هزینه زندگی در شهر گراتس اتریش

هزینه زندگی در شهر گراتس اتریش

اتریش کشوری با ۸۳،۸۵۵ کیلومتر مربع مساحت و ۸،۳۱۵،۰۰۰ نفر جمیعت، یکی از سه کشور دنیا از نظر کیفیت زندگ