تحصیل پرستاری در اروپا

تحصیل پرستاری در اروپا

تحصیل پرستاری در اروپا سه تا چهار سال به طول می انجامد. این برنامه های پرستاری برای دانش آموزان فارغ التحصیل دبیرستان، دانش آموزانی که قصد ورود به صنعت بهداشت و درمان را دارند و می خواهند مهارت هایی در خصوص رشته پرستاری کسب کنند طراحی شده است.

برنامه تحصیل پرستاری در اروپا به صورت تجارب بالینی و دانش نظری می باشد، چرا که آنان افراد را در محیطی حرفه ای برای رسیدن به رهبر پرستاران، مقام پرستاری آگاه و تحقیق در گرایش پرستاری پرورش می دهند. آنان افراد را با علوم اساسی