تابعیت و شهروندی بلاروس (روسیه سفید)

تابعیت و اقامت بلاروس

قانون تابعیت و اقامت و راه های اخذ اقامت یا اخذ شهروندی بلاروس چگونه است ؟ ایا کودک با تولد در این کشور از اتباع کشور محسوب می شود و میتواند تابعیت و شهروندی بلاروس کسب کند ؟ چه مدت ماندن در کشور موجب اخذ تابعیت و شهروندی بلاروس می شود؟ آیا با ازدواج هم می توان تابعیت و اقامت را به دست آورد؟

شرایط و راه های اخذ تابعیت و شهروندی بلاروس

در این قسمت به بررسی راه های اخذ تابعیت کشور بلاروس می پردازیم: