مقایسه شرایط تحصیل در ایتالیا و اسپانیا در سال 2021

کشورهای ایتالیا و اسپانیا جزء کشورهای اروپایی با دانشگاه‌های بسیار معتبر و تراز اول جهانی هستند و همچنین شرایط زندگی در این ک...

ادامه مطلب

برترین شهر های اروپایی برای تحصیل در سال ۲۰۲۰

بهترین شهر های اروپایی برای تحصیل

امروزه دانشجویان بسیاری برای تحصیل خود به خارج از کشور سفر می کنند. هدف این افراد ادامه تحصیل در دانشگاه های معتبر دنیا می با...

ادامه مطلب