ویزای H2B ویزای کارگران موقت آمریکا

ویزای h2b ویزای کارگران موقت آمریکا

دسته ویزای H2B توسط کارفرمایان ایالات متحده استفاده می شود و به طور موقت به استخدام اتباع خارجی ماهر و یا غیر ماهر مبادرت می ورزد. در موقعیت های غیر کشاورزی که ک