هزینه تحصیل در اسلوونی

هزینه تحصیل در اسلوونی

کشور اسلوونی در پی آن است که یک محیط تحصیلی و دانشی واقعی را بسازد و سعی بر ان دارد که معیارهای خود را در قالب مدارس عالی، سیستم آموزش عالی، اموزش دوره های فنی حرفه ای، آموزش زبان، امنیت در مدارس، عدم تبعیض در مدارس، فن آ