ویزای EB4 مبلغین مذهبی آمریکا

ویزای EB4 یا مبلغین مذهبی آمریکا

مقاله مذکور به کمک همکاران موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی شیراز (توسعه گران مهر) مهیا شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر  در زمینه ویزای EB4 می توانید با مشاورین موسسه در دفاتر تهران و شیراز تماس حاصل فرمایید.

شرایط و قوانین اخذ ویزای EB4 یا مبلغین مذهبی آمریکا

برای واجد شرایط بودن به عنوان یک مهاجر ویزای EB4 ویژه مبلغین مذهبی، شما باید عضو یک فرقه مذهبی در یک سازمان مذهبی غیر انتفاعی در ایالات متحده باشید. یا اینکه شما باید عضو فرقه های مذهبی برای حداقل دو سال قبل از تقاضا جهت ورود به ایالات متحده بوده باشید. علاوه بر این، شما باید برای ورود به ایالات متحده جهت کار: