شرایط زندگی در بلغارستان

شرایط زندگی در بلغارستان

بلغارستان با داشتن فرهنگ اروپایی می تواند مقصد بسیار مناسبی برای زندگی باشد. در این مقاله مشاورین موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی (توسعه گران مهر) مطالبی را در خصوص شرایط زندگی در بلغارستان بیان کرده اند، بلغارستان در مقایسه با دیگر کشورهای اتحادیه ی اروپا کشوری با هتل ها، رستوران ها و لوازم خانگی بسیار مقرون به صرفه است.

شرایط زندگی در بلغارستان چگونه است