تابعیت و شهروندی فنلاند

تابعیت و شهروندی فنلاند

مقررات تابعیت و شهروندی فنلاند مبتنی بر قانونی است که در سال 1968 به تصویب رسیده و سپس در سال 1984 نیز اصلاح شد.

قانون تابعیت و اقامت و راه های اخذ اقامت یا اخذ شهروندی فنلاند چگونه است ؟ آیا کودک با تولد در این کشور از اتباع کشور محسوب می شود و می تواند تابعیت و اقامت فنلاند کسب کند ؟ چه مدت ماندن در کشور موجب اخذ تابعیت و اقامت فنلاند می شود؟ آیا با ازدواج هم می توان تابعیت و اقامت را به دست آورد؟

در این مقاله شما با مباحثی نظیر راه های مهاجرت نظیر شرایط مهاجرت از طریق تحصیل، کار، تخصص یا خرید ملک آشنا خواهید شد.

شرایط و راه های اخذ تابعیت و شهر&#