مراحل ثبت شرکت در عمان

مراحل ثبت شرکت در عمان

کشور عمان در شبه جزیره عربستان واقع شده است و دارای یکی از بهترین موقعیت های اقتصادی در حوزه خلیج فارس می باشد. عمان از طریق راه ارتباطی مختلف از جمله راه آهن، جاده، دری