بورسیه تحصیلی شیلی

بورسیه تحصیلی شیلی

شیلی به دلیل آموزش عالی، تحقیق، نوآوری مورد تقاضای دانشجویان زیادی می باشد. در این مقاله مشاورین ارشد موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی (توسعه گران مهر) بنابر استقبال روز افزون علاقمندان تحصیل در خارج از کشور به بررسی بورسیه تحصیلی شیلی پرداخته اند، و به شرایط تحصیل رایگان در این کشور نیز اشاره کرده اند.

شرایط انواع بورسیه های تحصیلی شیلی

بورسیه های دولت جهت تحصیل در شیلی برای داوطلبان مقطع دکترا، دولت شیلی از طریق کمیسیون ملی برای تحقیقات علمی و صنعتی (CONICYT) بورسیه ه