نخواهید داشت.

 بخش های مختلف نمونه سوالات آزمون testdaf

این آزمون از چهار بخش تشکیل شده است:

 1. خواندن یا درک مطلب(Leseverstehen) ، به اختصار (LV)، ممکن است در برخی نمونه امتحان تست داف نام بخش ها به صورت مخفف آورده شود.

شما به مدت 60 دقیقه به 30 سوال پاسخ میدهید که مربوط به 3 متن مختلف می شود. حدود 10 دقیقه وقت برای انتقال پاسخ ها از ورقه اصلی نمونه سوالات به ورقه پاسخ نامه داده می شود.

 1. درک شنوایی (Hörverstehen)، به اختصار (HV)، ممکن است در برخی نمونه امتحان تست داف نام بخش ها به صورت مخفف آورده شود.

شما به مدت 40 دقیقه به 25 سوال پاسخ میدهید که مربوط به 3 محتوای شنیداری مختلف است. حدود 10 دقیقه وقت برای انتقال پاسخ ها از ورقه اصلی نمونه سوالات به ورقه پاسخ نامه داده می شود.

 1. نوشتار (Schriftlicher Ausdruck) ،  به اختصار (SA)، ممکن است در برخی نمونه امتحان تست داف نام بخش ها به صورت مخفف آورده شود.

شما به مدت 60 دقیقه وقت دارید تا درباره ی یک یا دو موضوع خاص خواسته شده در نمونه سوالات امتحان تست داف، متن بنویسید. حدود 10 دقیقه وقت برای انتقال پاسخ ها از ورقه اصلی نمونه سوالات به ورقه پاسخ نامه داده می شود.

 1. صحبت کردن (Mündlicher Ausdruck) ، به اختصار(MA)، ممکن است در برخی نمونه امتحان تست داف نام بخش ها به صورت مخفف آورده شود.

شما 30 دقیقه وقت دارید تا درباره ی 7 موضوع مختلف به صورت آزمون شفاهی، صحبت کنید تا دستور زبان شما چک شود.

نمونه سوالات آزمون testdaf در بخش نوشتاری

از داوطلبان خواسته می شود توانایی خود را در نوشتن متن متناسب با تجربیات دانشگاهی، تولید و ارزیابی اطلاعات از منابع داده شده( با ارائه اطلاعات پیشینه، نمودار یا جدول، اظهارات مربوط به یک موضوع) ثابت کنند.

هدف نمونه سوالات آزمون testdaf در بخش نوشتاری

هدف این بخش این است که مشخص شود، آیا داوطلبان قادر به نوشتن متن منسجمی هستند که حاوی مقدمه، نکات اصلی و نتیجه گیری باشد یا خیر.

عملکردهای بلاغی اصلی نوشتار دانشگاهی که در انواع مختلف متن ظاهر می شود، قابل توصیف و بحث است.

چگونگی نوشتن نمونه سوالات آزمون testdaf در بخش نوشتاری

دو عمل مختلف باید انجام شود:

 • ارائه توضیحات واضح از یک یا دو نمودار یا جدول، به صورت ارزیابی و تلفیق اطلاعات مربوطه یا مقایسه اطلاعات در مورد دو ورودی بصری.
 • توسعه یک استدلال به طور سیستماتیک و قابل فهم شامل عناصر زیر می باشد:
  • یک عبارت ازجمله های داده شده
  • دیدگاه شخصی مربوط به جمله های داده شده شامل دلایل و مثال های مربوطه
  • نوشتن مزایا و معایب با ذکر مثال ها
  • استفاده از اطلاعات در مورد وضعیت کشور مبدا با اشاره به موضوع

همچنین متن نوشته شده باید درست، محدود، همبستگی و همگرایی، قابل بحث و توصیف باشد . نکات مهم برای نوشتن نمونه موضوع داده شده در نمونه امتحان تست داف به شرح زیر است:

 • متن منسجمی بنویسید.
 • متن باید از ساختار واضحی برخوردار باشد.
 • روی تمام نقاط کار کار کنید.
 • به زمان توجه کنید: برای این قسمت از آزمون 60 دقیقه وقت دارید.
 • شرح گرافیکی: حداکثر 20 دقیقه وقت بگذارید.
 • مهمترین اطلاعات را در گرافیک قرار دهید.
 • استدلال: 40 دقیقه بیشتر وقت نگذارید.
 • مهم است که شما برای استدلال های خود دلیل بیاورید.
 • هنگام ارزیابی عملکرد شما، درک متن مهمتر از صحت زبان است.
 • لطفاً روی برگه ضمیمه مقاله بنویسید.
 • می توانید از مقاله مفهومی پیوست شده برای پیش نویس ها یا یادداشت ها استفاده کنید.
 • فقط متن موجود در برگه نوشتن نمره دارد .

نمونه سوالات آزمون testdaf در بخش گفتاری

نکات زیر باید رعایت شود:

 • ارتباط گفتار شما با موضوع باید حفظ شود.
 • نکات مورد هدف موضوع باید در نظر گرفته شود.
 • جمع بندی، نتیجه گیری، دفاع، بیان نظر، ارایه پیشنهاد باید در صحبت هایتان باشد.
 • اطلاعات به خوبی خلاصه و بازتولید شود.
 • تلفظ صحیح، صحبت کردن روان، قابل درک و واضح باید باشد.
 • لغات متنوع، دستور زبان صحیح باید وجود داشته باشد.
 • قابل درک بودن گفتار با وجود خطا های احتمالی بسیار مهم است.

نمونه سوالات آزمون testdaf در بخش خواندن یا درک مطلب

7 نوع سوال بر اساس متن پرسیده میشود:

 1. جاهای خالی را پر کنید. 5 سوال
 2. متن را مرتب کنید. 4 سوال
 3. چند گزینه ای. 7 سوال
 4. عملکرد های زبان را تشخیص دهید. 4 سوال
 5. دستور زبان صحیح را تشخیص دهید. 7 سوال
 6. عبارات را از نظر اصطلاحی جفت کنید. 4 سوال
 7. خطا ها را تشخیص دهید. 3 سوال

در این قسمت به هر یک از پاسخ های صحیح  شما یک امتیاز داده می شود.

نمونه سوالات آزمون testdaf در بخش درک شنیداری

شما سخنرانی های علمی  شامل: مکالمات، مصاحبه ها، بحث ها را می شنوید و پردازش می کنید. در این بخش باید بتوانید هر آنچه می شنوید را بنویسید تا در متن داده شده کلمات جا افتاده را جایگزین کنید. شما باید:

 • اطلاعات صریح و واژگان اصلی و کلمات کلیدی را درک کنید.
 • قصد و اطلاعات سخنرانی را بفهمید.
 • ساختار عبارات را تشخیص دهید.
 • خلاصه را در بیاورید.

سوالات به صورت پاسخ کوتاه، تشخیص خطا ها، چند گزینه ای و مقایسه صدا ها و حروف ها باشد.

قوانین آزمون تست داف

برخی از قوانین آزمون تست داف عبارتند از:

 • لطفا برای پاسخ دهی به سوالات از خودکار مشکی یا آبی استفاده کنید.
 • برای هر یک از بخشهای “خواندن یا درک مطلب” و “درک شنوایی ” یک پاسخ نامه دریافت خواهید کرد.
 • در پایان قسمت های “خواندن یا مطلب درک” و “درک شنوایی ” از آزمون، هر کدام 10 دقیقه وقت دارید تا پاسخ های خود را به صفحه پاسخ ها منتقل کنید.
 • در بخش “نوشتاری” ازنمونه امتحان تست داف، شما یک برگ نوشتن مقاله دریافت خواهید کرد.
 • فقط پاسخ های موجود در پاسخ نامه ها و متن شما در برگه نوشتن نمره خواهد گرفت.

توصیه مهم برای نمونه آزمون تست داف: برای سوالاتی که نمیتوانید آنها را حل کنید، مدت زادی وقت نگذارید. به زمان بندی پیشنهادی برای هر قسمت توجه کنید.

