بورسیه های تحصیلی اندونزی

بورسیه های تحصیلی اندونزی

کشور اندونزی می تواند یک مکان خوب برای زندگی و ادامه تحصیل باشد. این کشور سرمایه گذاری های زیادی را در بخش آموزش و تحصیلات انجام داده است و به همین دلیل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سطح بالایی قرار دارند. موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی (توسعه گران مهر) با اطلاع از تمامی روش […]

بورسیه های تحصیلی اندونزی

بورسیه های تحصیلی اندونزی

کشور اندونزی می تواند یک مکان خوب برای زندگی و ادامه تحصیل باشد. این کشور سرمایه گذاری های زیادی را در بخش آموزش و تحصیلات انجام داده است و به همین دلیل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سطح بالایی قرار دارند. موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی (توسعه گران مهر) با اطلاع از تمامی روش […]

اندونزی ویزای طلایی برای جذب سرمایه گذاران خارجی را معرفی کرد

اندونزی ویزای طلایی برای جذب سرمایه گذاران خارجی را معرفی کرد

کشورهای آسیای جنوب شرقی و از جمله اندونزی با ارائه ویزاهای مختلف سعی در جذب متقاضیان ثروتمند و با دارایی خالص در سطح بالا برای پیشبرد پروژه های اقتصادی و سرمایه گذاری در این کشورها دارند. متقاضیان واجد شرایط با سرمایه گذاری در اندونزی، مالزی، سنگاپور و تایلند می توانند مجوز اقامت 5 تا 20 […]

Sam Altman، مدیر OpenAI اولین دریافت کننده گلدن ویزای اندونزی شد

سام آلتمن، مدیر OpenAI اولین دریافت کننده گلدن ویزای اندونزی

سام آلتمن، مدیر OpenAI اولین دریافت کننده گلدن ویزای اندونزیکشور اندونزی در راستای جذب سرمایه گذاران خارجی و کمک به توسعه بیشتر پروژه های اقتصادی و اجتماعی ویزای طلایی را به سرمایه گذاران خارجی و چهره های سرشناس جهان اعطا می کند تا در راستای پیشرفت تکنولوژی و فناوری گام های ارزنده ای بردارند. در […]

بورسیه های تحصیلی اندونزی

بورسیه های تحصیلی اندونزی

کشور اندونزی می تواند یک مکان خوب برای زندگی و ادامه تحصیل باشد. این کشور سرمایه گذاری های زیادی را در بخش آموزش و تحصیلات انجام داده است و به همین دلیل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سطح بالایی قرار دارند. موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی (توسعه گران مهر) با اطلاع از تمامی روش […]

تحصیل پزشکی در اندونزی

تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در اندونزی

امروزه افراد متقاضی تحصیل در خارج از کشور به دنبال تحصیل در دانشگاه هایی هستند که ضمن بهره مندی از امکانات مناسب مدرکی معتبر نیز داشته باشند. یکی از این کشورها اندونزی می باشد، مشاورین موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی (توسعه گران مهر) در این مقاله مطالبی را در خصوص تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در اندونزی […]