سرمایه گذاری در معاملات خرید و فروش ملک لهستان

سرمایه گذاری در معاملات خرید و فروش ملک لهستان

مقاله مذکور به کمک همکاران موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی شیراز (توسعه گران مهر) مهیا شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر  در زمینه سرمایه گذاری در معاملات خرید و فروش ملک لهستان می توانید با مشاورین موسسه تماس حاصل فرمایید.

لهستان تنها کشوری است که موفق شد در طول بحران اقتصادی جهانی از رکود اقتصادی اجتناب کند. اقتصاد این کشور  یکی از سالم ترین اقتصادها در میان کشورهای پسا کمونیستی در نظر گرفته می شود.

با توجه به رشد اقتصادی پایدار، لهستان یک مقصد جذاب برای سرمایه گذاری خارجی است. سرمایه گذاران بالقوه می توانند برای سرمایه گذاری ایجاد یک شرکت جدید در لهستان و یا خرید یک شرکت طبقاتی از پیش آماده را انتخاب ک