هزینه زندگی در ترکمنستان

هزینه زندگی در ترکمنستان

کشور ترکمنستان در قسمت مرکزی آسیا یا اصطلاحا آسیای میانه قرار دارد. این کشور در قسمت شمال با قزاقستان، در قسم&#