تغییر موضوع شرکت در لهستان

تغییر موضوع شرکت در لهستان

شرکت های لهستانی در حال حاضر تحول و گسترش بسیاری یافته اند و در جهت تغییر ساختار کسب و کار خود تلاش بسیاری کرده اند. این تغییر ممکن است به منظور اهداف مختلفی نظیر: دسترسی آسان به سرمایه گذاری خارجی و یا وارد شدن به فهرست بازارهای سهامی رخ دهد. ناگفته نماند که این امر در خصوص تاسیس شرکت با مسئولیت محدود صدق خواهد کرد. مقاله مذکور به کمک همکاران موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی شیراز (توسعه گران مهر) مهیا شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر  در زمینه تغییر موضوع شرکت در لهستان می توانید با مشاورین موسسه تماس حاصل فرمایید.

شرکت خصوصی با مسئولیت محدود یکی از رایج ترین نوع تغییر در ساختار کسب و کار خواهد بود. این در حالیست که شرکت SP.Z.O.O در لهستان به یک شرکت دولتی تغییر یافت. این فرایند می تواند توسط بنیانگذار خود شرکت و یا به کمک یک متخصص ثبت شرکت در لهستان &