رونمایی پاکستان از ویزای سرمایه گذاری

رونمایی پاکستان از ویزای سرمایه گذاری

کشور پاکستان نیز همانند دیگر کشورهای جهان برای پیشبرد پروژه های تجاری و رونق اقتصادی خود نیاز به سرمایه سرمایه گذاران خارجی دارد. در راستای این نیاز برنامه ویزای جدیدی را برای سرمایه گذاران خارجی اعلام کرده است. در این مقاله به بررسی رونمایی دولت پاکستان از ویزای سرمایه گذاری می پردازیم.پاکستان از برنامه جدید […]