کار دانشجویی در چین

کار دانشجویی در چین

هر ساله دانش جویان زیادی از سراسر دنیا به قصد تحصیل وارد کشور چین می شوند. دانش جویان بین المللی قادر به انجام کار دانشجویی در این کشور هستند که می تواند بخشی از هزینه های تحصیل و هزینه های زندگی در چین را پوشش دهد. کار نیمه و