بورسیه تحصیلی دومینیکن

بورسیه تحصیلی دومینیکن

دومینیکن یکی از مقاصد برتر دانشجویان بین المللی است که به دنبال تحصیل رایگان هستند. تعداد زیادی بورس تحصیلی ارائه شده توسط کالج ها و دانشگاه های دومینیکن و همچنین بورسیه تحصیلی توسط دولت این کشور و موسسات