انواع ویزاهای آمریکا

انواع ویزاهای کاری آمریکا

مردم سراسر دنیا آرزوی مهاجرت و زندگی در ایالات متحده را در سر دارند و به دنبال روش هایی برای دریافت ویزا در این کشور پهناور هستند. در این مقاله که به کوشش مشاورین موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی (توسعه گران مهر) گردآوری شد به انواع ویزاهای آمریکا و همچنین اهداف مهاجرت به آمریکا اشاره شده است.

انواع ویزاهای آمریکا

جدول زیر شامل هدف های مختلف برای یک سفر موقت و دسته بندی های ویزاهای سیاحتی مرتبط موجود می باشد. دسته بندی هدف های ویزا سفر:

  • ورزشی ، غیر حرفه ای و حرفه ای ( که فقط برای مبلغی از پول مسابقه می دهند )
  • دستیار خارجی برای یک خانواده Au pair (بازدیدکننده تعویضی)
  • تخصص حرفه ای استرلیایی
  • کارت عبور مرزی: مک