تمامی افرادی که قصد مهاجرت به یک کشور را دارند، دارای سوالاتی مشابه هستند. شاید اولین سوالی که برای آن ها مطرح می شود این باشد که چگونه به اقامت و تابعیت کشور مقصد دست پیدا کنیم. اما تفاوت اقامت و تابعیت یک کشور چیست؟ چرا حقوق دانان بر این باورند که برای دستیابی به تابعیت نیاز به داشتن اقامت است؟ تحمیل تابعیت چیست؟ آیا دو یا چند تابعیتی بودن یا به اصطلاح داشتن تابعیت مضاعف برای یک فرد مناسب است؟ به طور کلی منظور از تابعیت مضاعف چیست؟ امکان سلب اقامت و تابعیت وجود دارد؟ چه کشورهایی تابعیت دوگانه یا چندگانه را می پذیرند؟

سوالاتی که متقاضیان مهاجرت در ذهن دارند، اما متاسفانه کارشناسان قابل اعتمادی را نمی یابند که در امور حقوق بین الملل خصوصی و در باب اقامت و تابعیت فعالیت داشته و بتوانند آن ها را راهنمایی نمایند.

موسسه حقوقی توسعه گران مهر با کادری از حقوق دانان و کارشناسان مجرب در امر مهاجرت و بهره مندی از توانایی حقوق دانان حقوق بین الملل خصوصی در فرایند اقامت و تابعیت توانسته است گامی هرچند کوچک در تحقق اثبات توانایی­ های حقوق دانان داخلی بردارد. موسسه حقوقی توسعه گران مهر در شهر شیراز آماده ارائه مشاوره های تخصصی در باب حقوق بین الملل خصوصی و نحوه اخذ اقامت و تابعیت کشورهای مختلف به تمامی هموطنان از هر کجای کشور می باشد.

قوانین تابعیت

در ابتدا نیاز است تا قبل از پرداختن به بحث اقامت و تابعیت ، اشاره ای به حقوق بین الملل خصوصی به عنوان دربردارنده مباحث حقوقی تابعیت داشته باشیم.

حقوق بین الملل خصوصی شاخه ای از علم حقوق است که از قواعد ناظر بر روابط میان اشخاص خصوصی در زندگی بین الملل گفتگو می­ کند. حقوق بین ­الملل خصوصی را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد :

 • تقسیم جغرافیایی و سیاسی اشخاص (شامل مباحث اقامت و تابعیت)
 • وضعیت حقوقی بیگانگان
 • تعارض قوانین

لذا همانطور که مشخص است اقامت و تابعیت دو عامل تقسیم جغرافیایی اشخاص در جوامع بین المللی و در بین دولت ها می باشند. در نتیجه کسی می تواند شما را در این موارد راهنمایی نماید که کارشناس امور حقوقی در شاخه حقوق بین الملل خصوصی باشد، نه موسسه هایی با عناوین مهاجرت که در سطح کشور وجود دارند.

اکنون به تعریف تابعیت پرداخته و آن را از منظرهای متفاوت مورد بررسی قرار می دهیم.

تعریف اقامت و تابعیت :

تعریف تابعیت

تابعیت اصطلاحی در حقوق بین الملل خصوصی و به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت است. به عبارت دیگر تابعیت رابطه ای سیاسی، بین المللی، داخلی، حقوقی و معنوی بین شخص و کشور متبوع اش است که سبب می شود در قبال یکدیگر تکالیفی را بجا آورند.

این انتخاب برای تعریف دارای دلایل حقوقی است که به جهت دور نشدن از بحث، به آن ها نمی پردازیم.

براساس اصول کلی حاکم بر تابعیت در جهان، هر فردی باید دارای تابعیت باشد؛ از طرفی بنابر مقدمه قرارداد 1930 لاهه، بهتر است که هر فردی تنها دارای یک تابعیت باشد و نباید بیش از یک تابعیت تحت عنوان تابعیت مضاعف داشته باشد. از این رو چهار اصل زیر را برای تابعیت در نظر می گیرند :

 • هرکسی باید دارای تابعیت باشد – ضرورت تابعیت و نفی بی تابعیتی
 • نداشتن بیش از یک تابعیت – نفی دو تابعیتی
 • تغییر پذیری تابعیت – ترک یک تابعیت و گرفتن تابعیتی دیگر
 • ممنوع بودن سلب تابعیت

در هریک از موارد بالا، دولت ها باید به گونه ای قانونگذاری نمایند که تمامی اصول فوق الذکر رعایت شوند. برای مثال در مورد تغییر پذیری تابعیت باید این امکان وجود داشته باشد که شخص بتواند به سبب عواملی چون ازدواج، تغییر تابعیت والدین و … به لحاظ قانونی ترک تابعیت نماید.

برای تحمیل تابعیت، شیوه های متفاوتی را در نظر می گیرند، که ما در این مقاله برای راحتی در انتقال مطالب، اینگونه بیان می کنیم:

 • تابعیت اصلی که مربوط به دو سیستم خون و خاک می باشد.
 • تابعیت اکتسابی که خود به چهار دسته تقسیم می شود.

در سیستم خون، که تابعیت نسبی نیز نامیده می شود، بچه بدنیا آمده تابعیت والدین خود را کسب خواهد کرد. و در سیستم خاک، تابعیت کشوری به طفل داده خواهد شد که در قلمرو حاکمیت آن بدنیا آمده باشد.

در تابعیت اکتسابی، تابعیت از طریق تحصیل و در نتیجه اراده فرد، تبعی و در نتیجه اراده فردی دیگر، تحققی و درنتیجه ازدواج، و در نهایت اجباری می باشد.

کارشناسان ما در موسسه حقوقی توسعه گران مهر با تکیه بر دانش تخصصی و با صبر کامل به تمامی سوالات شما درخصوص این موارد از تابعیت پاسخ داده و این اطمینان به شما داده می شود که سوالات شما از دید حقوقی بررسی و بهترین پاسخ برای آن یافته خواهد شد.

تفاوت اقامت و تابعیت

قبل از پرداختن به تابعیت مضاعف و تعارض قانون در این خصوص، بحث اقامت را در چند سطر و کوتاه بیان می کنیم.

تعریف اقامت

اقامت رابطه ای است مادی و حقوقی که بدون توجه به تابعیت شخص، فرد را به قسمتی از خاک یک کشور مربوط می سازد. در واقع می گوییم اقامتگاه هر شخص، مکان معینی از یک کشور است که رابطه ای مادی و حقوقی بین آن کشور و شخص ایجاد می کند.

اگر شخصی با تابعیت کشور خود بخواهد در کشوری دیگر اقامت داشته باشد، باید ابتدا از آن کشور روادید و اجازه ورود کسب نماید و سپس اقدام به اخذ پروانه اقامت کرده و برای مدتی معین که در قانون آن کشور آمده است در آنجا زندگی کند. سپس با گذر زمان مشخص، فرد می تواند درخواست تابعیت نماید. لذا در حالت کلی، در اکثر مواقع ابتدا نیاز به اخذ مجوز برای اقامت در یک کشور و بعد از آن رسیدن به تابعیت آن کشور می باشد.

تابعیت مضاعف

اکنون زمان آن است تا به تابعیت مضاعف و تعارض قانون در این خصوص بپردازیم.

تابعیت مضاعف به معنای داشتن دو یا چند تابعیت برای شخص است. لذا در حالی که شخص تابع دولتی است، دولت یا دولت های دیگری نیز او را تابع خود می دانند. درنتیجه شخصی که بیش از یک تابعیت دارد، دارای یک وضعیت غیرعادی است؛ چرا که تابعیت منشاء حقوقی تکالیف فرد در برابر آن کشور است. به عبارت دیگر: تابعیت دوگانه یعنی فردی در یک زمان بتواند شهروند دو کشور متفاوت به حساب آید، به طوری که باتوجه به قوانین دارای گذرنامه هر دوکشور باشد.

دیدگاه های متفاوتی در بین کشورها نسبت به دارا بودن دو یا چند گذرنامه توسط افراد تبعه خود وجود دارد. یه طوری که برخی از دولت ها آن را نهی و حتی قانون هایی را برای جلوگیری از آن وضع کرده اند؛ ولی برخی از دولت ها داشتن گذرنامه کشورهای دیگر را امری مجاز و بدون محدودیت می دانند.

در این راستا کشورهایی مانند دانمارک ، چین ، هند ، نروژ و ژاپن با وضع قوانینی بازدارنده، داشتن بیش از یک گذرنامه را منع کرده اند. همچنین در اکثر کشورهای عربی به خصوص عربستان سعودی، داشتن تابعیت دوگانه منع شده است و در این کشور جریمه های سنگینی نیز درنظر می گیرند. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وب سایت کشورهای مذکور مثل مهاجرت به دانمارک مراجعه نمایید.

این در حالی است که در کشورهایی مانند سوئد، کانادا، انگلستان، و ایالات متحده امریکا داشتن تابعیت دوگانه منع قانونی ندارد.

اکنون توجه به این نکته ضروری است که برای بدست آوردن تابعیت برخی از کشورهای منع کننده تابعیت مضاعف، این مشکل وجود دارد که شخص باید تابعیت اولی خود را سلب نماید.

البته در برخی از همین کشورها مانند نروژ، سویس و … تحت شرایطی که برای هر یک از کشورها به صورت عام و خاص بیان می شود، امکان حفظ تابعیت اولیه توسط متقاضی وجود دارد. برای مثال یک فرد ایرانی تنها تحت شرایط زیر می تواند تابعیت ایرانی را حفظ نماید:

 • هزینه ابطال تابعیت بسیار زیاد باشد
 • مدت زمان ابطال تابعیت بسیار زیاد باشد
 • به دلایل امنیتی، شخص نتواند با ادارات و سازمان های کشور مبداء ارتباط برقرار کند.

اما تابعیت مضاعف چگونه بوجود می آید؟

تابعیت مضاعف گاهی در زمان تولد و گاهی بعد از آن بوجود می آید. در اولی به دلیل تعارض بوجود آمده در دو سیستم خاک و خون این تابعیت شکل می گیرد. و در نوع دوم در اثر تحصیل تابعیت جدید است که ممکن است از طریق تعارض در دو سیستم اشاره شده و یا حتی ازدواج باشد.

اکنون برای روشن شدن بحث، چند سوال مطرح و به آن ها پاسخ می دهیم.

سوال و جواب پیرامون تابعیت و اقامت :

سوال : اگر پدر و مادری ایرانی، فرزند خود را در کشوری مثل کانادا بدنیا آورند، تابعیت فرزند چه می شود؟

پاسخ : باتوجه به قانون ایران مبنی بر سیستم خون، فرزند تابعیت ایرانی و براساس قانون کشور کانادا که سیستم خاک است، فرزند تابعیتی کانادایی خواهد داشت. از این رو فرد دارای تابعیت مضاعف از نوع تولد است.

سوال : اگر از پدر و مادری ایتالیایی که یکی از آن ها در ایران متولد شده است، فرزندی در ایران بدنیا آید، فرزند دارای چه تابعیتی است؟

پاسخ : باتوجه به قانون کشور ایتالیا که سیستم خون است، فرزند تابعیت ایتالیا و از سوی دیگر برابر بند 4 ماده 976 قانون مدنی ایران، فرزند دارای تابعیت ایران است. لذا طفل بدنیا انده دارای تابعیت مضاعف خواهد بود.

سوال : اگر یک زن انگلیسی با یک مرد ایرانی ازدواج کند، تابعیت زن چگونه است؟

پاسخ : باتوجه به بند 6 ماده 976 زن دارای تبعیت ایرانی است، از طرفی براساس قانون انگلستان که استقلال تابعیت در زوجین را دارد، شخص همچنان تابعیت کشور بریتانیا را دارد. لذا در این مورد فرد دارای تابعیت مضاعف خواهد بود.

در نتیجه همانطور که بیان شد سیستم اعطای تابعیت در کشورهای مختلف، متفاوت است. و این موضوع باعث شده است تا تعارض قانون در بین کشورها به دلیل موقعیت های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و … وجود داشته باشد.

لذا پیشنهاد می شود قبل از اقدام جهت مهاجرت و اخذ اقامت و درنهایت کسب تابعیت کشور مقصد، حتماٌ با کارشناسان زبده ما در موسسه حقوقی توسعه گران مهر شیراز در امور مهاجرت و تابعیت که همواره دلسوزانه پاسخگوی هموطنان بوده اند، مشورت و بعد از آن مراحل کاری خود را آغاز نمائید.

