شرایط اخذ ویزای J-1 / J-2 فرصت مطالعاتی آمریکا

شرایط ویزای J 1 و J 2 آمریکا

مقاله مذکور به کمک همکاران موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی مهیا شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر  در زمینه شرایط ویزای  J-1 / J-2 آمریکا می توانید با مشاورین موسسه تماس حاصل فرمایید.

قوانین و شرایط ویزای  J-1 / J-2 آمریکا

قانون مهاجرت و ملیت (INA) قادر به صدور ویزای  J-1 / J-2 برای گردشگران نوع (ج) و یا گروه های غیرمهاجرتی  برای افرادی ک