راه اندازی کسب و کار در مالزی

راه اندازی کسب و کار در مالزی

شاید انتخاب مالزی برای مهاجرت برای بسیاری در نگاه اول مقصدی جذاب باشد، ولی پس از بررسی دقیق قوانین اقامتی و تابعیتی این کشور شاید به نتیحه برسید که ممکن است گزینه های دیگری نیز برای اقدام وجود