40 دیدگاه برای “تفاوت اقامت و تابعیت

 1. Avatar hamid گفت:

  سلام آیا برای اقامت و کار در آلمان لزوما باید تابعیت این کشور رو داشته باشیم؟

  1. مشاور مهاجرت های عمومی مشاور مهاجرت های عمومی گفت:

   با سلام
   خیر لازم نیست، اگر ویزای مربوطه داشته باشید نیز می توانید اقدام فرمایید.

 2. Avatar مجید اهوازی گفت:

  باسلام.امکان شاغل بودن به عنوان وکیل و یا یک حرفه مثل جواهر سازی در هر دوکشور ایران و سوئد وجود دارد؟و البته تابعیت هر دو کشور را نیز داشت؟درصورتی که شرایط شخص کاملا عادی و بر اساس سیستم خون یا خاک کاملا ایرانی باشد؟با تشکر.

  1. مشاور مهاجرت های عمومی مشاور مهاجرت های عمومی گفت:

   با سلام
   بله این امکان فراهم است و تابعیت خون و خاک مربوط به تولد است که این تابعیت ممکن است عوض شود. ولی برای کار کردن دز شغل های مذکور باید شرایط آن را کسب کنید.

 3. Avatar محمد گفت:

  اگر فرزندی از یک والدین افغانی در ایران متولد شده باشد تابعیت شخص چگونه است
  و اگر ایرانی محسوب میشود چگونه مراحل تحصیل را طی نماید

  1. مشاور مهاجرت های عمومی مشاور مهاجرت های عمومی گفت:

   با سلام
   با توجه به قانون خون در ایران تولد فرزند از شخص افغانی در ایران کمکی به اقامت شخص در ایران نمی کند و فرزند افغانی خواهد بود.

 4. Avatar VASEE گفت:

  اگر کسی پاسپورت کانادائی و ایرانی داشته باشد ولی هنگام تمدید پاسپورت ایرانی اقامت ایرانی خود را منکر شود آیا همسر ایرانی اش میتواندممنوع الخروجش کند (ازدواج ایرانی داشته ولی هر دو به کانادا رفته اند)

 5. Avatar سمانه مخبریان گفت:

  سلام خسته نباشید
  در صورت داشتن اقامت پنج ساله انگستان امکان برگشت به ایران وجود دارد؟

  1. مشاور مهاجرت های عمومی مشاور مهاجرت های عمومی گفت:

   با سلام
   امکان برگشت کلاً وجود دارد مگر اینکه شخص از طریق پناهندگی اقدام نموده باشد.

 6. Avatar محمد رضا منصورآبادی گفت:

  سلام بنده و خان اده ام قصد مهاجرت داریم اما هزینه زیادی نمی توانیم بکنیمبدنبال تحقیقات زیاد کشور گرجستان را پیشنهاد کردند آیا بنده با سن 25 سال سن و مدرک کاردانی معماری و برادرم بزرگم سیکل با 28 سال سن و تجربه کار های ساختمانیو برادر دیگرم با 20سال سن صافکار ماشین با سیکل و همچنین پردم با 54 سال سن استای بنای ساختمان و سنگ نما و مادرم با 48 سال سن کارگر خدماتی تنزیفات می توانیم با 300 میلیون به گرجستان مهاجرت کنیم از طریق خرید ملک و اقدام به گرفتن اقامت دائم و تابعیت گرجستان بکنیم آیا بعدا برای بازگشت به ایران مشکلی نخواهیم داشت آیا ارزشش را دارد به گرجستان برویم آیا واقعا گرجستان شنگن دارد و یا واقعا بعدا به اتحادیه اروپا میپیوندد

  آیا ما در گرجستان می توانیم زمین مسکونی و زمین کشاورزی بخریم و ملکی داشته باشیم آیا حق تحصیل و حق بهداشت و بیمه به ما تعلق میگیرد آیا تحصیل در گرجستان به زبان انگلیسی وجود داد آیا مردم گرجستان توانایی صحبت به زبان انگلیسی را دارند /آیا اگر از طریق موسسه های محاجرتی اقدام به این کار کنیم پس از اقدام وکلای موسسه مارا یاری میکنند تا مشکلاتتمان راحل کنیم زیرا ما از زبان گرجی هیچ نمیدانیم برای آینده ای بهتر تلاش میکنیم با تشکر اگر پاسخ من را بدهید

  1. Avatar مشاور مهاجرت های عمومی گفت:

   با سلام خدمت شما
   برای یافتن جواب سوالات خود علاوه بر اینکه پیشنهاد میکنم مطالب سایت را مطالعه بفرمایید , عرض میکنم به نکات زیر توجه فرمایید:
   برای گرفتن اقامت گرجستان نیاز به خرید یک ملک با حداقل ارزش 35000 دلار است.
   گرفتن تابعیت و اقامت با هم تفاوت دارد.
   ایران مشکلی بابت تابعیت گرجستان ندارد.
   حتما بحث اقامت و تابعیت را در سایت مطالعه بفرمایید.
   در کشور گرجستان زبان گرجستانی کاربرد دارد.
   متمم آن روسی است و مقدار بسیار کمی ترکی راه گشاست.
   گرجستان هنوز عضو اتحادیه اروپا و پیمان شنگن نشده است.
   اگر توانایی و امکان یادگیری زبان را در خود ببینید , می توانید مسیر مهاجرت را طی کنید.

   در مورد بازار کار در گرجستان باید عرض کنم در حدی نیست که بتوان به آن تکیه کرد.
   قطعا برای کسب درآمد در آنجا باید برنامه ریزی و شواهد مطمئنی داشت.
   لطفا در مورد کشور لهستان هم مطالعه بفرمایید.

 7. Avatar r.h گفت:

  با سلام
  لطفا درمورد چگونگی تابعیت فرزندی ک مادرش ایرانی و پدرش افغانی است توضیح بفرمایید..اگر ممکن است هم در ایران وهم در یک کشور دیگر تابعیت این فرزند را عنوان کنید..با سپاس

  1. Avatar مشاور مهاجرت های عمومی گفت:

   با عرض سلام
   هم تابعیت ایرانی میتواند داشته باشد هم تابعیت افغان.
   جالب این که اگر این طفل در پاکستان متولد شده باشد می تواند تابعیت پاکستانی هم بگیرد.

 8. Avatar لیلا گفت:

  پس با شرایطی که من دارم چه رشته ای و چه کشوری را انتخاب کنم که بتوانم پس از دریافت فوق در آن رشته ادامه تحصیل دهم؟
  همچنین دارای شرایط مالی مناسبی هم هستم. شما فرمودید در گشورهای اسکاندیناوی ویزادارای درصد پایین است یعنی اگر کسی بخواهد فوق رادر این کشورها دریافت کند و پس از آن در همان کشورها به کارمشغول شودو پس از مدتی اقامت آنجا را دریافت کند امکان ندارد؟

  1. Avatar مشاور مهاجرت های عمومی گفت:

   وقتی فرصت ویزا به شما داده نشود، عملا مابقی فرمایشات شما محقق نخواهد شد.
   در صورتی که استطاعت مالی کافی را دارا می باشید، می توانید از طریق سرمایه گذاری اقدام نمایید.

 9. Avatar لی لی گفت:

  با سلام
  شرایط کلی من به این صورت است:
  دارای مدرک کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
  دارای مدرک طراحی لباس از فنی و حرفه ای و ترجمه شده به زبانهای انگلیسی و آلمانی
  دارای سابقه بیست سال بیمه
  در حال یادگیری زبان آلمانی که همانطور که گفته ام تا هفت هشت ماه دیگر به سطح b2 می رسم
  به نظر شما بهتر است ادامه تحصیل دهم و فوق را گرفته و در آنجا اقامت کاری و دائم بگیرم و یا راه دیگری را پیشنهاد می کنید.

  1. Avatar مشاور مهاجرت های عمومی گفت:

   با سلام
   اخذ ویزای آلمان برای شما حدود 10 تا 15 ماه زمان خواهد برد، با توجه به این موضوع و در نظر گرفتن پارامترهایی که در پاسخ به سوالات قبلی شما و دیگر دوستان آورده شده است، در صورت اهتمام به مهاجرت به کشورهای مذکور و انجام برنامه های این مسیر به مشاوران ذیصلاح موسسه های حقوقی مراجعه فرمایید.
   مشاوره های عمومی رایگان از طریق شماره تماس های ذکر شده در پایان صفحه صورت می پذیرد.