مدرک دریافتی نمونه سوالات امتحان تست داف

برای هر یک از آنها TDN جداگانه دریافت خواهید کرد. برای ارتقا نمره نمی توانید یک قسمت را جداگانه امتحان دهید، تنها راه حل شرکت در کل آزمون است. بنابراین مطمئن شوید که همه این مهارت ها را مطالعه کرده و بر نقاط ضعف خود تمرکز کرده تا نمره متعادل و خوبی کسب کنید.

نمونه سوالات آمتحان تست داف در سه سطح طبقه بندی میشود که در صورت پاسخدهی به سوالات آسان تر، با توجه به نمره کسب شده مدرک TDN 3 و در صورت توانایی به سوالات پیچیده تر مدرک TDN 4 & 5  کسب خواهید کرد.

انواع نمونه سوالات آزمون Testdaf

برگزاری امتحان تست داف به صورت آزمون کتبی و شفاهی کاغذی و همچنین آزمون درجیتال یا آنلاین امکان پذیر است. در صورت انتخاب برای شرکت در هر یک از آزمون ها، می بایست با شرایط و ضوابط آن آزمون آشنایی داشته باشید. برای مثال در آزمون رایانه ای شما باید آشنایی نسبی با تایپ داشته باشید. در قسمت گفتاری نیز ممکن است صدای شما ضبط شود.

انواع نمونه سوالات آزمون Testdaf

انواع نمونه سوالات آزمون Testdaf

مرجع نمونه سوالات امتحان تست داف

کتابهای زیادی درباره نمونه سوالات آزمون TestDaF برای تمرین وجود دارد. شما باید این آزمون های تست داف را مطالعه کنید تا با قالب آزمون آشنا شوید و نقاط قوت و ضعف خود را ارزیابی کنید. این کتابها همچنین نکاتی را به شما می آموزند .به عنوان مثال، برخی از  سوالات Mündlicher Ausdruck  می تواند نمره بالاتری نسبت به دیگران برای شما داشته باشد.

آمادگی برای نمونه آزمون تست داف

برای شروع و آمادگی برای TestDaF، باید در سطح B2 (متوسط ​​– پیشرفته) زبان آلمانی باشید. وب سایت رسمی موسسه TestDaf  آزمون مشابه نمونه سوالات امتحان تست داف را ارائه می دهد که می تواند به شما کمک کند تا برای امتحان خود را ارزیابی کنید. همچنین نمونه امتحان تست داف موجود در سایت شامل نمونه آموزش ها و نکاتی برای پردازش و حل نمونه سوالات آزمون تست داف به صورت دیجیتال و کاغذی و نیز راه حل ها و پاسخنامه نیز موجود می باشد.

قالب این آزمون با قالب نمونه سوالات آزمون testdaf  واقعی متفاوت است و احتمالا کمی دشوار تر است. بنابراین اگر نمره شما پایین است خیلی ناامید نشوید.

کتاب های مفید برای آمادگی در نمونه آزمون تست داف

کتاب های زیر برای موفقیت در نمونه سوالات امتحان تست داف می تواند مفید باشد:

 • با موفقیت در تست داف: نویسنده کسنیجا فازلیک والتر و وولفگنگ وگنر و ارنسنتکلت ورلاگ – اشتوتگارت 2009 – 180 صفحه شامل کتاب تمرین و آزمون + 2 سی دی صوتی
 • آموزش آزمون تست داف: نویسنده کارولا هین و الیزابت لازارو و کورننلسن – برلین 2008 – 128 صفحه شامل 2 سی دی صوتی و درج همراه و راه حل ها
 • آموزش تست داف- کتاب آموزشی: نویسنده گابریل ننیفکا و بورل گوتزات و لانگنشدیت والاگ – برلین و مونیخ 2006 – کتاب درسی شامل 128 صفحه به همراه 2 سی دی
 • Testdaf training 2015 : نویسنده کلاوس لودویک و فابودا ورلاگ – گوتینگن2010 – 140 صفحه شامل اسلاید تمرینات و 2 سی دس صوتی
 • تست داف نکات و تمرینات: نویسنده جرج ماتیاس روشه- ویراستار مکس هوبر ورلاگ – 2005 – 192 صفحه شامل کتاب آموزشی به همراه 2 سی دی صوتی و کتابچه راه حل ها
 • کتاب آموزش برای تست داف: م. آنتونوا و ر. لازارو و س.موردشوا و لترا ورلاگ – 2003 – شامل کتاب آموزشی به همرا 3 کاست صوتی
 • تست داف با سطح بالاتر آمادگی آزمون: کلاوس مارکوس کاتاگن و استفن گلینیکه و مکس هوبر ورلاگ – 2002 – 144 صفحه

سخن پایانی

اگر دوست دارید در آلمان تحصیل کنید و دانشجوی این کشور باشید، شرکت در امتحان تست داف بسیار توصیه می شود. نمونه سوالات امتحان تست داف به طور خاص و با در نظر گرفتن نیاز های دانشجویان بین المللی طراحی شده است، بنابراین موضوعات آن در مورد زندگی دانشگاهی و فرهنگی است. موسسه حقوقی وکلای برگزیده اصطهباناتی آماده ی ارائه هرگونه مشاوره به شما در زمینه نمونه امتحان تست داف هستند.

سوالات متداول درمورد نمونه سوالات امتحان تست داف

 1. در صورتی که در نمونه سوالات امتحان تست داف قبول شوم، می توانم به اندازه کافی به زبان آلمانی صحبت کنم؟

بله، برای صحبت کردن به زبان آلمانی باید بین 700 تا 1000 درس آلمانی هرکدام به مدت 45 دقیقه را گذرانده باشید.

 1. برای اطلاع از نمونه سوالات امتحان تست داف، قبل از آزمون چه کسی می تواند به من مشاوره دهد؟

قبل از ثبت نام در نمونه آزمون تست داف، از مرکز آزمون تست داف، از طریق تماس آنلاین با پورتال دانشگاه یا وبسایت رسمی تست داف مشاوره بگیرید.

 1. چگونه میتوانم برای نمونه سوالات امتحان تست داف آماده شوم؟

شما می توانید در وبسایت تست داف با مطالب آموزشی و نکات مربوط به تست های کاغذی و آنلاین آشنا شوید، یا در آزمون های آزمایشی testdaftraining  شرکت کنید.

 1. آیا قبولی در تمامی تمونه امتحانات تست داف برای ورود به دانشگاه الزامی است؟

خیر، اکثر دانشگاه های آلمان از دانشجویان خود درخواست مدرک TDN 4 دارند.

 1. آیا برای ثبت نام در آزمون های تست داف مدت زمان محدودی وجود دارد؟

بله، ظرفیت مراکز آزمون محدود است و آنها معمولاً در اولین روز (یا ساعت) ثبت نام پر می شود. بنابراین تاریخ ها را زیر نظر داشته باشید و از قبل برنامه ریزی کنید.

 1. نمونه سوالات امتحان تست داف معادل چه سطحی است؟

معادل b2 تا c1 می باشد.

 1. مراکز مجاز برگزاری نمونه آزمون تست داف در کجا قرار دارد؟

بیش از 350 مراکز آزمون مجاز در سراسر جهان و در 100 کشور مختلف وجود دارد.

 1. مدت زمان کل آزمون در نمونه سوالات امتحان تست داف درهمه ی بخش های چقدر است؟

مدت زمان کل آزمون 3 ساعت و 10 دقیقه بدون استراحت می باشد.

 1. تعداد دفعات برگزاری نمونه آزمون تست داف چند بار در سال میباشد؟

تعداد دفعات برگزاری در سال  6 بار در سال (در چین 3 بار ) است.

 1. قیمت نمونه امتحان تست داف چقدر میباشد ؟

قیمت آزمون  195، 145، 100 یورو است و بستگی به موقعیت مکانی شما دارد.

 1. مهلت ثبت نام نمونه آزمون تست داف چقدر میباشد؟

مهلت ثبت نام 4 هفته قبل از آزمون می باشد.

 1. زمان اعلام نتایج نمونه آمتحان تست داف چه زمانی است؟

زمان اعلام نتیجه 6 هفته بعد از آزمون می باشد.

5/5 - (1 امتیاز)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *