شرایط تحصیل و کار کارشناسی مد

شرایط تحصیل و کار رشته مد

یک صنعت با ارزش 1،5 تریلیون دلار در آمریکا، تنها به عنوان یکی از بخش های مد در جهان شناخته شده است، صنعتی که به صورت پایدار عمل می کند و در حال حاضر بسیار گسترده می باشž