روابط عمومی موسسه حقوقی توسعه گران مهر شیراز در جهت ارائه خدمات بهتر و بروز اقدام به درج اخبار مهم پیرامون تحصیل و اعزام دانشجو به خارج و همچنین برخی اخبار دانشگاه های مختلف دنیا نموده است. این اخبار شامل شرایط مورد تایید بودن و یا عدم تایید دانشگاه ها، شرایط و قوانین نظام وظیفه و غیره می باشد. امید است که این مطالب بتواند راهنمای شما باشد.

برگزاري شوراي انتقال دانشجويان از خارج به داخل

تعداد 87 پرونده در جلسه فوق  مطرح و  با انتقال 50 دانشجو درمقاطع مختلف تحصیلی از جمله  دکتری (پزشکی،‌ دندانپزشکی وداروسازی) ، کارشناسی به  پردیس های خودگردان دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور، ظرفیت مازاد  دانشگاهها ویادانشگاه آزاد اسلامی  موافقت گردید.

منبع: مرکز خدمات آموزشی وزارت علوم