تحصیل پزشکی در کویت

تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در کویت

کشور کوچک کویت با جمعیتی در حدود ۵ میلیون نفر از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و اتحادیه عرب است. اتحادیه عرب یا اتحادیه کشورهای عربی یک سازمان بین المللی است متشکل از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. کشور کویت نیز به عنوان یکی از کشورهای عضو اتحادیه عرب و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج […]