هزینه زندگی در ونزوئلا

هزینه زندگی در ونزوئلا

کشور ونزوئلا در قسمت شمال آمریکای جنوبی قرار گرفته است. موقعیت جغرافیایی این کشور از سمت شمال و شرق به گونه ای اس&