ویزای استارت آپ شیلی | مقاله جامع اقامت استارت آپ شیلی

ویزای استارت آپ شیلی

کشور شیلی یکی از باثبات ترین اقتصادهای آمریکای لاتین و به عنوان پیشتاز برنامه های استارتاپی در آمریکای جنوبی محسوب می شود. این کشور به دلیل وجود سیاست های مالیاتی مطلوب یکی از گزینه های مناسب برای ثبت و راه اندازی استارتاپ در جهان می باشد. کشور شیلی با بیش از 30 کشور جهان توافق […]