تابعیت و شهروندی رومانی

تابعیت و شهروندی رومانی

تابعیت و شهروندی رومانی مبتنی بر قانونی است که در اول مارس 1991 توسط پارلمان این کشور تصویب شده است.

قانون تابعیت اخذ شهروندی رومانی چگونه است؟ آیا کودک با تولد در این کشور از اتباع کشور محسوب می شود و می تواند تابعیت و اقامت رومانی کسب کند ؟ چه مدت ماندن در کشور موجب اخذ تابعیت و اقامت رومانی می شود؟ آیا با ازدواج هم می توان تابعیت و اقامت را به دست آورد؟

در این مقاله شما با مباحثی نظیر راه های مهاجرت نظیر شرایط مهاجرت از طریق تولد فرزند یا ازدواج، مهاجرت از طریق تخصص یا خرید ملک آشنا خواهید شد.

شرایط و راه های اخذ تابعیت و شهروندی رومانی

در