بورسیه تحصیلی قزاقستان

بورسیه تحصیلی قزاقستان

امروزه تحصیل در خارج از کشور از صحبت های متداول در بین جوانان ایرانی می باشد، در این میان، تحصیل در قزاقستان نیز می تواند انتخاب دانشجویان باشد. بدون شک، تصمیم گیری درباره ی مهاجرت تحصیلی به یک کشور خارجی، نیاز به اطلاعات گسترده ای در خصوص شرایط فرهنگی، اقتصادی، آموزشی و همچنین قوانین تحصیلی […]

بورسیه تحصیلی قزاقستان

بورسیه تحصیلی قزاقستان

امروزه تحصیل در خارج از کشور از صحبت های متداول در بین جوانان ایرانی می باشد، در این میان، تحصیل در قزاقستان نیز می تواند انتخاب دانشجویان باشد. بدون شک، تصمیم گیری درباره ی مهاجرت تحصیلی به یک کشور خارجی، نیاز به اطلاعات گسترده ای در خصوص شرایط فرهنگی، اقتصادی، آموزشی و همچنین قوانین تحصیلی […]

اقامت قزاقستان

اقامت قزاقستان

عدم انطباق با قوانین مهاجرتی قزاقستان می تواند جریمه های سنگینی چون اخراج و یا حتی حبس را به دنبال داشته باشد. بنابراین این بسیار حائز اهمیت است که روش اقدام مورد نظر مطابق با آخرین نیازهای مهاجرتی روز باشد و فردی که شما را راهنمایی میکند با به روزترین قوانین آشنایی داشته باشد. اقامت […]