 10. Avatar لی لی گفت:

  سلام. بابت جواب صریح شما سپاسگزارم. من در مقالات شما خواندم که اگر کسی دارای معدل بالای 17 باشد می تواند از شرایط تحصیل رایگان در برخی کشورها مانند دانمارک برخوردار شود.
  شرایط من به این صورت است:
  دارای مدرک کارشناسی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب با معدل 17:38
  می خواهم این رشته را در یکی از کشورهای آلمان، اتریش، انگلستان، دانمارک یا کانادا ادامه داده و پس ازاخذ مدرک ارشد در یکی از این کشورها مشغول کار و بعضا اقامت شوم.

  1. Avatar مشاور تحصیلی و اعزام دانشجو گفت:

   با سلام
   عموما در کشور های اروپایی و به عنوان مثال کشور انگلستان، آموزش زبان انگلیسی، عملا معنای خاصی نخواهد داشت و بر این اساس نمی توانید اقدام به اخذ ویزای کاری نمایید.در صورتی که به زبان آلمانی مسلط نباشید ، مهاجرت به اتریش و آلمان امکان پذیر نیست.لازم به ذکر است که کشور های اسکاندیناوی، بسیار سخت و تقریبا بادرصد بسیار پایین، درخواست ویزا را تایید می کنند.

 11. Avatar شفیعی گفت:

  برای رشته حسابداری کدوم کشور را برای ادامه تحصیل پیشنهاد می کنید کدام کشور بورسیه میکند هزینه کدام کشور پایین است؟ممنون کشور ترکیه را توصیه میکنید؟

  1. مشاور تحصیلی و مهاجرت مشاور تحصیلی و مهاجرت گفت:

   سلام وقت بخير دوست عزيز براي دريافت بورسيه در خصوص رشته ي تحصيلي نياز ب ارائه مدارك كافي داريد ضمن اينكه براي هر مقطع ارائه بورسيه متغير ميباشد. كشور تركيه از نظر رنكينگ دانشگاهي جز كشورهاي بسيار خوب و معتبر است شما ميتوانيد اطلاعات بيشتري را با تماس با مشاورين ما دريافت نمائيد.

 12. Avatar شهرام آریایی گفت:

  سلام
  من یه سوال مهم داشتم
  میخواستم بدونم مثلا یه نفر میره کشور فرانسه بعد از چهار پنج سال کارت اقامت شو میدن. آیا اون شخص میتونه بره یه کشور دیگه هم اقامت بگیره. مثلا میتونه از فرانسه بره آمریکا؟ میتونه بره چهار سال اونجا اقامتشو بگیره بعد دوباره هر وقت دلش خواست بیاد فرانسه ؟
  میشه اقامت دو کشور رو داشت؟ یا نه ؟

  1. مشاور تحصیلی و مهاجرت مشاور تحصیلی و مهاجرت گفت:

   سلام
   داشتن اقامت محدودیت ندارد و شخص می تواند در آن واحد اقامت چندین کشور را داشته باشد اما داشتن تابعیت محدودیت دارد.
   اقامت فرانسه بسته به نحوه مهاجرت شما دارد.
   در صورتی که ویزای شنگن داشته باشید به راحتی می توانید به کلیه کشور های عضو پیمان شنگن سفر کنید. اما مبنی براین نیست که اجازه اقامت در هرجای دنیا رو به شما می دهند.
   برای رفتن به کشور های دیگر بجز حوزه شنگن شما نیاز به ویزا دارید. حتی در صورت داشتن اقامت فرانسه.

 13. Avatar abolfazl گفت:

  سلام اگر فردی در ایران ورزشکار حرفه ای با مدال جهانی باشد ولی بخواهد برای کشور دیگری مسابقه بدهد چگونه است ممنون

  1. Avatar مشاور مهاجرت کاری گفت:

   سلام، وقت بخیر
   د این صورت شما باید ابتدا درخواست شهروندی یا تابعیت دهید، در صورت موافقت می توانید برای آن کشور مسابقه بدهید.

 14. Avatar امین گفت:

  با سلام
  دختر ۲۴ ساله ای که به دنیا آمده هلند است و در این کشور اقامت دارد و به موجب داشتن پدر ایرانی صاحب پاسپورت ایرانی با نام و مشخصات ایرانی می باشد، آیا برای حضور در ایران محدودیت زمانی دارد؟

  1. Avatar سحر طاهریان فرد گفت:

   سلام وقتتون بخیر
   هیر، با داشتن پاسپورت ایرانی محدودیتی در ماندن در ایران وجود دارد.

 15. Avatar رضا گفت:

  سلام
  آیا مدت زمانی که شخص اقامت تحصیلی در فرانسه داره (مثلا ۴ سال) تا مدرک لیسانس بگیره این ۴ سال جز سنواتی که برای اقامت دایم نیاز هست محسوب میشود یا خیر؟

  1. Avatar سحر طاهریان فرد گفت:

   سلام روزتون بخیر
   متاسفانه اقامت تحصیلی جزء اقامت دائم به شمار نمی آید.

 16. Avatar Ali گفت:

  سلام.ببخشید میشه به منظور تحصیل ویزای تحصیلی انگلیس رو گرفت و چطور پس از اون میشه تابعیت و اقامت دائم اونجارو گرفت وپس از اون میشه با ایران هم در ارتباط بود؟(منظوردو تابعیتی است)

  1. Avatar سحر طاهریان فرد گفت:

   سلام روزتون بخیر
   در نظر داشته باشید که مدت زمان تحصیل شما جزء زمانی که باید برای اخذ اقامت دائم سپری کنید، به شمار نمی آید.

 17. Avatar محمدعلی گفت:

  سلام
  با توجه به اینکه اتریش تابعیت مضاعف رو قبول ندارد شرایط به چه صورت میشود ایا ایرانیان نمیتوانند تابعیت ایرانی را حفظ کنند؟
  اگر تابعیت سوم بعلت مهاجرت یا ازدواج بخوانند بگیرند چطور؟

  1. Avatar سحر طاهریان فرد گفت:

   با سلام و عرض ادب
   بله، در صورت اخذ تابعیت اتریش باید تابعیت کشور های دیگر را از دست دهید.

 18. Avatar سینا گفت:

  سلام
  من 30 ساله و لیسانس IT دارم و مدرک های تخصصی در حوزه شبکه دارم و مسلط به برنامه نویسی پایتون و سابقه کار در زمینه طراحی و برنامه نویسی خانه های هوشمند و ایلس 6.5 برای زبان، ایا شرایط مهاجرت کاری برای کشور هلند دارم؟

  1. Avatar سحر طاهریان فرد گفت:

   سلام روزتون بخیر
   در صورتیکه رزومه علمی خوبی داشته باشید، می توانید برای تحصیل اقدام نمایید.

 19. Avatar وحید گفت:

  با سلام من کارمند رسمی بانک دولتی هستم و 18 سال سابقه دارم خانه و طلا و ماشینم هم نزدیک به 260و یا270 هزار دلار می شود (دلار 13000 تومنی) می گردد دو فرزند زیر هفت سال دارم همسرم ارشد حسابداری و خودم کارشناس روابط عمومی هستم تمایل دارم برای اقامت به خارج از ایران بروم شما کدام کشور را پیشنهاد میدهید که راحترتر اقامت بگیرم
  ضمناً حرفه ی جوشکاری را هم بلدم با تشکر

  1. Avatar سحر طاهریان فرد گفت:

   سلام وقتتون بخیر
   روش های مهاجرت متفاوتند که بستگی به شرایط شما دارد. با توجه به سرمایه شما بهترین و مطمین ترین روش برای شما سرمایه گذاری است.

 20. Avatar مهدی زارعی گفت:

  با سلام
  من پسری ۱۸ ساله هستم و قصد ادامه ی تحصیل در کانادا با رشته ی حقوق دارم میخاستم بدونم چطور میتونم بورسیه بشم و آیا شرایط اینکه بتونم اقامت اونجا رو کسب کنم دارم

  1. Avatar سحر طاهریان فرد گفت:

   سلام وقتتون بخیر
   برای اخذ بورسیه تحصیلی علاوه بر ارائه مدرک زبان باید رزومه علمی بسیار قوی ارائه دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *