ثبت شرکت در لوکزامبورگ

ثبت شرکت در لوکزامبورگ

اگر شما خودتان کار می کنید و یا می خواهید یک شرکت ایجاد کنید، فرقی نمی کند باید شرایط کسب و کار و ویزای کار لوکزامبورگ داشته باشید. برای این کار شما می توانید یک شرکت یا یک دفتر را اجاره کنید یا کسب و کار خود را در خانه خود راه اندازی کنید. همچنین اگر می خواهید شرکت خود را در خانه خود ثبت و یا دفتر آن را اجاره کنید، باید اطمینان داشته باشید که قرارداد اجاره، فعالیت های تجاری را ممنوع نکرده باشد به همین دلیل ما در موسسه حقوقی موسسه توسعه گران مهر در ای