شرایط زندگی در ترکمنستان

شرایط زندگی در ترکمنستان

کارشناسان موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی (توسعه گران مهر) با فراهم کردن این مقاله تلاش کرده اند تا اطلاعات لازم  در خصوص شرایط زندگی در ترکمنستان را در اختیارتان قرار دهند. مهاجرانی که در ترکمنستان زندگی می کنند باید همواره کارت شناسایی همراه خود داشته باشند. این کشور قوانین خاصی دارند که در ادامه به آنها […]

هزینه زندگی در ترکمنستان

هزینه زندگی در ترکمنستان

کشور ترکمنستان در قسمت مرکزی آسیا یا اصطلاحا آسیای میانه قرار دارد. این کشور در قسمت شمال با قزاقستان، در قسمت شمال شرقی با ازبکستان، ازغرب با دریای کاسپین( خزر) و از جنوب با ایران مرز مشترک دارد؛ همچنین افغانستان در قسمت جنوب شرقی این کشور واقع شده است. شهر عشق آباد پایتخت و بزرگترین […]

هزینه زندگی در ترکمنستان

هزینه زندگی در تاجیکستان

کشور ترکمنستان در قسمت مرکزی آسیا یا اصطلاحا آسیای میانه قرار دارد. این کشور در قسمت شمال با قزاقستان، در قسمت شمال شرقی با ازبکستان، ازغرب با دریای کاسپین( خزر) و از جنوب با ایران مرز مشترک دارد؛ همچنین افغانستان در قسمت جنوب شرقی این کشور واقع شده است. شهر عشق آباد پایتخت و بزرگترین […]